ÖNE ÇIKANLAR :
GÜNDEMTÜMÜ
  • GÜNCELLEME: 12 Ocak 2017 Perşembe 15:14

Resmi ilanlar artık elektronik ortamda alınıp dağıtılacak

Resmi ilanlar artık elektronik ortamda alınıp dağıtılacak

Resmi ilan ve reklamların Basın İlan Kurumunca elektronik ortamda İLANBİS aracılığıyla ilan verenlerden alınıp süreli yayınlara dağıtılmasına ilişkin hükümleri içeren yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlandı.


Resmi ilan ve reklamların Basın İlan Kurumunca elektronik ortamda İlan Bilişim Sistemi (İLANBİS) aracılığıyla ilan verenlerden alınarak süreli yayınlara dağıtılmasına ilişkin hükümleri içeren Resmi İlan ve Reklamların Elektronik Ortamda Alınıp Dağıtılmasına Dair Yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, İLANBİS aracılığıyla resmi ilan ve reklamların kuruma gönderilmesi, bunların düzeltilmesi, teyit veya iptal edilmesi gibi işlemlerin yapılması için ilan veren tarafından iki kişiden az olmamak üzere yetkili kullanıcı belirlenecek.

İlan veren tarafından yetkilendirilen kullanıcılara ilişkin bilgilerin yer aldığı yetkilendirme yazısı Basın İlan Kurumu şube müdürlüklerine gönderilecek.

- Kullanıcı adı ve şifre verilecek

Yetkilendirme yazısına istinaden kurumca hazırlanan kullanıcı adı ve şifreler, ilgili şube müdürlüğü tarafından gizlilik esasına uyularak ilan verene teslim edilecek. Kullanıcı adı ve şifrenin kaybedilmesi halinde ilan verenin yazılı talebi üzerine ilgili şube müdürlüğünce yeni kullanıcı adı ve şifre verilecek.

İlan verenler yetkili kullanıcılarında meydana gelecek değişiklikleri de ilgili şube müdürlüğüne yazılı olarak bildirmekle yükümlü olacak.

Resmi ilan ve reklamlar İLANBİS üzerinden yayın talimatı ile kaydedilecek.

Kullanıcılar, resmi ilan ve reklamlara ait metin veya görselleri dijital teknolojilere göre kurum tarafından belirlenecek şekilde gönderecek.

Resmi ilanların tahmini bedelleri, ilan verenlerce yüklenen ilan metni ve yayın talimatı göz önünde bulundurularak Bakanlar Kurulu'nun tespit ettiği yürürlükteki Resmi İlan Fiyat Tarifesine göre İLANBİS tarafından hesaplanacak.

Bu bedeller ilan verenler veya muhatapları tarafından kuruma peşin ödenecek.

Kanuni sebeplerden ötürü tahmini resmi ilan bedellerini peşin veremeyen merkezi yönetim kapsamındaki idareler, faturanın kendilerine ulaşmasının ardından borçlarını ödeyecek.

Borç üç ay içinde ödenmez ise tahsili için kanuni takip yapılacak. Gecikmeye sebep olan sorumlu memurlar hakkında disiplin soruşturması yapılmak üzere durum Genel Müdürlükçe yetkili makamlara bildirilecek.

İLANBİS üzerinden verilecek resmi ilan ve reklamlar hakkındaki yayın talimatı, ilan metni ve görseli ile tahmini yayın bedelinin yatırıldığını gösterir ödeme belgesi yayın tarihinden en az 5 iş günü önce yetkili kullanıcı tarafından İLANBİS'e kaydedilecek.

- İlanlar kontrol edilerek onaylanacak

İLANBİS üzerinden verilecek resmi ilan ve reklamlar Basın İlan Kurumu Genel Müdürlüğünün görevlendireceği şube müdürlükleri tarafından kontrol edilerek onaylanacak. Mevzuata aykırı yayın talimatları ile yayın talepleri ve benzeri istekler onaylanmayacak.

Onaylanan resmi ilan ve reklamlar, yayınlanacağı süreli yayınlara İLANBİS üzerinden sevk edilecek.

Süreli yayınlar, İLANBİS üzerinden sevk edilen resmi ilanları genel baskılarında ve zamanında yayınlamak zorunda olacak.

Resmi ilan ve reklamların dışındaki özel ilan ve reklamlar da İLANBİS üzerinden alınarak dağıtılabilecek. İLANBİS hizmetini kullanarak özel ilan ve reklam veren gerçek veya tüzel kişiler yönetmelik hükümlerini kabul etmiş sayılacak.

Basın İlan Kurumunun yayınlanmasına aracı olmak görevinde bulunduğu resmi ilan ve reklamların dışındaki özel ilan ile reklamlar, ilan verenlerin istekleri doğrultusunda kurumun internet sitesinde yer alan süreli yayınlara ait listedeki gazete veya dergilerde yayınlatılacak.

- Onaylanan ilanlarda değişiklik yapılamayacak

İlan verenler onay bekleyen resmi ilan ve reklamlar üzerinde her türlü değişiklik yapma ile iptal etme hakkına sahip olacak. İlan verenler onaylanan resmi ilan ve reklamlara ilişkin değişiklik yapamayacak.

İlan verenlerin İLANBİS'i kullanım hakkı sadece kendilerine ait olacak. İlan verenler kullanıcı adı ve şifrelerini başka kişi ya da kuruluşlara veremeyecek ve devredemeyecek.

İlan verenler, İLANBİS hesabının yetkisiz kişiler tarafından ele geçirildiğini veya kullanıldığını öğrenmelerinden itibaren bir iş günü içinde bu durumu ilgili Şube Müdürlüğüne yazılı olarak bildirmekle yükümlü olacaklar.

Yönetmelik, 1 Temmuz 2017 tarihinde yürürlüğe girecek.

KAYNAK:
AA
ETİKETLER:
ÖNCEKİ HABER

SONRAKİ HABER