ÖNE ÇIKANLAR :
İSTANBUL28°C
Gök Gürültülü Sağanak Yağışlı
GÜNDEMTÜMÜ
  • GÜNCELLEME: 13 Kasım 2012 Salı 18:35

Sendikacı polislere inceleme


Emniyet Genel Müdürlüğü, mevcut ulusal ve uluslararası düzenlemeler çerçevesinde Türkiye'de Emniyet Teşkilatı mensuplarının sendika kuramayacakları ve herhangi bir sendikaya da üye olamayacaklarının açık olduğunu bildirdi. Belirtilen hukuki düzenlemeler çerçevesinde konunun disiplin yönünden soruşturulması için müfettiş tayin edildiği ve gerekli işlemlerin başlatıldığı ifade edildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü, çeşitli basın-yayın organlarında polis sendikası konusuyla ilgili olarak hatalı kanaatlerin oluşmasına neden olabilecek yayınların yer aldığının görüldüğünü bildirdi. Emniyet Teşkilatı'na ilişkin sendika kurma hakkının uluslararası sözleşmeler ve iç hukukta açıkça düzenlendiğine dikkat çekilen açıklamada, taraf olunan uluslararası sözleşmeler yönünden Birleşmiş Milletler Medeni ve Siyasi Haklar Sözleşmesi’nin 2. maddesinde sendikal hakkın sınırlarının tespit edildiği belirtildi. Bu maddenin "silahlı kuvvetler ve polis teşkilatı mensuplarının bu hakkı kullanmaları üzerine hukuki kısıtlamalar konulmasını engellemez" şeklinde düzenlendiğinin anlatıldığı açıklamada, "Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 11. maddesinde sendika kurma ve üye olma hakkı düzenlenmiş, ancak bu maddenin, sendika hakkının kullanılmasında 'Silahlı kuvvetler, kolluk mensupları veya devletin idare mekanizmasında görevli olanlar hakkında meşru sınırlamalar konmasına' engel teşkil etmediği ifade edilmiştir. Yine Uluslararası Çalışma Örgütü’nün (ILO) 151 sayılı Sözleşmesi’nin 9. maddesinde sendikal hakların 'Silahlı kuvvetler ve polis mensuplarına ne ölçüde uygulanacağı ulusal mevzuatla belirlenir' şeklinde ifade edilmiştir." denildi.

İç hukukta ise sendika ile ilgili olarak; Anayasa'nın 51. maddesinde çalışanlar ve işverenlerin sendikaya üye olmaları hakkı düzenlenirken milli güvenlik, kamu düzeni, suç işlenmesinin önlenmesi, genel sağlık ve genel ahlak ile başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması amaçlarıyla kanunla sınırlanabileceğinin düzenlendiği belirtilen açıklamada, kamu görevlilerinin sendika haklarını düzenleyen 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendika Kanunu’nun 15. maddesinde sendika üyesi olamayacak kamu görevlileri arasında polislerin sayıldığının, aynı maddenin (j) bendinde ise 'Emniyet hizmetleri sınıfı ve Emniyet Teşkilatı'nda çalışan diğer hizmet sınıflarına dahil personel ile kamu kurum ve kuruluşlarının özel güvenlik personeli, üye olamazlar ve sendika kuramazlar' hükmünün düzenlendiği hatırlatıldı.

Emniyet Teşkilatı kuruluş, görev, yetki ve sorumlulukları ile sunduğu hizmetlerin kanunlar çerçevesinde yürütüldüğü hatırlatılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Bu bağlamda, sendikal haklar konusundaki talep ve girişimlerin de kanunlar çerçevesinde değerlendirilmesi bir zorunluluktur. Ankara Valiliği’ne 12.11.2012 tarihinde 7 personelimizin vermiş olduğu sendika kurulumu ile ilgili dilekçe hakkında; Ankara Valiliği’nce 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendika Kanunu’nun hükmü gereği hukuken herhangi bir işlem yapılmadan başvuru evraklarının posta yoluyla iade edildiği bildirilmiştir. 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun 47’nci maddesinde kişi topluluklarının tüzel kişilik kazanabilmesi için kendileri ile ilgili özel hükümlerde belirtilen koşulları taşımaları gerektiği ve amacı hukuka aykırı olan kişi topluluklarının tüzel kişilik kazanamayacakları hüküm altına alınmıştır. Yukarıda belirtilen hukuki düzenlemeler çerçevesinde konunun disiplin yönünden soruşturulması için müfettiş tayin edilmiş ve gerekli işlemler başlatılmıştır. Netice olarak, mevcut ulusal ve uluslararası düzenlemeler çerçevesinde ülkemizde Emniyet Teşkilatı mensuplarının sendika kuramayacakları ve herhangi bir sendikaya da üye olamayacakları açıktır." 

KAYNAK:
CİHAN
ETİKETLER:
ÖNCEKİ HABER

SONRAKİ HABER