ÖNE ÇIKANLAR :
İSTANBUL13°C
Çok Bulutlu
GÜNDEMTÜMÜ
  • GÜNCELLEME: 04 Ocak 2017 Çarşamba 17:12

HSYK'nın Yargı Reformu Stratejisi tamamlandı

HSYKnın Yargı Reformu Stratejisi tamamlandı

Kurulun 2017-2021 yıllarını kapsayan stratejisinde, yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığını güçlendirmek, yargıya güveni artırmak, hakimlik ve savcılık teminatını güçlendirmek, kurumsal altyapı ve kapasiteyi güçlendirmek ve yargının etkinlik ve verimliliğini artırmak olmak üzere 5 amaç sıralandı.


Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun (HSYK) 2017-2021 yılları arasını kapsayan Yargı Reformu Stratejisi tamamlandı. Stratejiye göre yargının etkinlik ve verimliliğini artırmak amacıyla hakim ve savcı yardımcılığı müessesinin kurulmasına yönelik mevzuat çalışmaları yapılacak.

Adalet hizmetlerinin bağımsız ve tarafsız bir şekilde yürütülmesi, yargılamaların makul sürede sonuçlandırılması, daha hızlı ve güvenilir bir adalet sistemi oluşturulması amacıyla hazırlanan Yargı Reformu Stratejisi, Bakanlar Kurulunda görüşülerek uygulamaya konuldu.

Stratejide, yargı alanındaki tehditlerin ilk sırasında yasa dışı örgütlerin yargı içinde yapılanmaları yer aldı. Diğer tehditler şöyle sıralandı:

"Hakim ve savcılar tarafından sosyal medya kullanımında yargı etiği ilkelerinin yeterli ölçüde dikkate alınmaması, hakim ve savcı adaylık eğitiminden beklenen verimin alınamaması, geçmiş dönemde mesleğe giriş için yapılan yazılı sınavların bir kısmına ilişkin kopya iddialarının bulunması, medyada kurula yönelik asılsız ve yıpratıcı haberlerin olması, farklı çıkar gruplarının kurulun kurumsal itibarını sarsmaya yönelik ulusal veya uluslararası eylem ve söylemlerinin olması, yargıdaki olumsuzlukların kamuoyunda tamamıyla kurula mal edilmesi, toplumun yargıya olan güveninin yeterli düzeyde olmaması, hakim ve savcı alımında yapılan güvenlik soruşturmasının yetersiz kalması, hakim ve savcı kadro sayısının yetersiz olması, yargının kamuoyunda gereğinden fazla gündem oluşturması, üye seçim sisteminin yargı mensupları arasında ayrışmaya sebep olması, iş yoğunluğu az olan yerlerde adliyelerin bulunması, hakim ve savcıların idari yönden farklı kurumlara geçici görevlendirilmesinde kurulun etkisinin bulunmaması, meslek öncesinde hakim ve savcı yardımcılığı veya deneme süresi gibi müesseselerin olmaması."

- 5 amaç

Stratejide, amaçlar, "Yargı Bağımsızlığı ve Tarafsızlığını Güçlendirmek, Yargıya Güveni Artırmak, Hakimlik ve Savcılık Teminatını Güçlendirmek, Kurumsal Altyapı ve Kapasiteyi Güçlendirmek, Yargının Etkinlik ve Verimliliğini Artırmak" olmak üzere 5 ana başlık altında toplandı.

"Yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığının güçlendirilmesi" başlığı altında, önce durum analizi yapılarak yargı mensupları başta olmak üzere toplumda bağımsızlık ve tarafsızlık kavramlarının içselleştirilmesi ile diğer kurum ve kuruluşların bu hususa ilişkin farkındalığının artırılmasına yönelik çalışmalar yapılacak.

Mesleğe kabul ilkelerinin belirlenmesi için yapılacak ikincil mevzuat düzenlemesi kapsamında, mesleğe kabul sürecinin bir parçası olarak mülakat sistemi getirilerek FETÖ/PDY gibi yapılanmalara mensup kişilerin yargı teşkilatına sızmaları önlenecek.

Stratejide ikinci amaç, yargıya güveni artırmak. Stratejide, yargıya güvenin önceki dönemde, sistematik ve organize bir şekilde belli bir yapıya aidiyet duygusuyla hareket eden hakim ve savcıların eylem ve söylemleri sebebiyle hukuk tarihindeki en düşük seviyeye indiği vurgulandı.

Yargıya güveni artırmak için, durum analizi çalışmasının ardından kamuoyu araştırmaları ile bilimsel çalışmalar ve çalıştaylar yapılacak, ayrıca bu kapsamda iyi uygulama örnekleri incelenerek rapor hazırlanacak.

Toplumun kuruldan beklentilerine ve yargı sisteminin işleyişine ilişkin geri bildirimlerin etkin bir şekilde değerlendirilmesi sağlanacak.

Hakim ve savcılara yönelik ise düzenli aralıklarla yargıya güven ve memnuniyet anketleri yapılacak. Yargı etiği ilkeleri belirlenip ilkelerin benimsenmesi ve uygulanması temin edilecek.

- Hakimlik ve savcılık teminatı

Stratejide yer alan üçüncü amaç olan "hakimlik ve savcılık teminatını güçlendirmek" için, durum analizinden sonra bilimsel çalışmalar yapılacak, iyi uygulama örnekleri raporlanacak, çalıştaylardan elde edilen çıktılar ışığında atama, nakil, müstemir yetki, terfi ve disiplin sistemi yeniden düzenlenecek.

"Kurumsal altyapı ve kapasiteyi güçlendirmek" başlıklı amaç kapsamında da her unvana ilişkin iş ve görev tanımları yapılarak iş gerekleri belirlenecek, her birime yönelik iş ölçümü ile norm kadro kılavuzu hazırlanacak, ardından iç kontrol sistemi ile iç denetim birimi kurulacak.

Teknolojik altyapı daha etkin kullanılarak kurulun yapısal ve sosyal etkinliği artırılıp kurumsal kültürün geliştirilmesi sağlanacak. Ayrıca yargı kurulları arasında bilgi ve tecrübe aktarımı için ulusal ve uluslararası iş birliği gerçekleştirilecek.

Stratejide yer alan son amaç, "yargının etkinlik ve verimliliğini artırmak." Bu kapsamda, hakim ve savcıların idari yönden farklı kurumlara geçici görevlendirilmesinde mutlak surette kurulun izninin aranması ile hakim ve savcı yardımcılığı müessesinin kurulmasına yönelik mevzuat çalışmaları yapılacak. Hakim ve savcıların mesleki ve kişisel gelişimlerinin sağlanması için ilgili kurum ve kuruluşlarla çalışmalar yürütülecek.

Bununla birlikte yargının verimliliğini artırmak adına ihtisas mahkemelerinin sayısı artırılacak ve mahkeme yönetim sistemi desteklenecek. Teftiş sisteminde etkinlik ve verimliliğin artırılması için öncelikle durum analizi yapılarak iyi uygulama örnekleri raporlanacak, gerekli iş standartları belirlenecek.

KAYNAK:
AA
ETİKETLER:
ÖNCEKİ HABER

SONRAKİ HABER