ÖNE ÇIKANLAR :
İSTANBUL13°C
Çok Bulutlu
GÜNDEMTÜMÜ
  • GÜNCELLEME: 26 Nisan 2013 Cuma 17:13

"Polisin sendikal faaliyetleri, hak değil yasaktır"


Emniyet Genel Müdürlüğü, sendikal faaliyetlerin Emniyet Teşkilatı mensubu için hak olmayıp yasak faaliyetler kapsamında olduğunu bildirdi.

Türk Emniyet Teşkilatı’na mensup bazı personelin sendikal faaliyetlerde bulunması, bu girişimlerin bir hak olduğu, Emniyet Genel Müdürlüğü'nün bu hakkı engellediği, sendikal faaliyetlerde bulunan personelin bu faaliyetlerinden dolayı meslekten çıkarıldıkları yönündeki iddialar üzerine açıklama yaptı.

Görev ve yetkilerini başta anayasa ve kanunlar olmak üzere mevzuattan alındığı hatırlatılan Emniyet Genel Müdürlüğü açıklamasında, bu kapsamda, kanunlara ve nizamlara aykırı faaliyette bulunan personeli hakkında da gerekli disiplin işlemlerinin de yerine getirildiği ifade edildi.
Sendikal faaliyetlerin emniyet teşkilat mensubu için hak olmayıp yasak faaliyetler kapsamında olduğuna dikkat çekilen açıklamada, "Bu yasağın kaynağını ise Anayasa, uluslararası belgeler ve kanunlar oluşturmaktadır. Anayasanın 51. maddesinde çalışanlar ve işverenlerin sendikaya üye olmaları hakkı düzenlenirken milli güvenlik, kamu düzeni, suç işlenmesinin önlenmesi, genel sağlık ve genel ahlak ile başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması amaçlarıyla kanunla sınırlanabileceği düzenlenmiştir. 4688 Sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu’nun 15 inci maddesinin amir hükmü gereğince ise, Emniyet Teşkilatı personelinin sendika kuramayacağı ve sendika üyesi olamayacağı açıktır." denildi.

YARGITAY DA ONAYLADI

Güvenlik güçlerinin, sendikal faaliyetlerde bulunamayacakları, Yargıtay tarafından da onaylanmış mahkeme kararlarında da vurgulandığı ifade edilerek şu örnek verildi: "Örneğin, 2011 tarihli bir kararda, ‘…. Bu sözleşmelerin tamamında güvenlik güçleri ile silahlı kuvvetler haricindeki herkesin istisnasız sendika kurma hakkına, başkanı, yöneticisi ve üyesi olma hakkına sahip olduğu açıktır…’ ifadesine yer verilerek Emniyet Teşkilatı mensupları hakkındaki yasaklamanın hukuka aykırı olmadığına işaret edilmiştir. Devlet Memurları Kanunu’nun 6’ıncı maddesine göre, Devlet Memurlarının, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ve kanunlarına sadakatla bağlı kalması ve bu kanunları sadakatla uygulaması zorunludur. Tüm bu yasal düzenlemelere rağmen birkaç emniyet personeli tarafından Emniyet-Sen adı altında sendika kurmak amacıyla Ankara Valiliğine dilekçe verilmiş ve bu dilekçe Valilik tarafından mevzuata aykırılığı nedeniyle iade edilmiştir.
Mevzuata aykırı faaliyetlerde bulunulmaması konusunda Emniyet Genel Müdürlüğünce yayınlanan genelge ve emir yazılara rağmen mevzuata ve meslek disiplinine aykırı faaliyetler sürdürülmüştür."

DİSİPLİNİ BOZMAYA YÖNELİK HAL VE HAREKETLER

Emniyet açıklaması, 'Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu’nun 15 inci maddesine aykırı olarak emniyet hizmetleri sınıfında olmasına rağmen sendikal faaliyette bulunduğu ve Emniyet Örgütü Disiplin Tüzüğü'nün 8'inci maddesinin çeşitli fıkralarında yer alan ‘mesleğin onur ve saygınlığını zedeleyici veya amir ya da üstlerinin eylem ve işlemlerini eleştirici nitelikte basına, haber ajanslarına, bilgi, yazı, demeç vermek’, ‘amir ya da üste karşı itaatsizliğe, … tahrik ya da teşvik etmek’, ‘emre itaatsizlik’ gibi suçları işledikleri tespit edilen 6 personel hakkında meslekten çıkarma cezası verilmiştir.

Kanunlara, Emniyet Örgütü Disiplin Tüzüğü'ne ve ilgili diğer mevzuata aykırı fiiller işleyerek Emniyet Teşkilatında var olan disiplini bozmaya yönelik hal ve hareketlerde bulunanlar hakkında, mevzuat kapsamında gerekli hukuki işlemlerin yürütülmesine devam edilmektedir." ifadeleriyle sona erdi.

KAYNAK:
CİHAN
ETİKETLER:
ÖNCEKİ HABER

SONRAKİ HABER