ÖNE ÇIKANLAR :
İSTANBUL21°C
Sisli
GÜNDEMTÜMÜ
  • GÜNCELLEME: 14 Haziran 2013 Cuma 21:05

Samsun Büyükşehir Belediye bünyesinde estetik kurul oluşturuldu

Samsun Büyükşehir Belediye bünyesinde estetik kurul oluşturuldu


Samsun Büyükşehir Belediyesi bünyesinde, kentin yerleşik ve yeni yerleşime açılacak olan alanlarında şehrin estetiğine, tarihi ve doğal değerlerine uygun şekilde hazırlanacak projeleri değerlendirecek estetik kurul oluşturuldu.

Samsun Büyükşehir Belediye Meclisi Haziran ayı toplantısı, AK Parti Meclis Üyesi Turan Çakır’ın başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda ilk olarak Samsun Büyükşehir Belediyesi bünyesinde estetik kurul oluşturulması ile ilgili yönetmelik teklifi görüşüldü. Kentin yerleşik ve yeni yerleşime açılacak olan alanlarında şehrin estetiğine, tarihi ve doğal değerlerine uygun şekilde üretilecek mimarlık, kentsel tasarım ve peyzaj mimarlığı konusunda çözüm önerilerini değerlendirecek estetik kurulun, belediye bünyesinde kurulmasına tepki gösteren MHP’li meclis üyeleri, kurulun bağımsız hareket edemeyeceğini öne sürdü.

Teklif hakkında söz alan MHP Meclis Üyesi Cemalettin Kola "Oluşturulan kurulun çoğunluğu belediye bürokratlarından oluşuyor. Bu kurulun kentin estetiği ile ilgili verilen kararda bağımsız olacaklarına inanmıyorum. Kurulan kurul, vasfına uygun değildir." dedi.

ESTETİK KURULU 15 KİŞİDEN OLUŞACAK

Eleştiriye cevap veren AK Parti Meclis Üyesi Turan Çakır, "Bu yönetmeliğin amacı, Samsun Büyükşehir Belediyesi yetki ve görev sınırları içinde kalan alanlar yanında, kent estetiği açısından düzenleme yapılması için Büyükşehir Belediyesince belirlenen diğer alanlarda, Samsun Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu ve Tabiat Varlıklarını Koruma Komisyonu görüşleri doğrultusunda 2863 sayılı kanun kapsamı içinde kalan yerleri de içeren yerleşik ve yerleşime açılacak alanlarda; şehrin estetiğine, tarihi ve doğal değerlerine uygun yapıların oluşmasına katkı sağlamaktır. Kurul sayısını belirlemeye Büyükşehir Belediye Başkanı yetkilidir. Kurul, başkanlıkça belirlenen belediyenin ilgili birimleri ile ilçe belediyeleri, Şehir Plancıları, Peyzaj Mimarları, İnşaat Mühendisleri ve Mimarlar Odaları’nın ve üniversitenin önereceği ve Büyükşehir Belediye Meclisi’nden seçilecek 1’er kişi olmak üzere 15 kişiden oluşacaktır. Kurulun sekreteryası Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacaktır. Gerekli görülmesi halinde, sivil toplum kuruluşlarından katılım ve görüş talep edilebilir. Büyükşehir Belediyesi tarafından uygun görüldüğü takdirde alt kurul veya kurullar oluşturulabilir. Büyükşehir Belediye Başkanı, kurul başkanını üyeleri arasından görevlendirir. Başkan yardımcıları ise kurul üyeleri tarafından seçilir. Kurul üyelik süresi iki yıldır." dedi.

ESTETİK KURULU KARARLARI KESİN OLACAK

Samsun Büyükşehir Belediyesi bünyesinde oluşturulan estetik kurulun aldığı kararlara uyma zorunluluğu olduğunu belirten AK Parti Meclis Üyesi Turan Çakır ” Kent estetik kurulu kararları kesindir. İlçe belediyeleri, estetik kurul tarafından belirlenen yerlerde kurul kararlarına bağlanmayan yapılara yapı izni, işyeri açma çalışma ruhsatı veremez, mevcut ruhsatlı, yapı kullanma izin belgesi ve işyeri ruhsatı almış parsellerde de estetik kurul kararına aykırı kısımlar, kurulca düzelttirilmesi ilgili belediyeye bildirilir. Kuruldan izin almadan yapılan uygulanmalar ile yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden sonra belediyelerce belirlenen olumsuz uygulamaların kurulca tespit edilmesi halinde, kurulca belirlenen süre içerisinde mal sahibi, kiracı, işletmeci tarafından olumsuzluklar giderilmediği takdirde, tüm işlemler Samsun Büyükşehir Belediyesince yerine getirilerek masraflar yüzde 20 fazlası ile ilgilisinden tahakkuk ettirilir. Estetik kurul tarafından belirlenen yerlerde ilçe belediyelerince bu yönetmeliğe göre işlem yapılması talep edildiğinde Büyükşehir Belediyesince, ilçe belediyelerine yetki devredilebilir. Ancak, gerekli denetimler, Büyükşehir Belediyesince yerine getirilir. Mevcut yapılar ile bu yönetmeliğe göre izin verilecek yapılarda ve kurul tarafından kurul kararına aykırılığın tespiti halinde uyarılar sonucunda aykırılık düzeltilmezse işyeri ruhsatı iptali için ilgili belediyeye başvurulacak ve 3194 sayılı kanunun 40 ve 42. maddeleri ile 5326 sayılı Kabahatler Kanunu uygulanacaktır." diye konuştu.

Konuşmaların ardından oylamaya sunulan teklif oyluğu ile kabul edildi.

KAYNAK:
CİHAN
ETİKETLER:
ÖNCEKİ HABER

SONRAKİ HABER