ÖNE ÇIKANLAR :
İSTANBUL33°C
Çok Bulutlu
GÜNDEMTÜMÜ
  • GÜNCELLEME: 28 Eylül 2014 Pazar 10:38

Korkutan istatiktik, her 63 kişiden birisi silah taşıyormuş

Kan donduran istatistik

Doç. Dr. Mehmet Yumru, ülkelere göre, silaha sahip olma sıralamasında Türkiye'nin tüm dünya ülkeleri sıralamasında 20. sırada yer aldığını dile getirdi.


Türkiye'de ruhsatlı ve ruhsatsız silah sayısının son 10 yılda yaklaşık 10 kat arttı. Türkiye'de 2,5 milyon’un üzerinde ruhsatlı silah ve bu sayının iki katından daha fazla ruhsatsız silah olduğu tahmin edilmekte. Bu korkkutan istatistik silaha bağlı suç oranlarında da benzer artış görülüyor ve her geçen gün giderek artıyor.

Türkiye Psikiyatri Derneği Genel Sekreteri Doç. Dr. Mehmet Yumru, toplumda silah kullanımı arttıkça silahlı suçların arttığını söyledi. Yumru, "Türkiye’de her 100 kişi başına düşen silah taşıma oranı 12.5 olarak belirtilmektedir. Son nüfus sayımı verileri temel alındığında Türkiye’de ortalama her 65 kişiden biri silah taşımakta ya da bulundurmaktadır." dedi.


28 Eylül Bireysel Silahsızlanma Günü ile ilgili bir açıklama yapan Doç. Dr. Mehmet Yumru, ülkelere göre, silaha sahip olma sıralamasında Türkiye'nin tüm dünya ülkeleri sıralamasında 20. sırada yer aldığını dile getirdi. Türkiye'de ruhsatlı ve ruhsatsız silah sayısının son 10 yılda yaklaşık 10 kat arttığına dikkat çeken Yumru, şunları kaydetti: "Halen Türkiye'de 2,5 milyon’un üzerinde ruhsatlı silah olduğu bilinmekte ve bu sayının iki katından daha fazla ruhsatsız silah olduğu tahmin edilmektedir. Silaha bağlı suç oranlarında da benzer artış görülmekte, ruhsatlı silahlarla işlenen suçların sayısı da her geçen gün giderek artmaktadır. Elde edilen istatistiksel verilere göre bireysel silahlanmada ilk sırayı mesleği gereği risk alanlar, ikinci sırayı bireysel korunma, üçüncü sırayı yeterli gerekçe göstermeden 'evde bulunsun' isteğiyle silah edinenler oluşturmaktadır. Dördüncü sırada ise merak, hobi, anı gerekçesiyle silah edinenler bulunmaktadır. Avcılık ve atıcılık ayrı bir kategori olup ateşli silahların üçte ikisi bu amaçla ruhsatlandırılmaktadır."

"CİNAYETLERİN ÇOĞU ATEŞLİ SİLAHLARLA GERÇEKLEŞTİRİLİYOR"

Cinayetlerin yarısının ateşli silahlarla gerçekleştiğini anlatan Doç. Dr. Mehmet Yumru, "Her yıl yaklaşık 3 bin kişi silahla ölmekte, 12 bin kişi de yaralanmaktadır. Ateşli silahlarla işlenen suçların yaklaşık üçte ikisi ruhsatsız, üçte biri ruhsatlı silahlarla işlenmektedir. Evde silah bulunması, aile içi şiddet olaylarında ciddi yaralanma ve ölümlere yola açabilmekte, intiharları kolaylaştırmakta, çocukların kaza ile ölüm ve yaralanmalarına neden olabilmektedir. Aile içi şiddet ve eş öldürmeyle sonuçlanan olayların yüzde 35-40'ında silah kullanılmaktadır. Bir evde ateşli silah bulunması ölüm riskini 12 kat artırmaktadır." diye konuştu.

