ÖNE ÇIKANLAR :
İSTANBUL13°C
Çok Bulutlu
GÜNDEMTÜMÜ
  • GÜNCELLEME: 27 Nisan 2013 Cumartesi 12:56

SGK taşınmazlarına düzenleme


Sosyal Güvenlik Kurumuna (SGK) ait atıl durumdaki taşınmazlar, üzerine kalıcı tesis yapılmamak koşuluyla, açık artırma usulüyle kiraya verilebilecek.
     Sosyal Güvenlik Kurumu Taşınmazlar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
     Düzenlemeyle satış ihale komisyonu üyeleri yeniden belirlendi. Buna göre üyeler, yedekler de dahil olmak üzere İnşaat ve Emlak Daire Başkanlığında görevli bir şube müdürü başkanlığında, bir teknik eleman, ilgili birimden iki personel ile muhasebe daire başkanlığından uzman düzeyinde bir personelin katılımıyla oluşturulacak.
     Boş bulunan ve atıl vaziyette bekleyen ya da yatırım programında üzerine inşaat yapılması öngörülmeyen arsalarla binalar, gelir elde etmek amacıyla üzerine kalıcı tesis yapılmamak koşuluyla kurum başkanının onayı alınarak, açık artırma usulüyle kiraya verilebilecek.
     Açılacak ihalelere tek isteklinin katılması halinde, verilen teklifin tahmini kira değerinin altında olmaması kaydıyla, taşınmaz ihale komisyonunun uygun görmesi halinde isteklisine kiraya verilebilecek.
     Kira sözleşmesinin süresi 1 yıl olacak. Bu süreyi aşan ve 5 yıla kadar olan sözleşmeler kurum başkanının onayını, 5 yılı aşan sözleşmeler ise yönetim kurulunun kararını gerektirecek.
     Kira sözleşmesinin süresi 29 yıldan fazla olamayacak ancak taşınmazların boş kısımları mevsimlik ve bir yıldan az süreli olarak da kiraya verilebilecek.
     Taşınmazların kira bedelleri her yıl yeniden değerleme oranından az olmamak üzere, rayiç değerle belirlenecek ancak istisnai durumlarda, ekonomik koşullar göz önünde bulundurularak mevcut kira bedelinin altında ya da yeniden değerleme oranının üzerinde bedel belirlemeye yönetim kurulu yetkili olacak.
     Kiracıların, kira bedellerini ödeyip ödemedikleri her ay düzenli şekilde izlenecek, kira bedelini süresinde ödemeyenler hakkında yasal işlem yapılacak.
     Kiracı, kiraladığı yeri alt kiraya veremeyecek devir de yapamayacak. Böyle bir durumun tespiti halindeyse sözleşme feshedilerek firmanın teminatı gelir kaydedilecek.
 

KAYNAK:
AA
ETİKETLER:
ÖNCEKİ HABER

SONRAKİ HABER