ÖNE ÇIKANLAR :
GÜNDEMTÜMÜ
  • GÜNCELLEME: 22 Ekim 2013 Salı 13:24

Kopya çeken öğrenciye sıkı takip


Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), yenilenen Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğine göre e-okul sistemini revize edecek. Buna göre, kopya çeken öğrencinin ders puanı alanına "K" kopya, mazeretsiz olarak sınava girmeyen, performans ve proje çalışmasını teslim etmeyen öğrencinin ilgili ders puan hanesine "G" yazılacak. Bunlar hesaplamada sınav sayısına dahil edilecek.
MEB, Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği'nde değişikliğe giderek, ölçme ve değerlendirme esaslarını yeniden belirlemişti.
Bu yeni düzenlemeye göre, öğrencilerin başarısı öğretim programı öğrenme kazanımları esas alınarak dersin özelliğine göre yazılı sınavlar, uygulamalı sınavlar, performans çalışmaları ve projelerle, işletmelerde beceri eğitiminde alınan puanlara göre tespit edilecek.
Bakanlık, ortaöğretim kurumlarındaki iş ve işlemlerin yeni mevzuat düzenlemesi doğrultusunda yürütülmesi ve aksaklık yaşanmaması için bazı açıklamaları içeren yazı hazırlayarak illere gönderdi.
Yazıya göre, yönetmelikteki kayıt işlemlerine ilişkin 8. sınıfı bitirip hiçbir ortaöğretim kurumuna kayıt yaptıramayan öğrencilerin kayıtları, milli eğitim müdürlüklerince ilişkilendirildikleri liselere, ortaokul ve imam hatip ortaokullarıyla koordine sağlanarak sistem üzerinden yapılacak.
Yurt dışından gelen öğrencilerin Anadolu, Anadolu imam-hatip veya Anadolu mesleki ve teknik liselere nakil ve geçişleriyle ilgili e-okul sisteminde bir modül açılacak. Bu konuyla ilgili öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonları yetkilendirilecek.
Bu öğrencilerin yerleştirildikleri okuldan kapsam dahilindeki bir başka okula nakilleri ancak yerleşim yeri değişikliğine bağlı olarak yine komisyon tarafından yapılacağından nakil işlemleri sırasında bu kapsamdaki öğrencilere izin verilecek.
-e-Okul sisteminde düzenleme
Yerleştirmeye esas puanla öğrenci alan okulların taban puan ve kontenjan bilgilerinin sınıflar bazında duyurulduğu e-okul sistemine, mesleki ve teknik ortaöğretim okulları da eklenecek. Tüm sınıf kontenjanları yönetmelikteki hükümlere göre ilan edilecek.
Yönetmelikte yapılan düzenlemeler e-okul sistemine yansıtılacak. Bu sistemde her diploma için verilecek diploma güvenlik numaralarının sorgulanabildiği bir modül açılacak. İş yeri açma belgesi yine bu sistem üzerinden üretilecek, belgeye seri numarası yerine diploma güvenlik numarası verilecek.
-Genel liselerin ara sınıflarına nakile devam
Yönetmelikteki düzenlemeye göre, 10. sınıfın sonuna kadar yapılan nakillerin, 11. sınıfa geçen ve nakil talebinde bulunan öğrencileri de kapsayacak şekilde eylül ayı nakil döneminde değerlendirilecek.
Disiplin cezaları arasında yer alan okuldan ''kısa süreli uzaklaştırma'' cezası e-okul sistemine, ''kısa süreli uzaklaştırma (1-5 gün)'' gün şeklinde işlenecek.
Genel ortaöğretim programı uygulayan fen lisesi, sosyal bilimler lisesi, Anadolu öğretmen lisesi, polis koleji ve askeri liselerden, Anadolu liselerinin bütün sınıflarına yeterli puan ve kontenjan bulunması şartıyla talep doğrultusunda nakil yapılmasına devam edilecek.
Tüm okul türlerinden talep doğrultusunda, genel liselerin ara sınıflarına adrese dayalı olarak nakil yapılmasına devam edilecek.
- Notlarla ilgili bölüm revize edilecek
e-Okul sisteminde notlarla ilgili bölüm, yeni yönetmelik hükümleri doğrultusunda revize edilecek. Yazılı sınav notu için 6 alan, performans çalışmaları için 3 alan, uygulama notlar için 3 alan, proje için 1 alan olacak şekilde düzenlenecek. Sözlü ve ödev alanları kaldırılacak.
Anne ve/veya babasına ait çalışır durumda bir iş yeri olup anne veya baba mesleğiyle ilgili meslek lisesi alanına veya geçiş şartlarını taşımak kaydıyla teknik lisenin ilgili alanına kayıt yaptırmak isteyenlere kontenjana bakılmaksızın e-okul sisteminde kayıt imkanı verilecek.
e-Karneler, karne formatında Veli Bilgilendirme Sistemi üzerinden de alınabilecek.
- Kopya çekene ve mazeretsiz sınava girmeyene takip
Sınav, performans çalışması, proje ve uygulamaları 100 tam puan üzerinden değerlendiriliyor. Değerlendirme sonuçları da e-okul sistemine işleniyor. Kopya çeken ögrencinin ders puanı alanına "K" kopya, mazeretsiz olarak sınava girmeyen, performans ve proje çalışmasını teslim etmeyen ögrencinin ilgili ders puan hanesine "G" yazılacak ve hesaplamada sınav sayısına dahil edilecek.
e-Okul sisteminde sınıf atlatma işlemi yapılırken, 2012-2013 eğitim ve öğretim yılı itibarıyla 10, 11 ve 12. sınıflarda aynı adla zorunlu ve seçmeliler arasında yer alan derslerin başarı durumları tek ders olarak değerlendirilecek.
 

KAYNAK:
AA
ÖNCEKİ HABER

SONRAKİ HABER