ÖNE ÇIKANLAR :
İSTANBUL14°C
Sağanak Yağışlı
GÜNDEMTÜMÜ
  • GÜNCELLEME: 21 Aralık 2013 Cumartesi 09:16

Operasyon sonrası yönetmelikte önemli değişiklik

Operasyon sonrası yönetmelikte önemli değişiklik

Adli Kolluk Yönetmeliğinde yapılan değişiklikte Emniyet ve Jandarma kolluk amirlerine adli olayları idare amirine bildirme zorunluluğu getirildi.


Adalet Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı'nın ortaklaşa hazırladığı "Adli Kolluk Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair yönetmelik" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

"EN ÜST DERECELİ KOLLUK AMİRİ" YENİDEN DÜZENLENDİ

Yönetmenlikte yapılan değişikliğe göre; adli kolluk deyimi, "Adli kolluk sorumlusu: Mahallin en büyük mülki idare amiri tarafından görevlendirilen adli kolluğun komutanını, amirini veya sorumlusunu" şeklinde değiştirilirken, "En üst dereceli kolluk amiri" deyimi ise şu şekilde yeniden düzenlendi;

"Emniyet Genel Müdürlüğünde; il emniyet müdürünü, ilçe emniyet müdürünü veya amirini, Jandarma Genel Komutanlığında il jandarma komutanını, ilçe ve merkez ilçe jandarma komutanını, Sahil Güvenlik Komutanlığında; birlik komutanını, Gümrük ve Ticaret Bakanlığında; gümrük muhafaza kaçakçılık ve istihbarat müdürünü."

'SAVCILAR' İBARESİ 'BAŞSAVCILIĞI' İBARESİ OLARAK DEĞİŞTİRİLDİ

Yönetmenliğin 5. Maddesindeki "Cumhuriyet savcıları, adli görevlere ilişkin emir ve talimatlarını öncelikle adli kolluk sorumlularına veya adli kolluk görevi ifa eden diğer birim amirlerine verir" cümlesinde yer alan "Savcılar" ibaresi "Başsavcılığı" ibaresi olarak değiştirildi.

"ADLİ OLAYLAR MÜLKİ İDARE AMİRİNE BİLDİRİLECEK"

Yönetmenlikte yapılan önemli değişiklikte ise Emniyet ve Jandarma amirlerinin adli olayları mülki idare amirine bildirme zorunluluğu getirildi. Buna göre; yönetmenliğin 5. Maddesine eklenen yeni uygulama şu şekilde; "En üst dereceli kolluk amiri adli olayları, suç işlenmesini önlemek, kamu düzen ve güvenini korumakla ve bu konuda gerekli tedbirleri almakla görevli ve yetkili olan mülki idare amirine derhal bildirir."

"SAVCILAR SORUŞTURMA İÇİN CUMHURİYET BAŞSAVCISINA BİLGİ VERECEK"

Adi Kolluk Yönetmenliğinin değiştirilen 6. Maddesi ise şu şekilde oldu; "Adli kolluk görevlileri, kendilerine yapılan bir suça ilişkin ihbar veya şikayetleri; el koydukları olayları, yakalanan kişiler ile uygulanan tedbirleri derhal Cumhuriyet başsavcılığına ve en üst dereceli kolluk amirine bildirir ve ilgili Cumhuriyet savcısının emri doğrultusunda işin aydınlatılması için gerekli soruşturma işlemlerine başlar.

YAZILI BİLGİ VERMEK ZORUNLU HALE GELDİ

Ceza Muhakemesi Kanununun 135 inci maddesinin altıncı fıkrasında sayılan suçlar nedeniyle yapılan soruşturmaların aşamaları hakkında Cumhuriyet savcısı tarafından doğrudan veya varsa ilgili Cumhuriyet başsavcı vekili aracılığıyla Cumhuriyet başsavcısına yazılı olarak bilgi verilmesi zorunludur. Bu bildirim yazıları görüldü şerhinden sonra soruşturma dosyasında muhafaza edilir. En üst dereceli kolluk amiri, adli kolluk hizmetlerinin etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesi amacıyla adli kolluk görevlileri üzerinde gözetim, denetim, planlama ve gerektiğinde diğer idari tedbirleri almaya ve iş bölümünü yapmaya yetkilidir."

YÖNETMELİK YÜRÜRLÜĞE GİRDİ

Aynı yönetmenlikteki "Cumhuriyet başsavcıları her yılın sonunda o yerdeki adli kolluğun sorumluları hakkında bir değerlendirme raporu düzenleyerek sicil amirlerine verilmek üzere illerde valilere, ilçelerde kaymakamlara gönderir" şeklindeki 11. Maddesi ise şu şekilde değiştirildi; "Cumhuriyet başsavcıları her yılın sonunda, adli kolluk sorumluları hakkında değerlendirme raporu düzenleyerek, mülki idare amirlerine gönderir." Yönetmelik yürürlüğe girdi.

KAYNAK:
CİHAN
ETİKETLER:
ÖNCEKİ HABER

SONRAKİ HABER