ÖNE ÇIKANLAR :
İSTANBUL15°C
Parçalı Bulutlu
GÜNDEMTÜMÜ
  • GÜNCELLEME: 07 Ocak 2017 Cumartesi 09:32

KHK ile kamudan ihraç ve göreve iadeler

KHK ile kamudan ihraç ve göreve iadeler

OHAL kapsamında yayımlanan 679 sayılı KHK ile çok sayıda kamu kurum ve kuruluşundan bazı çalışanlar ihraç edildi.


Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlanan kararnamede, terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca (MGK) devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum ve gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı veya irtibatı olan kamu görevlerinin ihraçlarına ilişkin liste yer aldı.

Buna göre, Danıştaydan 8, Başbakanlık Merkez Teşkilatından 4, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan 19, Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğünden 7, Diyanet İşleri Başkanlığından 135, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu ile Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığından ikişer, Yüksek Seçim Kurulu ile Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumundan birer, Adalet Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarından ise zabıt katibi, infaz koruma memuru ve diğer memurları kapsayan bin 699 personel için ihraç kararı verildi.

Emniyet Genel Müdürlüğünden 2 bin 687, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından 10, Türk Standartları Enstitüsünden 5, Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğünden 180, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından 53, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile Devlet Personel Başkanlığından üçer, Türkiye Adalet Akademisinden iki, Türk Patent Enstitüsünden bir personel çıkarıldı.

Ayrıca, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından 261, Çevre ve Şehircilik Bakanlığından 43, Tapu Kadastro Genel Müdürlüğünden 18, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarından 69, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile bağlı kuruluşlarından 61, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ile bağlı kuruluşlarından 93, Gümrük ve Ticaret Bakanlığından 114, Kültür ve Turizm Bakanlığından 15, Sahil Güvenlik Komutanlığından 4, Maliye Bakanlığından 47, Gelir İdaresi Başkanlığından 310, Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ'den 6, Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden 9, Milli Eğitim Bakanlığından 13, Kara Kuvvetleri Komutanlığından 435, Deniz Kuvvetleri Komutanlığından 160, Hava Kuvvetleri Komutanlığından 168, Milli Savunma Bakanlığından 4, Milli Savunma Bakanlığı Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürlüğünden 13, Orman ve Su İşleri Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarından 60, Sağlık Bakanlığından 838, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatından 3, TÜRKSAT'tan 5, PTT'den 34, Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü, Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ile İstanbul Kalkınma Ajansından ikişer, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, Genelkurmay Başkanlığı ve Türkiye Vagon Sanayi AŞ'den birer, üniversitelerden ise 631 akademik personel, 155 de idari personelin ihracı gerçekleştirildi.

Bu kişilere ayrıca herhangi bir tebligat yapılmayacak, haklarında özel kanun hükümlerine göre işlem tesis edilecek.

Kamu görevinden çıkarılan bu kişilerin, mahkumiyet kararı aranmaksızın, rütbe veya memuriyetleri alınacak ve bu kişiler görev yaptıkları teşkilata yeniden kabul edilemeyecekler. Ayrıca bir daha kamu hizmetinde istihdam edilemeyecek, doğrudan veya dolaylı olarak görevlendirilemeyecek, bunların uhdelerinde bulunan her türlü mütevelli heyet, kurul, komisyon, yönetim kurulu, denetim kurulu, tasfiye kurulu üyeliği ve sair görevleri de sona ermiş sayılacak.

Bu kişilerin silah ruhsatları, gemi adamlığına ilişkin belgeleri ve pilot lisansları da iptal edilerek, oturdukları kamu konutları veya vakıf lojmanlarından 15 gün içinde tahliye edilecekler.

İhraç edilenler özel güvenlik şirketlerinin kurucusu, ortağı ve çalışanı olamayacak. Bu kişiler hakkında bakanlıkları ve kurumlarınca ilgili pasaport birimine derhal bildirimde bulunularak, bildirim üzerine pasaport birimlerince pasaportlar iptal edilecek.

Göreve iadeler

Söz konusu KHK'da, göreve iade edilen kişilerin listesine de yer verildi.

Buna göre, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığından 10, Kültür ve Turizm Bakanlığından 30, Emniyet Genel Müdürlüğünden 10, Maliye Bakanlığından 45, Gelir İdaresi Başkanlığından 48, Sağlık Bakanlığı bağlı ve ilgili kuruluşlarından 49, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından 9, Karayolları Genel Müdürlüğünden 14, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığından üçer, Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Orman ve Su İşleri Bakanlığı ve bağlı kuruluşları ile Milli Savunma Bakanlığı Türk Silahlı Kuvvetlerinden ikişer, TBMM, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Genel Müdürlüğü ile Kamu İhale Kurumundan birer, üniversitelerden 42 kişi memuriyetlerine iade edildi.

Söz konusu personelden bu maddenin yürürlük tarihinden itibaren 10 gün içinde göreve başlamayanlar "çekilmiş" sayılacak. Bu kapsamda, göreve başlayanlara da kamu görevinden çıkarıldıkları tarihten göreve başladıkları güne kadar geçen süreye tekabül eden mali ve sosyal hakları ödenecek.

Bu kişiler, kamu görevinden çıkarılmalarından dolayı herhangi bir tazminat talebinde bulunamayacak. Bu personelin görevlerine iadesi, kamu görevinden çıkarıldıkları tarihte bulundukları yöneticilik görevi dışında öğrenim durumları ve kazanılmış hak aylık derecelerine uygun kadro ve pozisyonlara atanmak suretiyle de yerine getirilebilecek.

