ÖNE ÇIKANLAR :
İSTANBUL13°C
Kuvvetli Sağanak
GÜNDEMTÜMÜ
  • GÜNCELLEME: 25 Haziran 2014 Çarşamba 11:40

Polislik mülakat ve yazılı sınavları değişti

Polislik mülakat ve yazılı sınavları değişti

İçişleri Bakanlığı’nın Polis Meslek Yüksekokulları Giriş Yönetmeliği’ndeki mülakat ve yazılı sınav bölümünde değişiklik yapıldı.


Yönetmeliğin 10. maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi yürürlükten kaldırılarak, aynı fıkrada yer alan 'dört' ibaresi 'üç' olarak değiştirildi. Üçüncü ve dokuzuncu fıkrada yer alan 'mesleki psikolojik değerlendirme' ve dördüncü fıkrada yer alan 'mesleki psikolojik değerlendirme komisyonu' ibareleri yürürlükten kaldırıldı.

Aynı yönetmeliğin 12. maddesinin ikinci fıkrası yürürlükten kaldırıldı. Üçüncü fıkrasının (a, b, c ve ç bentleri aşağıdaki şekilde değiştirildi:
“a) Başkanın onayı ile sınav merkezi bünyesinde kurulacak olan mülakat sınavı komisyonu, Başkanlık tarafından uygun görülecek birinci veya ikinci sınıf emniyet müdürü veya Polis Akademisi başkan yardımcısının başkanlığında, iki şube müdürü seviyesindeki emniyet müdürü, Polis Akademisi'nde görevli bir öğretim elemanı ve Polis Akademisinde görevli veya Emniyet Teşkilatına bağlı birimler ile farklı kamu kurumlarından Polis Akademisi'nin talep edeceği psikolog veya rehberlik ve psikolojik danışmanlık bölümü mezunu olan bir kişiden oluşur.”

“c) Adaylar, komisyon önüne çıkmadan önce başkanlık tarafından psikolojik yeterlilik testine tabi tutulabilirler. Psikolojik test başkanlık tarafından belirlenen talimata uygun yapılır. Psikolojik test sonucu, tek başına eleme nedeni olmayıp tavsiye niteliğindedir.
ç) Mülakat sınavı iki aşamada yapılır. Birinci aşamada adayların psikolojik yeterliliği; duygusal dengesizlik, dışa dönüklük, uyumluluk, sorumluluk, açıklık ve adayın polislik mesleğine istekli olması kıstaslarına göre değerlendirilir. Değerlendirme sonucu olumlu bulunan adayların ikinci aşamada; anlama, dikkat, yorumlama, hızlı ve yerinde karar verebilme, kendini ifade edebilme kabiliyetleri başkanlıkça belirlenecek sözlü veya yazılı sorulara göre ölçülür. Adayların mülakat sınavı puanları, mülakat sınavı komisyonunun ortak kararıyla yukarıda belirtilen beş kategoride belirlenir. Her kategorinin puan değeri 100’dür. Adayın mülakat sınavından başarılı olabilmesi için birinci aşamayı geçmesi ve ikinci aşamadaki her kategoriden 70 puan ve üzerinde alması gerekir. Birinci aşamayı geçemeyen veya ikinci aşamadaki bir kategoride 70 puan altında alan adaylar başarısız olurlar. Mülakat sınavı komisyonu, başarılı olan adaylar hakkında “Polis Meslek Yüksekokulu Öğrenci Adayı Olur”, başarısız adaylar hakkında “Polis Meslek Yüksekokulu Öğrenci Adayı Olamaz” kararı verir. Puanlama ve karar, değerlendirme karar formuna işlenir.”

Yönetmeliğin 14. maddesi de "Yazılı sınav beş seçenekli test usulüyle yapılır. Sınav soruları Türkçe, Türk Edebiyatı, Matematik, Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi, Türkiye ve Dünya Coğrafyası, Temel Yurttaşlık Bilgisi, Türkiye ve Dünya Tarihi, Sosyoloji ve Güncel ve Kültürel Konular bölümlerinden oluşur." şeklinde değiştirildi.


 

KAYNAK:
CİHAN
ÖNCEKİ HABER

SONRAKİ HABER