ÖNE ÇIKANLAR :
GÜNDEMTÜMÜ
  • GÜNCELLEME: 23 Şubat 2014 Pazar 12:10

Meclis MİT teklifi ile dershane tasarısını görüşecek

Meclis MİT teklifi ile dershane tasarısını görüşecek

TBMM Genel Kurulu'nda bu hafta, MİT teklifi ile dershanelerle ilgili tasarının görüşülmesi planlanıyor.


TBMM Genel Kurulu'nda, bu hafta, Devlet İstihbarat Hizmetleri ve Milli İstihbarat Kanunu'nda (MİT) Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ile dershanelerle ilgili düzenlemeleri içeren kanun tasarısının görüşülmesi planlanıyor.

Bu teklif ve tasarının ardından zaman kalması durumunda Demokratikleşme Paketi'nin de ele alınabileceği belirtildi.

Genel Kurul'un, bu haftadan sonra yerel seçimler için çalışmalarına bir ay ara vermesi planlanıyor.

AK Parti Çankırı Milletvekili İdris Şahin ile Niğde Milletvekili Alpaslan Kavaklıoğlu'nun Devlet İstihbarat Hizmetleri ve Milli İstihbarat Kanunu'nda (MİT) Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ne göre, MİT, dış güvenlik, terörle mücadele ve milli güvenliğe ilişkin konularda Bakanlar Kurulu'nca verilen her türlü görevi yerine getirecek.

MİT, milli güvenliğin ve ülke menfaatinin gerektirdiği hallerde yerli ve yabancı her türlü kurum ve kuruluş ile tüm örgüt veya oluşumlar ile kişilerle doğrudan ilişki kurabilecek, uygun koordinasyon yöntemlerini uygulayabilecek; Telekomünikasyon kanallarından geçen dış istihbarat, milli savunma, terörizm ve uluslararası suçlar ile siber güvenlikle ilgili verileri toplayabilecek.

MİT mensupları görevlerini yerine getirirken ceza ve infaz kurumlarındaki tutuklu ve hükümlülerle önceden bilgi vermek suretiyle görüşebilecek, görevinin gereği terör örgütleri dahil olmak üzere milli güvenliği tehdit eden bütün yapılarla irtibat kurabilecek.

Cumhuriyet savcıları, MİT görev ve faaliyetleri ile mensuplarına ilişkin herhangi bir ihbar veya şikayet aldıklarında veya böyle bir durumu öğrendiklerinde MİT ile temasa geçecek. Konunun MİT'in görev ve faaliyetlerine ilişkin olduğunun anlaşılması veya belgelendirilmesi üzerine adli yönden başkaca bir işlem yapılmayacak ve herhangi bir koruma tedbiri uygulanmayacak.

Teklife göre, MİT mensupları ile MİT'te görev yapmış olanlar, MİT'in görev ve faaliyetlerine ilişkin hususlarda tanıklık yapamayacak. Ancak, devletin çıkarlarının zorunlu kıldığı hallerde MİT mensuplarının tanıklığı MİT Müsteşarının, MİT Müsteşarının tanıklığı ise Başbakanın iznine bağlı olacak.

Kimlikleri değiştirilenler, MİT'in görev ve faaliyetlerine yardımcı olanlar veya istihbarat hizmetlerinde istifade edilenler, kamu görevlisi olup olmadıklarına bakılmaksızın, görev, faaliyet ve yardımları sebebiyle sorumlu tutulamayacak.

Dershaneler tasarısı

Dershanelerle ilgili düzenlemeleri içeren kanun tasarıya göre de Hazine'ye ait taşınmazlar üzerinde; dönüşüm programına dahil dershaneler lehine, bedelsiz olarak en fazla 25 yıl süreli irtifak hakkı tesis edilebilecek ve mülkiyeti Hazine'ye ait olup Milli Eğitim Bakanlığı'na tahsis edilen taşınmazlar üzerindeki okul binaları kiraya verilebilecek.

Okul binalarının tamamı veya bir kısmı ile bu binaların eklenti ve bütünleyici parçaları, eğitim ve öğretim faaliyetlerinde kullanılmak üzere, pazarlık usulüyle 10 yıla kadar bakanlıkça kiraya verilebilecek.

Öğrenci etüt eğitim merkezleri, 12 yaş ve altındaki öğrencilere yönelik olarak faaliyet gösterecek şekilde yeniden düzenlenecek.

Eğitim ve öğretim sunmak amacıyla yürütülen faaliyetler Milli Eğitim Bakanlığı'nın izin ve denetimine tabi olacak.

Özel Öğretim Kurumları Kanunu'ndan "dershane" tanımı çıkarılarak, ortaöğretime veya yükseköğretime giriş sınavlarına veya bu sınavlar kapsamındaki derslere hazırlık niteliğinde kurs açılması da engelleniyor.

Tasarıya göre, dershanelerde öğretmen olarak çalışanlar KPS şartı aranmaksızın, sözlü sınavda başarılı olmaları kaydıyla, kadro ve ihtiyaçlar dikkate alınmak suretiyle, belirlenen hizmet bölge ve hizmet alanlarında istihdam edilmek üzere öğretmen unvanlı memur kadrolarına atanabilecek. Bu öğretmenler, sağlık özrü hariç 4 yıl süreyle başka bir yere atanamayacak.

Özel ilkokul, özel ortaokul ve özel liselerde, öğrenim gören öğrenciler için, resmi okullarda öğrenim gören bir öğrencinin okul türüne göre her kademede okulun öğrenim süresini aşmamak üzere, eğitim ve öğretim desteği verilebilecek.

Dönüşüm sürecinin bitiminde, dönüşme talebinde bulundukları örgün eğitim kurumunun haiz olması gereken şartları karşılayamayanların kurum açma izinleri iptal edilerek faaliyetlerine son verilecek.

Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte faal olan dershaneler ile bu kanunla yapılan düzenlemelere göre gerekli dönüşümü tamamlamayan öğrenci etüt eğitim merkezlerinin eğitim öğretim faaliyetleri, 1 Eylül 2015 tarihine kadar devam edebilecek.

Talim ve Terbiye Kurulu üyeleri, müsteşar yardımcısı, genel müdür, inşaat ve emlak grup başkanı ve grup başkanı ile il müdürlerinin görevi, bu düzenlemenin yayımı tarihinde sona erecek

Talim ve Terbiye Kurulu, Milli Eğitim Bakanlığı'nın karar organı olarak bakanlık teşkilatlanmasına uymadığı, eğitim alanında faaliyet gösteren bir vesayet kurumu niteliğinde olduğu gerekçesiyle varolan yapıdan çıkarılacak.

Komisyonlar

25 Şubat Salı günü Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu'nda Rekabetinin Korunması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ele alınacak.

Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu'nda ise Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu ve Türk Medeni Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ile CHP Trabzon Milletvekili Mehmet Volkan Canalioğlu'nun Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşülecek.

Dışişleri Komisyonu da Çarşamba günü toplanarak, gündemindeki 7 uluslararası anlaşmanın uygun bulunduğuna dair kanun tasarısını ele alacak. 

KAYNAK:
AA
ÖNCEKİ HABER

SONRAKİ HABER