ÖNE ÇIKANLAR :
GÜNDEMTÜMÜ
  • GÜNCELLEME: 16 Mayıs 2014 Cuma 17:29

Maden kazalarının sebepleri

Maden kazalarının sebepleri

Hazırlanan bu raporda çarpıcı bilgiler var.


İzmir Tabip Odası İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Komisyonu’nun, Türkiye Madenlerinde Ölümlü İş Kazaları Değerlendirme Raporu, taşeron şirketlerle ilgili çarpıcı bilgiler içeriyor. Rapora göre, ilerleme endeksli çalışan taşeron şirketlerde iş kazaları ciddi boyutlarda. Madenlerde yaşanan ölümlü iş kazalarına dikkat çekmek amacıyla hazırlanan raporda, madenlerdeki kazaların ‘öngörülebilir ve önlenebilir’ olduğu vurgulanıyor. Türkiye Taşkömürü Kurumu'nun (TTK) işçi açıklarını yeni işçi almak yerine taşeron şirketlere iş vererek kapattığını, ocakları böylece açık tutmayı amaçladığına dikkat çekilen raporda, “Taşeron şirketler kâr etme mantığıyla eğitimsiz, denetimsiz işçi çalıştırmaktadır. İşçi sağlığı ve güvenliği tedbirlerini almamaktadır. Taşeron şirketlerin çoğu ilerleme usulü çalıştığı için işçiler de bunun üzerinden maaş almaktadır. Ne kadar metre ilerlerse o kadar para alacaktır. Ama daha fazla kâr için ilerleme endeksli çalıştırıldıkça iş kazası sayıları bu şirketlerde patlıyor.” tespitlerinde bulunuluyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın verilerine göre 2010 yılından beri TTK’nın iş verdiği taşeron şirketlerde 38 işçi ölümü yaşandı. Bu konuda, TTK Genel Müdürlüğü’ne işçi açıklarını kapatması, ucuz işgücüne dayalı ve örgütlenmeyi engelleyen alt işverenlik ve rodövans uygulamalarının kaldırılması ve maden işçilerinin örgütlenmeleri ve sendikaların kendi sahalarında taşeronlaşmaya engel olması öneriliyor.

‘DEVLET DENETİMİ MADENLERDEKİ KAZALARI AZALTMADI’

Raporda, devlet denetimlerinin madenlerdeki kazaları azaltmadığı vurgulanarak “Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Teftiş Kurulu Başkanlığı’nın yeni başlattığı teftiş programı istenen sonuca ulaşmadığı yaşanan ölümlü iş kazası sayılarından anlaşılmaktadır.” ifadelerine yer verildi. Büyük umutlarla çıkarılan yeni İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası’nın yayınlanması ve birçok maddesinin yürürlüğe girmesinin madenlerde de iş kazalarını ve ölümlerini azaltmadığı, sosyal tarafların desteğini almadan çıkarılan yasanın ve ilgili yönetmeliklerin istenen sonucu vermediği kaydedildi. Yani yasanın çıktığı 2013 yılından Soma faciasına kadar geçen zamanda 107 maden işçisinin hayatını kaybettiği belirtilen rapora göre yeni İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası’nın uygulanmaya başladığı 2013 yılında 95 maden işçisi iş kazaları sonucu öldü. Ayrıca 2014 ilk 5 ayında da 12 işçi madenlerde hayatını kaybetti. Yasanın birçok maddesi 2013 yılı başından itibaren yürürlüğe girdi. Meslek odalarının bu alandaki eğitim, denetim ve söz hakkı kalmadı. İççi sağlığı ve güvenliğinin kendisi taşeronlaştırıldı ve Ortak Sağlık ve Güvenlik Birim (OSGB) şirketlerinin önü açıldı. Yasa çalışma hayatına nüfuz etti, taşeron iş sağlığı ve güvenliği şirketleri olan OSGB sayısı bini aştı. Yasanın bazı maddeleri ve yönetmeliklerde bazı değişiklikler yapılmaya başlandı. Yeni yasa iş kazalarını azaltmadığı gibi giderek arttırdı. Bu yasa meslek odaları, sendikalar ve üniversitelerin görüşleri alınarak yeniden düzenlenmeli.

‘KAÇAK MADEN OCAKLARI ÇALIŞMAYA DEVAM EDİYOR’

Raporda verilen bilgilere göre, Maden İşleri Genel Müdürlüğü’nden ruhsat almadan çalışan 142 kaçak maden ocağına toplam 904 milyon 114 bin 870 lira para cezası kesildi. Savcılığa da suç duyurusunda bulunuldu. Ancak buna rağmen kaçak maden ocakları çalışmaya devam ediyor. Bunun önlenmesi için kaçak madenlerle mücadele için eylem planı hazırlanmalı. TTK işçi alımı yapmalı ve özellikle maden bölgelerindeki işsiz insanları kaçak maden ocaklarında çalışmaya mecbur bırakmamalı.

KAYNAK:
CİHAN
ÖNCEKİ HABER

SONRAKİ HABER