ÖNE ÇIKANLAR :
GÜNDEMTÜMÜ
  • GÜNCELLEME: 29 Aralık 2012 Cumartesi 16:45

İş güvenliği uzmanlarının yetkileri belirlendi


 İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinde görevli iş güvenliği uzmanlarının nitelikleri, eğitimleri ve belgelendirilmeleri, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını düzenleyen yönetmelik, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.
    
Yönetmeliğe göre işveren, mesleki risklerin önlenmesi ve bu risklerden korunulmasına yönelik çalışmaları da kapsayacak iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin sunulması için nitelikleri uygun personeli, işyerinin tehlike sınıfı ve çalışan sayısını dikkate alarak iş güvenliği uzmanı olarak görevlendirecek.
    
İşveren, çalışanları arasında belirlenen niteliklere sahip personel bulunmaması halinde, bu yükümlülüğünü ortak sağlık ve güvenlik birimlerinden hizmet alarak da yerine getirebilecek.
    
İşverenin iş sağlığı ve güvenliği konusunda uzman görevlendirmesi veya hizmet satın alması ise işverenin sorumluluklarını etkilemeyecek. Ayrıca, işveren, iş sağlığı ve güvenliği hizmetleri ile ilgili maliyeti çalışanlarına da yansıtamayacak.
   
  İşyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanının tam süreli görevlendirilmesi gereken durumlarda ise işveren, işyeri sağlık ve güvenlik birimini kuracak. İşverence iş güvenliği uzmanı olarak görevlendirilecekler, bu Yönetmeliğe göre geçerli işgüvenliği uzmanlığı belgesine sahip olacak. İş güvenliği uzmanlarından C sınıfı belgeye sahip olanlar az tehlikeli sınıfta, B sınıfı belgeye sahip olanlar az tehlikeli ve tehlikeli sınıflarda, A sınıfı belgeye sahip olanlar ise bütün tehlike sınıflarında yer alan işyerlerinde çalışabilecekler.
    
Birden fazla iş güvenliği uzmanının görevlendirilmesinin gerektiği işyerlerinde ise sadece tam süreli olarak görevlendirilen iş güvenliği uzmanının, işyerinin tehlike sınıfına uygun belgeye sahip olması yeterli olacak.
    
İş güvenliği uzmanları, rehberlik, risk değerlendirmesi, çalışma ortamı gözetimi, eğitim, bilgilendirme ve kayıt, ilgili birimlerle işbirliği alanlarında belirtilen görevleri yerine getirmekle yükümlü olacak. İş güvenliği uzmanlarının yetkileri de belirlendi.
     Buna göre, iş güvenliği uzmanı, iş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili alınması gereken tedbirlerden hayati tehlike arz edenlerin, iş güvenliği uzmanı tarafından belirlenecek makul bir süre içinde işveren tarafından yerine getirilmemesi halinde, bu hususu işyerinin bağlı bulunduğu çalışma ve iş kurumu il müdürlüğüne bildirebilecek. İşyerinde belirlediği hayati tehlikenin ciddi ve önlenemez olması ve bu hususun acil müdahale gerektirmesi halinde ise işin durdurulması için işverene başvurabilecek.
     İş güvenliği uzmanları, yönetmelikte belirtilen görevlerini yaparken, işin normal akışını mümkün olduğu kadar aksatmamak ve verimli bir çalışma ortamının sağlanmasına katkıda bulunmak, işverenin ve işyerinin meslek sırları, ekonomik ve ticari durumları ile ilgili bilgileri gizli tutmakla da yükümlü olacak. İş güvenliği uzmanları, iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin yürütülmesindeki ihmallerinden dolayı, hizmet sundukları işverene karşı sorumlu olacak.
    
İş güvenliği uzmanları, 10'dan az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde çalışan başına yılda en az 60 dakika, az tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 10 dakika, tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 15 dakika, çok tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 20 dakika görev yapacak.
    
Az tehlikeli sınıfta yer alan bin ve daha fazla çalışanı olan işyerlerinde her bin çalışan için tam gün çalışacak en az bir iş güvenliği uzmanı görevlendirilecek.
    
Çalışan sayısının binin tam katlarından fazla olması durumunda geriye kalan çalışan sayısı göz önünde bulundurularak, birinci fıkrada belirtilen kriterlere uygun yeteri kadar iş güvenliği uzmanı ek olarak görevlendirilecek.
    
Tehlikeli sınıfta yer alan 750 ve daha fazla çalışanı olan işyerlerinde her 750 çalışan için tam gün çalışacak en az bir iş güvenliği uzmanı görevlendirilecek. Çalışan sayısının 750 sayısının tam katlarından fazla olması durumunda geriye kalan çalışan sayısı göz önünde bulundurularak yeteri kadar iş güvenliği uzmanı ek olarak görevlendirilecek.
    
Çok tehlikeli sınıfta yer alan 500 ve daha fazla çalışanı olan işyerlerinde her 500 çalışan için tam gün çalışacak en az bir iş güvenliği uzmanı görevlendirilecek. Çalışan sayısının 500 sayısının tam katlarından fazla olması durumunda geriye kalan çalışan sayısı göz önünde bulundurularak yeteri kadar iş güvenliği uzmanı ek olarak görevlendirilecek.
    
İş güvenliği uzmanları sözleşmede belirtilen süre kadar işyerinde hizmet sunacak, birden fazla işyeri ile kısmi süreli iş sözleşmesi yapıldığı takdirde ise bu işyerleri arasında yolda geçen süreler haftalık kanuni çalışma süresinden düşülecek.
    
Yayımlanan bu yönetmelikle, 27 Kasım 2010 tarihli ve 27768 sayılı İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkındaki Yönetmelik de yürürlükten kaldırıldı.
    
     İş güvenliği uzmanlarının belgelendirilmesi

İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik de Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.
    
Yönetmelikle, iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinde görevli iş güvenliği uzmanlarının nitelikleri, eğitimleri ve belgelendirilmeleri, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını düzenliyor.
    
    

KAYNAK:
AA
ÖNCEKİ HABER

SONRAKİ HABER