Türkiye Psikiyatri Derneği Genel Sekreteri Doç. Dr. Mehmet Yumru, Türkiye'de ateşli ve ateşsiz silahlarla ilgili düzenlemelerin "6136 sayılı ateşli silahlar ve bıçaklar ile diğer aletler hakkındaki kanun ve 2521 sayılı avda ve sporda kullanılan tüfekler, nişan tabancaları ve av bıçaklarının yapımı, alımı, satımı ve bulundurulmasına dair kanunda" yer aldığını hatırlattı. Her iki kanunda da yıllar içerisinde sayısız değişiklik yapıldığına işaret eden Yumru, şöyle devam etti: "15 Haziran 2009 tarihindeki Bakanlar Kurulu kararınca 'Silah Kanunu Tasarısı' TBMM İçişleri Komisyonu'nda ele alınmaya başlanmıştır. İçişleri komisyonu, 9.12.2009 tarihinde alt komisyon kurulmasına karar vermiş ve kanun tasarısı bu alt komisyonda incelenmiştir. Tasarıya ilişkin en tartışmalı düzenlemelerden biri sağlık raporu konusu olmuştur. Mevcut yasada heyet raporu şartı aranmaktadır. Tasarıya ait ilk taslakta tek doktor raporu yeterliyken, daha sonra 'heyet raporu'na geri dönüldüğü görülmüştür. Alt Komisyon başka bir toplantıda ise tasarının 7. maddesinin 8. fıkrasında silah ruhsatı talebinde bulunan bir kişinin sağlık durumunun ruhsat almaya elverişli olup olmadığını tespit edecek doktor sayısı, düzenlenecek yönetmelikle belirlenecek denilmiştir. Bakanlar Kurulu’nun 16 Nisan 2013 tarihli toplantısında bir önceki yasama döneminde içtüzük gereği hükümsüz sayılan tasarının yenilenmesine karar verilmiştir. En son 25 Haziran 2013 tarihinde ele alınan tasarının 7. Maddesinin (b) bendinde 'Sağlık şartları bakımından engel bir hâli bulunmamak' gibi muğlâk bir ifade yer almakta olup, herhangi bir yönetmeliğe atıfta bulunulmamıştır. Tasarı, halen komisyonda inceleme aşamasındadır."

"SİLAHLI ŞİDDET OLAYLARI ARTIYOR AMA YASAL MEVZUATTA EKSİKLİKLER VAR"

Mevcut veriler ışığında, Türkiye'de silah kullanımına bağlı suç ve şiddet olaylarının arttığı bilinmesine karşın yasal mevzuatta önemli eksiklikler bulunduğunu ifade eden Mehmet Yumru, "Mevcut yasal mevzuatta yapılmaya çalışılan değişikliklerin silah kullanımını ve buna bağlı şiddet olaylarını artıracağı açıktır. Öncelikle hedeflenen bireysel silahlanmanın kontrol altına alınması değil bireysel silahsızlanma olmalıdır. Güvenlik elemanları dışında hiçbir birey silah taşımamalı ve bulundurmamalıdır. TBMM’de komisyonda görüşülmekte olan silah kanunu tasarısının tartışmalı bölümlerinden biri olan silah ruhsatı raporunun veriliş şekli kişiye özel olmamalıdır. Silah ruhsatlandırmasında hekimlerin sorumluluk alması uygulaması kaldırılmalı, silah ruhsatı almak isteyen kişilerin muayeneleri ve silah edinme kararları tek hekim sorumluluğuna bırakılmamalıdır. Dünyada birçok gelişmiş ülkede bu görev sadece hekim sorumluluğunda değildir. Sağlık kurulu raporu doğrudan ruhsat vermeye yetkili kuruma kapalı ve gizli olarak gönderilerek hekimlerin taraf olması ve böylece olası menfi kararlar sebebiyle zarar görmeleri önlenmelidir." diye konuştu.

KAYNAK:
CİHAN
ÖNCEKİ HABER

SONRAKİ HABER