ÖNE ÇIKANLAR :
İSTANBUL22°C
Parçalı Bulutlu
GÜNDEMTÜMÜ
  • GÜNCELLEME: 31 Ocak 2013 Perşembe 15:44

Gül, valilerle bir araya geldi


Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, ''Devletin yöneticileri olarak, güvenlik tedbirlerini alırken elbette vatandaşların hak ve özgürlüklerini de dikkate alacağız. Bu anlamda, güvenlik tedbirlerinin bireysel hak ve özgürlükleri kısıtlamaması, bireysel hak ve özgürlüklerin ise güvenlik alanında zaafa yol açmaması temel ölçümüz olmalıdır. Hep üzerinde durduğumuz güvenlik-özgürlük dengesini sürekli gözetmek; özgürlük ve güvenliği birbirine feda etmemek için hepimize düşen görevler vardır. Güvenliği sağlarken hak ve özgürlüklerin kullanılmasını engelleyici tavır içinde olmamalıyız'' dedi.
    
İçişleri Bakanlığı'nın Valiler Toplantısı dolayısıyla Ankara'da bulunan 81 ilin valisine Çankaya Köşkü'nde öğle yemeği veren Cumhurbaşkanı Gül, valileri ve diğer konukları, İçişleri Bakanı Muammer Güler ile Büyük Resepsiyon Salonu'nun girişinde karşıladı.
    
Gül, yemekte yaptığı konuşmaya, vatandaşların huzur ve güvenlik içinde yaşaması ve ülkenin her açıdan gelişmesi için fedakarlıkla çalışan valilerle bir arada olmaktan memnuniyet duyduğunu belirterek başladı.
    
Göreve yeni başlayan İçişleri Bakanı Güler'i de tebrik eden Cumhurbaşkanı Gül, ''Sizin aranızdan gelen, birçok illerimizde valilik yapan, çok geniş bir kamu yönetimi tecrübesi olan değerli bir bakan. Onun da başarılı olmasını temenni ediyorum'' dedi.
    
Valilerin, devlet ve hükümet politikalarının uygulanmasını, kamu hizmetlerinin etkin ve verimli bir biçimde sunulmasını sağlayan, ilin ekonomik ve sosyal kalkınmasını planlayan, kamu yönetiminin taşradaki itici gücü ve lokomotifi konumunda olduklarını kaydeden Gül, ''Başka bir ifadeyle devletin idari fonksiyonlarının en iyi şekilde yerine getirilmesini temin eden, bunu yaparken de toplumda huzur, güven ve adalet duygusunu yerleştiren ve halkla bütünleşebilen siz valilerimiz, devletin vatandaşa uzanan şefkat elidir'' diye konuştu.
    
Devletin temel amacının halka hizmet olduğunu vurgulayan Gül, kamu hizmetlerinin halka yüksek standartlarda, eşit şekilde sunulması ve tüm hizmetlerin erişilebilir olmasının devlete duyulan güveni artıracağını, valilerin bu süreçteki öncülüğünün ve yönlendirmesinin önemli olduğunu söyledi. Cumhurbaşkanı Gül, konuklarına ''Valilerimiz, vatandaşlarımız için bir hizmet köprüsü, ilk müracaat ettiği devlet kapısıdır. Sizlerin kapınızı herkese açık tutmanız, devlet-millet kaynaşmasının önemli bir ayağını oluşturmaktadır'' diye seslendi.
    
''Orkestra şefi olarak görev yapıyorsunuz''
    
Kamu hizmetlerinin sunulmasında ''vatandaş odaklı hizmet anlayışı''nın valiler öncülüğünde gerçekleştiğine işaret eden Cumhurbaşkanı Gül, devlet kurum ve kuruluşlarının hantallıktan kurtarılması, verimliliğin artırılması, Türk kamu yönetiminde açıklık, şeffaflık ve hesap verilebilirlik ilkelerinin yerleştirilmesi noktasında valilere önemli görevler düştüğünü belirtti.
    
Cumhurbaşkanı Gül, konuşmasını şöyle sürdürdü:
    

''Bütün bu görevlerinizi büyük bir özveriyle yürüttüğünüzden, mesai mefhumu gözetmeksizin, gece-gündüz bu milletin hizmetinde koşturduğunuzdan eminiz. Sizlerin görev yaptığınız illerin yönetiminde göstereceğiniz liderlik vasfınız büyük önem arz etmektedir.
    
