ÖNE ÇIKANLAR :
GÜNDEMTÜMÜ
  • GÜNCELLEME: 22 Kasım 2014 Cumartesi 08:46

Sığınmacıların araçlarına geçici trafik belgesi verilecek

Sığınmacıların araçlarına geçici trafik belgesi verilecek

İçişleri Bakanlığı, Karayolları Trafik Yönetmeliği’nde değişikliğe gitti.


İçişleri Bakanlığı, Karayolları Trafik Yönetmeliği’nde değişikliğe gitti. Resmi Gazete’de yayımlanan değişiklikler beraber ülkelerindeki olağanüstü haller nedeniyle Türkiye’ye giriş yapmış yabancılara ait araçlara geçici trafik belgesi ve tescil plakası verilecek.

Karayolları Trafik Yönetmeliği’ne 51’inci maddeden sonra gelmek üzere yeni madde eklendi. “Ülkelerindeki olağanüstü haller nedeniyle ülkemize giriş yapan yabancılara ait araçlara geçici trafik belgesi ve tescil plakası verilmesi’’ başlıklı maddede; ‘’Savaş, iç karışıklık, doğal afet ve benzeri olağanüstü nedenlerle, ülkesinden ayrılmaya zorlanmış, acil ve geçici koruma bulmak amacıyla kitlesel olarak veya bu kitlesel akın döneminde bireysel olarak sınırlarımıza gelen veya sınırlarımızı geçen yabancıların beraberlerinde getirdikleri tescilli araçlara, Türkiye’de kaldıkları süre içerisinde kullanılmak üzere, geçici trafik belgesi ve tescil plakası verilir.’’denildi

Bu kapsamdaki araçlara ise Türkiye’ye girişleri sırasında ilgili gümrük idaresince, herhangi bir trafik tescil kuruluşunda geçici trafik belgesi ve tescil plakası düzenleninceye kadar kullanılmak üzere Türkiye’de geçerli zorunlu mali sorumluluk sigortası yaptırılmış olması şartı ile on beş gün süreyle geçerli “Geçici Giriş Yol Belgesi” verilecek. Araçlara geçici trafik belgesi ve tescil plakası verilmesi işlemleri, araç sahiplerinin veya kanuni temsilcilerinin dilekçeyle müracaatı üzerine herhangi bir trafik tescil kuruluşunca yapılacak. Müracaat sırasında tescil belgesi, ülkemizde geçerli zorunlu mali sorumluluk sigorta poliçesi ve düzenlenmiş ise geçici giriş yol belgesinin ibrazı ve aracın geçerli muayenesinin bulunması zorunlu olacak.

Gümrük idaresince bu madde kapsamında geçici giriş yol belgesi verilen araçlara geçici trafik belgesi ve geçici tescil plakası düzenlenmeden bu araçların yurt dışına çıkışlarına da izin verilmeyecek. Geçici trafik belgesi ve tescil plakası verilen araçlar, geçici belge ve plakalar üzerinden başkasına satılamayacak, devredilemeyecek, kiralanamayacak, ödünç dahi verilemeyecek. Bu araçlar geçici trafik belgesinde adı kayıtlı kişi, eşi veya belgede adı kayıtlı kişinin usul ya da füruu olanlar dışında başkaları tarafından kullanılamayacak

Geçici trafik belgesi ve tescil plakasının şekli, içeriği, geçerlilik süresi, geçici trafik belgesi ve tescil plakası verilmesi, iadesi ile araca ait mevcut belge ve plakaların muhafazası, iadesi ile bu işlemlere ait diğer usul ve esaslar Emniyet Genel Müdürlüğü’nce belirlenecek. Hangi ülkelerde olağanüstü hallerin yaşandığı ve olağanüstü hallerin süresi ise İçişleri ve Dışişleri Bakanlığı ile Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığınca müştereken hazırlanacak usul ve esaslarla belirlenecek

Yönetmeliğin uygulanmaya başlandığı tarihten önce Türkiye’ye giriş yapmış olan araçlara, en geç 30 gün içinde geçici trafik belgesi ve tescil plakası alınması zorunlu getirildi.
 

KAYNAK:
CİHAN
ETİKETLER:
ÖNCEKİ HABER

SONRAKİ HABER