ÖNE ÇIKANLAR :
GÜNDEMTÜMÜ
  • GÜNCELLEME: 22 Kasım 2012 Perşembe 10:56

Lise yönetmeliğinde değişiklik


Devlet Konservatuvarlarına bağlı müzik ve bale İlköğretim kurumu ile müzik ve sahne sanatları liselerinde alan dersleri sınavlarında herhangi bir dersten başarasız olan öğrenciler diğer alan ve yardımcı alan dersleri sınavlarına alınmayacak.
    
Yükseköğretim Kurumları Devlet Konservatuvarları Müzik ve Bale İlköğretim Okulu ile Müzik ve Sahne Sanatları Liseleri Yönetmeliği'nde yapılan değişiklik, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak, yürürlüğe girdi.
    
Değişikliğe göre, müzik ve sahne sanatları bölümlerinde sınavlar, baraj ve kesin kabul sınavları olmak üzere iki aşamada yapılacak. Bu sınavlarda, ana sanat dallarının gerektirdiği genel yetenek, duyuş ve fiziksel yapı uygunluğu göz önüne alınacak. Komisyonca adaya en uygun sanat dalı belirlenerek, 100 tam puan üzerinden 70 ve üzeri puan alan adaylar en yüksek puandan başlanarak kontenjan sayısına göre sıralanacak. 70 puan altında alan adaylar değerlendirmeye alınmayacak. Baraj sınavında başarılı olamayanlar adaylar da kesin kabul sınavına alınmayacak.
    
Devlet konservatuvarları ortaokullarını tamamlayan öğrenciler, müzik ve sahne sanatları liselerine girişte baraj sınavından muaf tutularak, doğrudan kesin kabul sınavına alınacak.
    
Alan dersleri sınavlarında herhangi bir dersten başarısız olan öğrenci, diğer alan ve yardımcı alan dersleri sınavlarına alınmayacak.
    
Alan derslerinin dönem sonu sınavı ile genel, bütünleme, sanat dalı değiştirme, nakil-geçiş, seviye tespit ve mazeret sınav komisyonları, ilgili ana sanat dalı ve bölüm başkanının önerisi ve konservatuvar yönetim kurulunun onayı ile oluşturulacak.
    
Müzik ve bale ilkokullarına devam eden öğrencilerden beden ve zihince gelişmiş olup bilgi ve beceri bakımından sınıf düzeyinin üstünde olanlar, sınıf/şube rehber öğretmeni ve varsa okul rehber öğretmeninin önerisi ile velinin görüşü alınarak öğretim yılının ilk ayı içinde sınıf yükseltme sınavına alınacak. Başarılı olanlar bir üst sınıfa yükseltilecek. Bu sınav, konservatuvar müdürü ve kurum müdürünün başkanlığında sınıf öğretmeni ve bir üst sınıfın öğretmeniyle varsa okul rehber öğretmeninden oluşan komisyon tarafından yapılacak.
    
Müzik ve bale ortaokullarının 5, 6 ve 7. sınıfları ile müzik ve sahne sanatları liselerinin 9, 10 ve 11. sınıflarında ders yılı sonunda ortak derslerin ve yardımcı alan derslerinin yılsonu notlarının her biri en az 4 ve genel sınavlar sonunda alan derslerinin her birinin yılsonu notu da 5 olan öğrenciler, genel sınavlar sırasında öğrencinin sanat dalı öğretim elemanının ana sanat dalı başkanlığına teklifi ve yönetim kurulu kararı ile sınıf yükseltme sınavına alınacaklar. Alan ve yardımcı alan derslerinin sınıf yükseltme sınavları bütünleme sınavları esaslarına; ortak dersler ile seçmeli derslerin sınavları ise ortalama yükseltme ve sorumluluk sınavları esaslarına göre yapılacak. Öğrencilere, öğrenimleri süresince sınıf yükseltme hakkı bir defa verilecek.
    
Müzik ve bale ilkokulunda sınıf öğretmenliği, ortaokulunda branş öğretmenliği, alan dersleri ile yardımcı alan dersleri öğretmenliğinde ise devlet konservatuvarı öğretim elemanlığı esas olacak. Ancak ilkokullarda yabancı dil dersi ile din kültürü ve ahlak bilgisi dersinin alan öğretmenlerince okutulması esas olacak. İhtiyacın alan öğretmenlerince karşılanamaması durumunda bu dersler, yüksek öğrenimlerini söz konusu alanlarda yapan sınıf öğretmenleri veya sınıf öğretmeni olup bu alanda hizmet içi eğitim sertifikası almış öğretmenler tarafından ders değişimi yolu ile okutulabilinecek. Bunun da mümkün olmadığı durumlarda bu dersler sınıf öğretmenince okutulmaya devam edilecek.

KAYNAK:
AA
ÖNCEKİ HABER

SONRAKİ HABER