Bu maddeye ilişkin işlemler ilgili bakanlık ve kurumlar tarafından yürütülecek.

Emekli emniyet teşkilatı personeline ilişkin tedbirler

679 sayılı KHK ile Emniyet Genel Müdürlüğünden emekliye sevk edilen, kendi isteğiyle emekli olan veya meslekten çıkarılan 2'si 1/1. sınıf, 44'ü 1. sınıf, 6'sı 2. sınıf, 4'ü 3. sınıf, 2'si 4. sınıf emniyet müdürü, biri başkomiser ve biri polis memuru olmak üzere 60 eski emniyet teşkilatı mensubunun da rütbeleri alındı.

KHK'nın ek 2 sayılı listesinde isimleri yer alan bu kişiler, resen emekliye sevk edilen, kendi isteğiyle emekli olan veya Emniyet Teşkilatı Disiplin Tüzüğü hükümlerine göre meslekten veya devlet memurluğundan çıkarılanlar ile müstafi sayılanlardan milli güvenliğe tehdit oluşturduğu tespit edilen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) aidiyeti, iltisakı veya bu örgütle irtibatı olduğu saptananları kapsıyor.

Söz konusu kişiler, görev yaptıkları teşkilata ve kamu görevlerine yeniden kabul edilmeyecek, doğrudan veya dolaylı görevlendirilemeyecek ve ayrıca uhdelerinde taşımış oldukları mesleki unvanları ve sıfatları da kullanamayacak.

Bu kişilerin uhdelerinde bulunan her türlü mütevelli heyet, kurul, komisyon, yönetim kurulu, denetim kurulu, tasfiye kurulu üyeliği gibi görevleri de sona ermiş sayılacak.

Ayrıca silah ruhsatları, emekli polis kimlikleri, gemi adamlığına ilişkin belgeleri, pilot lisansları ve ilgili pasaport birimlerince pasaportları iptal edilecek; özel güvenlik şirketlerinin kurucusu, ortağı ve çalışanı olamayacaklar.

Kapatılan 11 gazete yeniden açılabilecek

Kanada'da öğrenim gören ve 675 sayılı KHK ile öğrencilikle ilişiği kesilen Mustafa Sami Ata, 675 sayılı KHK kapsamından çıkarıldı.

Ayrıca daha önce 6775 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Alınması Gereken Tedbirler ile Bazı Kurum ve Kuruluşlara Dair Düzenleme Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabul Edilmesine Dair Kanun'un ek 3 sayılı listesinde ve 675 sayılı KHK'nın ek 7 sayılı listesinde yer alan 11 gazete, söz konusu listelerden çıkarıldı.

Bunların, "Şuhut'un Sesi", "Türkeli", "Batman", "Zafer", "Hisar", "Türkiye'de Yeni Yıldız", "Batman Çağdaş", "İdil Haber", "Prestij Haber", "Urfafanatik" ile "Kızıltepe'nin Sesi" gazeteleri olduğu belirtildi.

İsmi geçen gazeteler için daha önce 6775 sayılı kanun ve 675 sayılı KHK ile getirilen hükümler, bu KHK'nın yürürlük tarihi itibarıyla ortadan kalktı.

Öğrenim ve barınma bedelleri iade edilecek 

670 sayılı KHK'nın 5. maddesinin 5. fıkrasında yapılan değişiklikle borçların ödenmesinde, kamu idarelerine ödenmesi gereken vergi, resim, harç, fon kesintisi, pay gibi borçlar ile çalışanların sigorta primleri, rehinli alacaklar, enerji, iletişim ve su kullanım borçları ile çeşidine bakılmaksızın 500 lirayı geçmeyen borçlar ve diğerleri şeklinde sıralama esas alınacak.

Ayrıca kapatılan özel öğretim kurum ve kuruluşları, kurs, dershane, öğrenci yurtları ve pansiyonlara avans veya peşin ödeme şeklinde kapatma tarihinden sonraki dönemler için ifa edilmiş öğrenim ve barınma bedelleri, bu sıraya tabi tutulmaksızın iade edilecek.

İkramiyeleri ödenmeyecek

673 sayılı KHK'nın 5. maddesinde de değişikliğe gidilerek, Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında ikramiye ödemesi yapılması gereken kişilerden; terör örgütlerine aidiyeti, iltisakı veya bu örgütlerle irtibatı olduğunun değerlendirilmesi üzerine kamu görevinden çıkarılanların paylarına düşen miktarların ödenmeyeceği hükmü getirildi.

Aynı nedenle haklarında adli veya idari soruşturma veya kovuşturma yürütülen kişilerin paylarına düşen miktarlar ise soruşturma veya kovuşturma sonuçlanıncaya kadar 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu kapsamında emanete alınacak.

Ayrıca, görevinden çıkarılanlara yönelik 675 sayılı KHK'nın 10. maddesinde yer alan düzenlemelere, "Birinci fıkranın (b) bendi kapsamındaki borç yükümlülükleri çerçevesinde bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yayımlandığı tarihe kadar tahsil edilmiş olan tutarlar geri ödenmez." hükmü eklendi.

KAYNAK:
AA
ETİKETLER:
ÖNCEKİ HABER

SONRAKİ HABER