ÖNE ÇIKANLAR :
GÜNDEMTÜMÜ
  • GÜNCELLEME: 16 Haziran 2017 Cuma 10:04

Meralarla ilgili düzenleme kanun tasarısından çıkarıldı

Meralarla ilgili düzenleme kanun tasarısından çıkarıldı

Meralarla ilgili düzenleme, önergeyle Sanayinin Geliştirilmesi ve Üretimin Desteklenmesi Amacıyla Bazı Kanun ve KHK'larda Değişiklik Yapan Kanun Tasarısı'ndan çıkarıldı.


Meralarla ilgili düzenleme, Sanayinin Geliştirilmesi ve Üretimin Desteklenmesi Amacıyla Bazı Kanun ve KHK'larda Değişiklik Yapan Kanun Tasarısı'ndan çıkarıldı.

TBMM Genel Kurulunda, tasarının ikinci bölümü üzerindeki görüşmeler sürüyor.

AK Parti, CHP ve HDP, Mera Kanunu'na yeni bir bent ekleyen düzenlemenin tasarıdan çıkartılmasına yönelik ayrı ayrı önerge verdi.

Kabul edilen önergeyle, endüstri, teknoloji geliştirme ve organize sanayi bölgeleri, serbest bölgeler ile yerleşim alanları içinde bulunan sanayi siteleri ve bu bölgelerin genişleme alanlarının yerleşim yeri dışına çıkarılması için ihtiyaç duyulan yeni yerlerin tahsisinin; ilgili müdürlüğün talebi, mera komisyonu ve defterdarlığın uygun görüşü üzerine valilikçe değiştirilebileceğine ilişkin hüküm tasarından çıkarıldı.

Kanun Tasarısı'nın 19 ila 40. maddelerini kapsayan 2. bölümü de kabul edildi. 

Kabul edilen maddelere göre, yükseköğretim kurumları, Ar-Ge ve yenilikçilikle ilgili olarak kamu, özel sektör ile iş birliği yapmak, üretilen bilgi, yapılan buluşları fikri mülkiyet kapsamında koruma altına almak, uygulamaya aktarmak üzere sermaye şirketi statüsünde teknoloji transfer ofisi kurabilecek.

Ofisin kuruluş sermayesi, bilimsel araştırma projesi kaynaklarından veya döner sermaye gelirlerinden karşılanabilecek. Ofiste, işçi ve yabancı uyruklu personel çalıştırılabilecek.

Ofisler ile bunların yürüttükleri faaliyetler için Devlet İhale Kanunu hükümleri uygulanmayacak.

Devlet üniversitelerinde fiilen 6 yıl çalışan öğretim üyelerine, yurt içi ve yurt dışında alanıyla ilgili Ar-Ge niteliğinde çalışmak üzere 1 yıl süreyle ücretli izin verilebilecek. Bu kişiler ikinci defa ücretli izin alabilecek ancak bunun için iznin sona erdiği tarihten itibaren asgari 6 yıl süreyle bir devlet yükseköğretim kurumunda görev yapacak.

Devlet üniversitelerinin uygulama ve araştırma merkezlerinde, araştırma enstitülerinde sadece Ar-Ge faaliyetlerinde bulunmak veya öğretim üyelerinin yürüttükleri Ar-Ge kapsamındaki projelere yardımcı olmak üzere doktora ile tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık veya sanatta yeterlik eğitimi sonrasındaki 7 yıl içinde kalmak kaydıyla en fazla 3 yıl süreyle sözleşmeli olarak doktora sonrası araştırmacı istihdam edilecek.

TBMM Genel Kurulunda, "temel kanun" olarak 4 bölüm halinde görüşülen tasarının, 41 ila 64. maddelerini kapsayan 3. bölümü üzerinde partiler adına konuşmalar yapıldı.

KAYNAK:
ÖNCEKİ HABER

SONRAKİ HABER