ÖNE ÇIKANLAR :
GÜNDEMTÜMÜ
  • GÜNCELLEME: 21 Kasım 2012 Çarşamba 11:08

İskan Kanunu'nda değişiklik


Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca İskan Kanunu Uygulama Yönetmeliği'nde değişiklik yapıldı.
    
İskan Kanunu Uygulama Yönetmeliği'nde değişiklik yapılmasına dair yönetmelik, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.
    
Buna göre, İskan Kanunu Uygulama Yönetmeliği'nin 6'ncı maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinde geçen ''borçlandırmanın'' ibaresi ''iskan planlama etütlerinin'' şeklinde değiştirildi.
    
Aynı fıkranın (c) bendi, ''İskan planlama etütlerinin başlangıcı, iskan duyurusunun yapıldığı tarih olup, taşınmazı olmayanlar için bu tarihin takvim yılı başlangıcından en az üç yıl öncesinden beri kamulaştırma sahasında ikamete yönelik yerleşik oldukları belgelenmeyenler'' olarak düzenlendi.
    
Yönetmeliğin 14'üncü maddesinin ikinci fıkrasının sonuna, ''Altmış gün içinde arsa bedelinin tamamını yatırmayanların veya birinci taksitini yatırarak borçlanma sözleşmesi imzalamayanların hak sahiplikleri iptal edilir'' cümlesi eklendi.
    
Aynı maddenin beşinci fıkrası da şu şekilde değiştirildi:
    
''15 Mayıs 1959 tarihli ve 7269 sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanuna göre uygulama gerçekleştirilen köylerde, eski yerleşim yerinde kalan aileler köyün idari sınırları içinde toplulaştırılırlar. Ancak, köyün idari sınırları dışında 7269 sayılı Kanuna göre uygulama gerçekleştirilmiş ise geriye kalan aileler, köyün tüzel kişiliğinin kaldırılması halinde, sınırları içine alındığı köyün merkezinde veya köyün sınırları içinde hak sahibi olan ailelerin yerleştirildiği yeni yerleşim yerinde bu madde hükümlerine göre birleştirilebilirler.''

KAYNAK:
AA
ETİKETLER:
ÖNCEKİ HABER

SONRAKİ HABER