ÖNE ÇIKANLAR :
GÜNDEMTÜMÜ
  • GÜNCELLEME: 02 Nisan 2013 Salı 16:53

İklim değişikliği için yeni projeksiyon hazırladı


Orman ve Su İşleri Bakanlığı’nın düzenlediği Ormancılık ve Su Şurası kapsamındaki çalışmada, iklim değişikliği ile mücadelede yeni projeksiyon ve modelleme çalışması yapılarak, sanayi, enerji tarım başta olmak üzere sektörel etkilerin ve tedbirlerinin tespitini öngören yeni bir uyum dönemine girilmesi öngörüldü.

Şura kapsamında toplanan İklim ve Meteoroloji Komisyonu bir rapor hazırladı. Meteorolojik gözlem ağının genişletilmesi istenen raporda; bu kapsamda otomatik meteoroloji gözlem istasyonları, radar ağı, deniz gözlem sistemleri, yüksek atmosfer gözlem sistemleri ve yıldırım tespit sistemleri kuruluşunun artırılması tavsiyesinde bulunuldu. Tahmin ve erken uyarı sistemlerinin daha da geliştirilerek, vatandaş ve ilgili kuruluşların azami derecede istifade etmesinin sağlanması gereği üzerinde durulan raporda, iklim değişikliğinin belirlenmesine yönelik genel projeksiyon ve yeni modelleme çalışmalarının geliştirilerek sürdürülmesi istendi.

SEKTÖREL ETKİ ANALİZİ

İklim değişikliğinin sektörel etkisinin belirlenmesine yönelik çalışmaların artırılması gerektiği kaydedilen raporda, "İklim projeksiyonları dikkate alınarak ilgili sektör tarafından etkilenebilirlik analizleri yapılmalı." denildi. İklim değişikliğinin su kaynaklarına etkisinin havzalar bazında tespitine yönelik çalışmaların artırılması gerektiği ifade edilen raporda, "Yapılmış olan modelleme çalışmaları değerlendirilmeli, ilgili kurumlar ve üniversiteler ile işbirliği içinde küresel ve bölgesel iklim modellerindeki gelişmeler dikkate alınarak güncel modelleme çalışmaları yapılmalı. Suya bağlı sektörel (içmesuyu, tarım, enerji, sanayi, turizm vb.) etkilenebilirlik belirlenmeli. Sonuçların su kaynakları geliştirme, planlama ve yönetim çalışmalarına entegre edilmeli." görüşü vurgulandı.

UYUM TEDBİRLERİ VE MALİYET

İklim değişikliğine uyum çalışmaları yapılması istenen raporda, "Sektörel uyum tedbirlerinin ve bunların maliyetlerinin belirlenerek kurumlar çalışma ve yatırım programlarına entegre edilmeli. İklim Değişikliği Eylem Planı’nda yer alan eylemler uygulanmalı ve izlenmeli." değerlendirmesinde bulunuldu.

Raporda, taşkın yönetiminde etkinliğin artırılması gereğine de vurgu yapılarak, havza bazında Taşkın Yönetim Planları oluşturulması tavsiye edildi. Kuraklık yönetim politikaları oluşturulması istenen raporda, "Kuraklık yönetiminde ilgili mevzuatın gözden geçirilerek ulusal kuraklık mevzuatı oluşturulmalı. İlgili kurum ve kuruluşların işbirliğiyle bütüncül Kuraklık Yönetim ve Eylem Planları oluşturulmalı." denildi.
 

KAYNAK:
CİHAN
ETİKETLER:
ÖNCEKİ HABER

SONRAKİ HABER