ÖNE ÇIKANLAR :
GÜNDEMTÜMÜ
  • GÜNCELLEME: 21 Ocak 2017 Cumartesi 18:40

Sahil Güvenlik Komutanlığına yeni düzen

Sahil Güvenlik Komutanlığına yeni düzen

Yönetmeliğe göre, İçişleri Bakanı, sahil güvenlik teşkilatının en üst amiri olarak teşkilatı idare edecek, sahil güvenlik komutanları ise bağlı olduğu ilin valisine karşı sorumlu olacak.


İçişleri Bakanı, sahil güvenlik teşkilatının en üst amiri olarak teşkilatı idare edecek, sahil güvenlik komutanları ise bağlı olduğu ilin valisine karşı sorumlu olacak.

Sahil Güvenlik Komutanlığı Teşkilat, Görev ve Yetkileri Yönetmeliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yönetmelik, Sahil Güvenlik Komutanlığının teşkilat, görev, yetki ve sorumluluklarını, diğer makamlarla ilişkilerini, birlikte çalışma ve işbirliği esasları dahil komuta ve kontrol ilişkilerini düzenliyor.

Buna göre, Sahil Güvenlik Komutanlığının görev alanları, üsleri, konuş, kuruluş, kadrolarıyla yerleşme yerleri, gemi ve botların hizmetten çıkarılması İçişleri Bakanlığı tarafından yapılacak. Ancak, seferberlik ve savaş hallerinde Deniz Kuvvetleri Komutanlığı emrine girecek birliklerin, kuruluş ve kadrolarıyla konuş yerlerinin düzenlenmesinde ise Genelkurmay Başkanlığının görüşü alınacak.

Sevk ve idari ihtiyaçlar ile hizmette verim ve etkinliğin sağlanması amacıyla doğrudan merkeze bağlı olarak eğitim, havacılık, teknik ve lojistik birimleri İçişleri Bakanı onayı ile kurulabilecek ve konuşlandırılabilecek.

Sahil Güvenlik Komutanlığı, kara ile denizin birleşim noktasından itibaren tüm deniz alanları ve bu alanlar içerisinde bulunan liman tesisleri ve bunlara hizmet veren diğer tesisler, marina, balıkçı barınağı, çekek yeri, dalyan, iskele, rıhtım ve benzeri kıyı tesisleri ile demir yerleri dahil olmak üzere Türkiye Cumhuriyeti'nin bütün sahillerinde, iç suları olan Marmara Denizi ile İstanbul ve Çanakkale Boğazlarında, liman ve körfezlerinde, karasularında görevli olacak.

Akarsuların denize döküldüğü yerden itibaren sahil güvenlik gemi ve botları girebilecek veya ulaşabildiği akarsu içlerinde, münhasır ekonomik bölgesinde, ulusal ve uluslararası hukuk kuralları uyarınca egemenlik ve denetimi altında bulunan deniz alanları ile hükümranlık haklarının korunmasına ilişkin görevler kapsamında uluslararası sularda ve uluslararası sözleşmeler çerçevesinde Uluslararası Denizcilik Örgütüne deklare edilen Türk arama kurtarma bölgesi içerisinde kalan karasuları ile uluslararası sularda da görev yapabilecek.

- Valilerine karşı sorumlu olacak

Yönetmeliğe göre, bölge ve grup komutanlıklarının görev ve sorumluluk alanları mülki teşkilatlanma sınırları dikkate alınarak İçişleri Bakanlığınca belirlenecek.

Bölge veya grup komutanı, bölge ya da grup teşkilatının sorumluluk alanında bulunan illerin valilerine karşı, karakol veya kolluk destek tim komutanları ise teşkilatının konuşlu olduğu yerin mülki amirine karşı sorumlu olarak görev yapacak.

Sorumluluk alanlarının sınırları kati bir sınır olarak değerlendirilmeyecek, bölge ve grup komutanlıkları mücavir alanlarda kendi yetkileri doğrultusunda koordineli olarak görev icra edebilecek. Bölge ve grup komutanlıkları emrine verilen değişik tipteki gemi, bot, karakol, kolluk destek ve diğer timleri, sorumluluk alanlarındaki tehditler ve görev önceliklerine göre sevk ve idare edecek.

Karasularında veya uluslararası sularda icra edilen uyuşturucu kaçakçılığı, gemi kaçırma, büyük çaplı arama kurtarma faaliyeti gibi kapsamlı veya gizlilik gerektiren ve birçok unsurun müştereken kullanılmasını gerektiren operasyonlar da Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından sevk ve idare edilecek.

