ÖNE ÇIKANLAR :
İSTANBUL21°C
Sisli
GÜNDEMTÜMÜ
  • GÜNCELLEME: 11 Haziran 2013 Salı 13:26

SGK denetmenleri, ünvan ve özlük hakkı talep etti


Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) bünyesinde çalışan 460 denetmen yardımcısı, bir yıl içinde özlük hakları ile ilgili bazı sıkıntıları dolayısıyla başka kurumlara geçti. Denetmenler, müfettişlerden farklı olarak 10 günden fazla görevlendirmelerde konaklama harcırahı alamadıkları için harcamalarını kendileri yapabiliyor. SGK denetmenleri, yetkililerden 657 Sayılı Kanun metnine ‘Sosyal Güvenlik Denetmenliği ve Sosyal Güvenlik Denetmen Yardımcılığı’ unvanlarının işlenmesi talebinde bulundu.

5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nun 59. maddesinde, kanunun uygulanmasına ilişkin işlemlerin denetiminin, kurumun denetim ve kontrol ile görevlendirilmiş memurları eliyle yürütüldüğü ifadesine yer veriliyor. Kurumun denetim işlevi sosyal güvenlik müfettişleri ve sosyal güvenlik denetmenleri tarafından yerine getiriliyor. Sosyal Güvenlik Kurumu taşra teşkilatında 662 sosyal güvenlik denetmeni ve 640 sosyal güvenlik denetmen yardımcısı olmak üzere toplam bin 302 denetim elemanı görev yapıyor.

2012 YILINDA BİN 100 DENETMEN YARDIMCISINDAN 460'I BAŞKA KURUMLARA GEÇTİ

SGK’da denetmenler ile müfettişler arasında adil olmayan denetim sistemi ve özlük haklarındaki yetersizlik dolayısıyla 2012 yılında kuruma alınan bin 100 denetmen yardımcısından 460’ının, 1 yıl içinde başka kurumlara geçtiği tespit edildi. Bu sorunların başında, 6111 Sayılı Kanun ile ihdas edilen bu kadroların 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'na işlenmesine ilişkin bir düzenleme yapılmaması gösteriliyor. Söz konusu eksiklik, Devlet Memurları Kanunu'nda yapılacak muhtemel değişikliklerde, özellikle denetim işlevi yürüten iç denetçi, kontrolör, müfettiş ve denetmen gibi kadro ve unvanlara ilişkin düzenlemelerde sosyal güvenlik denetmenliği kadrolarının dışarıda kalma ihtimalini ortaya çıkarıyor. 5502 Sayılı Kanun'da, hüküm bulunmayan haller için 657 Sayılı Kanun'a atıf yapıldığı ancak anılan kanunda sosyal güvenlik denetmenlerinin olmadığına dikkat çekiliyor.

"10 GÜNDEN FAZLA GÖREVLENDİRMELERDE KONAKLAMA HARCIRAHI ALAMIYORLAR"

Sosyal güvenlik denetmenleri, bir diğer sorun olarak ise mali ve özlük haklarının yetersiz olduğunun altını çizdi. Bu kapsamda, sosyal güvenlik denetmenleri ifadesinin, 6245 Sayılı Harcırah Kanunu’nun, 33’üncü maddesinin ‘b’bendine eklenmesini talep ediliyor. Denetmenler, 10 günden fazla görevlendirmelerde konaklama harcırahı alamamaktan dert yanıyor.

657 SAYILI KANUNDA UNVAN TALEBİ

Denetmenler, özellikle Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın 657 Sayılı Kanun üzerinde yaptığı düzenlemeleri hatırlatarak, 657 Sayılı Kanun metnine ‘Sosyal Güvenlik Denetmenliği ve Sosyal Güvenlik Denetmen Yardımcılığı’ unvanlarının işlenmesi, sosyal güvenlik denetmenlerinin, 657 Sayılı Kanun'un 36. maddesini 11. fıkrasına ve 152. maddesinin ‘II-Tazminatlar’ bölümünün ‘(A) Özel Hizmet Tazminatı’ bendinin (h) alt bendinde yer alan özel hizmet tazminatından emsal nitelikteki kadrolarda olduğu gibi (yüzde 130) olarak işlenmesi önerisinde bulundu.

 

KAYNAK:
CİHAN
ETİKETLER:
ÖNCEKİ HABER

SONRAKİ HABER