ÖNE ÇIKANLAR :
GÜNDEMTÜMÜ
  • GÜNCELLEME: 30 Aralık 2012 Pazar 10:58

Hakim ve savcılara 'kadına şiddet' eğitimi

Hakim ve savcılara kadına şiddet eğitimi


Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK), kadına şiddet konusunda hakim ve savcılara yönelik eğitim çalışması başlatıyor. Hakkari Cumhuriyet Başsavcılığı ile HSYK oraklığında hazırlanan proje ile Hakkari, Şırnak, Van ve Bitlis cumhuriyet başsavcılıklarında çalışan hakim ve savcılar, Hollanda ve Litvanya'yı ziyaret edecek.

Katılımcılardan, yapacakları çalışma ziyaretleri sırasında aldıkları notlar ve yaptıkları gözleme dayalı olarak ziyaret değerlendirme raporu düzenlemeleri talep edilecek. Düzenlenecek raporda, kadın haklarının Türkiye'de nasıl daha ileriye götürülebileceği ve önlemlerle daha etkin bir şekilde korunabileceğine dair çözüm önerileri getirmeleri beklenecek.

'Kadın haklarının korunması noktasında yargıda görev yapan kişi ve kurumların gerekli hassasiyeti göstermedikleri ve bu nedenle bu sorun ile etkin şekilde mücadele edilemediği' yönünde eleştiriler yapıldığını hatırlatan HSYK, özellikle son zamanlarda kadınlara karşı şiddet uygulanması ve bu nedenle istenmeyen ölümler ile yaralanmaların meydana gelmesinin eleştirilerin dozunun artmasına sebebiyet verdiğini ifade etti.

Adalet Bakanlığı verilerine göre, kadınlara yönelik cinayet sayısının, 2002 yılında 66 iken 2007 yılında bin 11'e çıktığı ve bu sayının 2011 yılında daha da arttığını açıklayan HSYK, "Kadınlara yönelik şiddetin önlenmesi veya kadınların, haklarını etkin şekilde kullanmaları hususunda yargısal işleyişteki aksaklıkların nedeni kısmen yasal düzenlemelerin eksikliğinden kaynaklansa da asıl sorun, bu mevzuatları uygulayan kişi ve kurumların yetkinliğinden, konuya ilişkin farkındalıklarının azlığından kaynaklanmaktadır." ifadelerini kullandı.

"Uygulamadaki yeknesaklıktan kaynaklanan sebeplerden dolayı kadın haklarını koruma noktasında görevli, yetkili ve sorumlu olan kişi ve kurumların, bu alandaki farkındalıklarının artırılmasının önemli olduğunu ve soruna farklı bir bakış açısının kazandırılabileceğini düşünüyoruz." diyen HSYK, bu kapsamda, kadın haklarının korunmasına yönelik iyi uygulamalara sahip Avrupa ülkelerinin ziyaret edilmesi, buradaki işleyişin yerinde görülerek, konusunda uzman kişilerden bilgi alınmasının hakim, savcı ve avukatlar ile sivil toplum örgütleri ile bu alanda çalışan akademisyenlerin farkındalıklarını arttıracağını vurguladı.

PROJE HAKKARİ CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI'YLA HAZIRLANDI

Doğuda yaşayan kişilerin eğitim ve kültür düzeyindeki düşüklük nedeniyle kadın hakları konusunda birçok sorun ile karşılaşıldığını belirten HSYK, sorunların çözümünde yargı organlarının görev ve sorumluluğunun ise tartışmasız olduğunu kaydetti. HSYK, projeyi şöyle özetledi: "Kadın hakları ihlallerine ilişkin soruşturmaları yürütmekle görevli ve yetkili, bu alanda ilgili kolluk birimleri üzerinde adli görevi nedeniyle eğitim faaliyetleri yürütmekten sorumlu Hakkari Cumhuriyet Başsavcılığı ile HSYK oraklığında hazırlanan bu proje Hakkari, Şırnak, Van ve Bitlis cumhuriyet başsavcılıklarının ortaklaşa çalışması sonucu buralar il ve ilçelerinde görevli hakim ve savcıları, sorunların çözümünde bilimsel yaklaşımlarla ışık tutan hukuk fakültesinde görevli akademisyenleri, sorunlu alanda faaliyet gösteren kadın haklarını koruma derneklerini ve baro temsilcilerini yararlanıcı kitle olarak öngörmüştür. Yararlanıcılar hakim ve savcı sınıfından 36 hukuk fakültesinden 2 ve barodan 2 olmak üzere, 40 kişi olarak öngörülmüştür. Bu kişilerin Haziran ayında 2 grup halinde 1 haftalık süre ile Hollanda ve Litvanya ülkelerine ziyarette bulunmaları düşünülmektedir. Katılımcılar belirlenirken, Hakkari Cumhuriyet Başsavcılığı'nın görüş ve önerileri ile birlikte başvuranların dil seviyesi, kadın hakları konusundaki akademik çalışmasının bulunması hususları lehte değerlendirilerek, görevlendirmeler yapılacaktır."

KAYNAK:
CİHAN
ETİKETLER:
ÖNCEKİ HABER

SONRAKİ HABER