Sahil Güvenlik Komutanlığının imkan ve kabiliyetini aşan veya desteğe ihtiyacı olan durumlarda bu görevler, Türk Silahlı Kuvvetlerine bağlı birimler veya ilgili kuruluşlarla işbirliği içinde yerine getirilecek.

- Görev sınırı

Sahil Güvenlik Komutanlığının görev sınırı ise "emniyet ve asayiş ile kamu düzenini sağlamak, korumak ve kollamak, kaçakçılığı men, takip ve tahkik etmek, hassas ve kritik öneme sahip tesislerin korunmasına ilişkin önlemleri ilgili kuruluşlarla işbirliği içinde sağlamak, suç işlenmesini önlemek için gerekli tedbirleri almak ve uygulamak" şeklinde belirlendi.

Sahil Güvenlik Komutanlığı, deniz güvenliği ve deniz emniyetine ilişkin görevleri kapsamında, denizler ve adalarda meydana gelen tıbbi tahliye ve hasta nakli faaliyetlerini ilgili kurum ve kuruluşlarla koordineli şekilde yürütecek.

Komutanlık ayrıca, deniz güvenliğinin sağlanmasına yönelik faaliyetleri yürütecek, stratejik öneme haiz tesislerin ve gemilerin, Türk boğazlarından geçen tehlikeli ve patlayıcı yük taşıyan gemilerin ve devlet büyüklerinin deniz güvenliğini sağlayacak.

Yabancı askeri gemilerin ve devlet gemilerinin faaliyetlerini izleyecek, yabancı ülkelere ait askeri gemiler ve devlet gemilerince Türk bayraklı gemilere yapılan tacizlerle milli menfaatler aleyhine yapılan ihlallere angajman kuralları çerçevesinde müdahale edecek.

- Uluslararası suçla mücadele görevleri

Sahil Güvenlik Komutanlığı, açık denizlerde deniz haydutluğu, göçmen kaçakçılığı, insan ticareti ve uyuşturucu madde kaçakçılığı şüphesi bulunan hallerde ve açık denizlerden izinsiz yapılan yayınların önlenmesi konularında uluslararası hukukun izin verdiği prosedürlere göre yabancı ticaret gemilerini denetleyebilecek.

Komutanlık, arama ve kurtarma faaliyetleri yanı sıra yangın, sel, deprem, toprak kayması, çığ, tsunami, fırtına, hortum ve benzeri olaylardan bilgi edindiğinde kendi amirlerine ve ilgili kamu görevlilerine haber verecek, gerekli bütün önlemleri alacak.

- Çalışma ve işbirliğine ilişkin genel esaslar

İçişleri Bakanlığına bağlanan Sahil Güvenlik Komutanlığında, İçişleri Bakanı, teşkilatın en üst amiri olarak komutanlığı idare edecek. Sahil Güvenlik Komutanı, tüm sahil güvenlik teşkilatının komutanı olarak teşkilatın sevk ve idaresinden, mevzuat hükümlerinin yürütülmesini sağlamaktan, bunlara dayalı olarak verilen emir ve kararların uygulanmasından İçişleri Bakanına karşı sorumlu olacak.

Bölge ve grup komutanları, bölge ya da grup teşkilatının sorumluluk alanında bulunan illerin valilerine karşı, karakol veya kolluk destek tim komutanları ise teşkilatının konuşlu olduğu yerin mülki amirine karşı sorumlu olacak.

Konuşlu oldukları yerdeki mülki amirler ile adli makamlar, mevzuat hükümlerine uygun olarak bölge ve grup komutanlıklarına doğrudan emir verme yetkisine sahip olacak.

Emniyet ve asayiş görevlerinden doğrudan doğruya sorumlu olan mülki amir, bu görevlerin yürütülmesini sahil güvenliğin sorumluluk alanında, sahil güvenlik aracılığıyla sağlayacak. Sahil güvenlik birimlerindeki her kademedeki amir ve personel, görevlerini kanunlara uygun yürütmekten ve yetkilerini amaca uygun bir tarzda kullanmaktan, mülki amirlere karşı sorumlu olacak.

- Suç ve diğer önemli olayların bildirilmesi

Sahil güvenlik Komutanlığı, bölgelerindeki her türlü suçları ve sonuçlarını, ülkenin emniyet ve asayişini bozan ya da bozacak olayları, yangın, su baskını gibi afetleri, haber aldıkları salgın ve bulaşıcı hastalıkları, terör olaylarını, mülki amire sözlü ya da yazılı olarak bildirecek, jandarma ve polisle müşterek görev icra edebilecek.

KAYNAK:
AA
ETİKETLER:
ÖNCEKİ HABER

SONRAKİ HABER