ÖNE ÇIKANLAR :
GÜNDEMTÜMÜ
  • GÜNCELLEME: 20 Kasım 2014 Perşembe 23:19

İstanbul Tahkim Merkezi kuruluyor

İstanbul Tahkim Merkezi kuruluyor

İstanbul Tahkim Merkezi kurulmasını öngören kanun tasarısı, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi.


Kanuna göre, İstanbul'da, tüzel kişiliği haiz, özel hukuk hükümlerine tabi olarak İstanbul Tahkim Merkezi kurulacak. Merkez, yabancılık unsuru taşıyanlar da dahil olmak üzere, uyuşmazlıkların tahkim veya alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemleriyle çözülmesini sağlayacak.

Tahkim Merkezi; Genel Kurul, Yönetim Kurulu, Denetçi, Danışma Kurulu, Milli ve Milletlerarası Tahkim Divanları ile Genel Sekreterlikten oluşacak.

Genel Kurul üyeleri, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin seçeceği 6, baro başkanlarının seçeceği 4, Yükseköğretim Kurulu'nun seçeceği 3, Türkiye İhracatçılar Meclisinin seçeceği 2, Adalet Bakanlığının seçeceği bir, Türkiye Bankalar Birliğinin seçeceği bir, Türkiye Katılım Bankaları Birliği'nin seçeceği bir, Sermaye Piyasası Kurulu'nun seçeceği bir, Borsaİstanbul Anonim Şirketi'nin seçeceği bir, Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu'nun seçeceği bir, BDDK'nın seçeceği bir, Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği'nin seçeceği bir, en fazla üyeye sahip işçi ve işveren sendikaları konfederasyonlarından birer temsilci olmak üzere 25 üyeden oluşacak.

Üyeler, mesleğinde en az 10 yıl tecrübeye sahip olanlar arasından seçilecek. Üyelerin seçildikleri kurumdaki görevleri devam edecek. Genel Kurul üyeleri 4 yıl için seçilecek, süresi dolan üye yeniden seçilebilecek.

Ekim ayında toplanacak

Yılda bir kez ekim ayında toplanacak Genel Kurul, üye tam sayısının salt çoğunluğuyla toplanacak.

Yönetim Kurulu, genel kurulun üyeleri arasından 4 yıl için seçilen 5 asıl ve 4 yedek üyeden oluşacak. En az üç asıl ve iki yedek üyenin hukuk fakültesi mezunu olması gerekecek.

Genel Kurul, üyeleri arasından ya da dışarıdan üçten fazla olmamak üzere bir veya birden fazla kişiyi 4 yıl için denetçi olarak seçecek. Denetçi, yönetim kurulunun yıllık faaliyetlerini denetleyerek, genel kurula sunmak üzere rapor hazırlayacak.

Danışma Kurulu, merkezin amaçları çerçevesinde bilgi ve görüşlerinden yararlanılmak üzere tahkim veya alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemleri konusunda en az beş yıllık tecrübeye sahip 15 üyeden oluşacak.

Merkez bünyesinde ayrı ayrı, Milli Tahkim Divanı ve Milletlerarası Tahkim Divanı oluşturulacak. Divan toplantılarını elektronik ortamda da yapabilecek ve karar alabilecek.

HAKEMLIK VEYA ARABULUCULUK YAPAMAYACAK

Danışma Kurulu üyeleri dışındaki merkez organlarının üyeleri ile çalışanları, görev süreleri boyunca merkez bünyesinde hakemlik veya arabuluculuk yapamayacak. Merkez organlarının üyeleri ile çalışanları, öğreneceği sırlar ile taraflar ve üçüncü kişilere ait her türlü bilgileri, görevleri sona erse dahi hiç bir kişi ve kuruluşa açıklayamayacak.

Bu kanunun yürürlüğe girdikten sonra, merkezin yönetim kurulu oluşturuluncaya kadar geçecek süre içindeki tüm destek hizmetleri TOBB tarafından yürütülecek. Merkezin ilk iki yıl bütçesi Başbakanlık bütçesinden karşılanacak.
AK Parti'nin önergesinin kabul edilmesiyle, bağışlar, Tahkim Merkezi'nin gelirleri arasında çıkarıldı.

Kanun, 1 Ocak 2015'te yürürlüğe girecek.

KAYNAK:
AA
ÖNCEKİ HABER

SONRAKİ HABER