ÖNE ÇIKANLAR :
İSTANBUL10°C
Az Bulutlu
GÜNDEMTÜMÜ
  • GÜNCELLEME: 04 Nisan 2013 Perşembe 16:23

Sağlık Bakanlığı, 'dolandırıcılık' uyarısı yaptı


Sağlık Bakanlığı bünyesindeki Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Derneği yetkilileri, kurumun adı kullanılarak işlenen dolandırıcılık suçuyla ilgili vatandaşlara bilgilendirme yaptı.

Türkiye Halk Sağlığı Kurumu’ndan yapılan açıklamada, öncelikle şu hatırlatma yapıldı:
"5253 sayılı Dernekler Kanunu ile dernekler, dernek şube veya temsilcilikleri, federasyonlar, konfederasyonlar ve yabancı dernekler ile merkezleri yurt dışında bulunan dernek ve vakıf dışındaki kâr amacı gütmeyen kuruluşların Türkiye'deki şube veya temsilciliklerinin yasak ve izne tâbi faaliyetlerini, yükümlülüklerini, denetimlerini ve uygulanacak cezalar ile derneklere ilişkin diğer hususlar düzenlenmiştir. Kamu yararına çalışan dernek statüsünde olmasına rağmen dernek ibaresini kullanmaksızın 'Türkiye Halk Sağlığı Kurumu" ismini kullanmak suretiyle yanıltıcı beyanlarda bulunulduğu, Kurumumuzca tesis edilmiş işlem algısı oluşturulduğu, bu yönüyle de bir takım adli takiplere ilişkin taleplerin Kurumumuza tebliğ edildiği anlaşılmıştır."

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULDU

Kurum bu itibarla, "Mezkur dernekle ilgili olarak, "kamu yararına çalışan dernek" statüsüne ilişkin değerlendirmenin yeniden yapılması, Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Derneği isminin kullandırılmaması, dernekle ilgili tatbik edilebilecek müeyyidelerin uygulanması ve sonucundan bilgi verilmesi hususunda Kurumumuzca İçişleri Bakanlığı Dernekler Daire Başkanlığına 31.12.2012 tarihinde yazı gönderilmiştir. Akabinde başka bir şikayet dilekçesi üzerine yine İçişleri Bakanlığı Dernekler Daire Başkanlığına 28.03.2013 tarihinde yazı gönderilmiştir.
Kurumumuza intikal eden şikayet dilekçelerine binaen Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğüne yazılan 28.03.2013 tarihli yazımız ile; üniversite personeli olması nedeniyle gerekli idari işlemlerin yapılması talep edilmiştir.

Dernek ibaresi kullanılmaksızın, "Türkiye Halk Sağlığı Kurumu adı kullanılmak suretiyle çek ciro edilmesi neticesinde Kurumumuzca tesis edilmiş işlem algısı oluşturarak, Kurumumuz aleyhine icra takiplerinin tebliğ edilmesi üzerine, yapılan takiplere karşı yasal itiraz ve şikâyetler yapılmıştır. Davalar halen derdesttir. Kurumumuza intikal eden şikayetlere ilişkin olarak şikayetçilerce Uşak Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde, evrakta sahtecilik, görevi kötüye kullanma, emniyeti suiistimal, bedelsiz senedi işleme koymak ve bu suçları işlemek için örgüt kurmak iddiaları ile suç duyurusunda bulunulmuştur." uyarısı yapıldı.
 

KAYNAK:
CİHAN
ÖNCEKİ HABER

SONRAKİ HABER