İllerimizde yatırım potansiyeli ve imkanları tespit edilerek, bu imkanların hem ulusal hem de uluslararası ölçekte tanıtılması ve yatırımcıların buralara çekilmesi konularında daha güzel çalışmalar yapacağınızdan da eminim.
    
Bir ilde başarı sağlamanın en önemli şartlarından biri de o ildeki kamu kurum ve kuruluşlarının, yöneticilerin, müteşebbislerin ve halkın işbirliği, uyum ve dayanışma içinde çalışmasıdır. Hangi ilde vali bu dayanışmayı sağlamışsa, o ilde önemli işlerin yapıldığını, o ilin büyük bir atılım gerçekleştirdiğine şahit oluyoruz. Aslında sizin çok yakın işbirliği içinde olacağınız kişi sayısı da çok fazla değil. İlinizde belediye başkanları, müdürleriniz, askeri erkan, ticaret ve sanayi odalarının temsilcileri, rektörler, hakim, savcılar. Bütün bunlar arasındaki iyi bir uyum o ili çok harekete geçirecektir. Siz değerli valiler hatırlayacaksınız, her toplantıda bunu altını özellikle çiziyorum. Eğer bir ilde böyle bir uyumu sizler sağlayamazsanız o zaman o il kısır döngü içerisine girer. Bunun lideri ve koordinatörü sizlersiniz.''
    
İl ziyaretlerinde Türkiye'de değişimi yakından gördüğünü dile getiren Gül, yakalanan başarının yeterli görülmemesi gerektiğini söyledi. Gelişmenin istikrar içinde devam etmesinin ve yüksek standartlar konulmasının temel hedef olması gerektiğine dikkati çeken Gül, şunları söyledi:
    
''İşleri hemen yapıp bitirmek güzel ama yapılan işlerin yüksek standartlarda yapılması da çok öncelikli olmalıdır. Bazen vasat bizim için ölçü oluyor. Vasatın bizim için ölçü olmaması gerekir. Bu gerek hizmet sektöründe olsun, gerek diğer kamu hizmetleriyle ilgili bütün alanlarda olsun. Standartları artık yükseltmemiz gerekir. Türkiye artık gelişmiş, kalkınmış demokratik ülkelerin kriterlerini yakalamak durumundadır. Sağlıkta, eğitimde, ulaştırmada, kamu hizmetinde, her alanda. İllerinizde bunu çok yakinen gözetmeniz gerekir ve alışkanlıkları kırıp vasatın üzerine çıkabilmek için özel bir takip gerekir. Bunun kolay olmadığını da biliyorum. Çünkü alışkanlıklardan vazgeçmek çok kolay da değildir.''
    
Bu anlayışın her yerde hakim kılınmasını isteyen Cumhurbaşkanı Gül, ''Çünkü sizler devlet adına üstlendiğiniz misyonun yanında, adeta bir orkestra şefi olarak görev yapıyorsunuz. Valilerimizin öncülüğü ve yönlendirmesi ile sağlanacak böyle bir işbirliği ve dayanışma, bir yandan ilde bir sinerji oluşturarak başarıyı artıracak, öte yandan kurumların ve yöneticilerin enerjilerini boşa harcamalarına da mani olacaktır'' değerlendirmesinde bulundu.
    
''Modern kamu yönetimi anlayışı inisiyatif almayı öngörüyor''
    
Küreselleşen ve değişen dünyada kamu yönetimi alanında da önemli değişimler yaşandığına ve reformlar yapıldığına işaret eden Gül, kamu hizmetlerinin etkin ve verimli olarak sunulması için kurumsal ve yapısal reformların yanında zihinsel değişimin de gerektiğini vurguladı.
    
Gül, valilere ''Türk idarecileri olarak sizler, değişen dünya koşullarına paralel olarak kendinizi yenilemeli, sahip olduğunuz vizyon itibarıyla ufku geniş, geleceği görebilen, dünyadaki gelişmeleri izleyip, ilinde, bölgesinde ve Anadolu'nun her köşesinde uygulayabilen birer toplum lideri olmalısınız. Bugünkü modern kamu yönetimi anlayışı inisiyatif almayı öngörüyor. Sizler bulunduğunuz yerlerde inisiyatif alarak, yerel imkanları harekete geçirerek, çoğu zaman da sorunları Ankara'ya taşımadan birçok iş ve hizmeti yerine getiriyorsunuzdur'' diye seslendi.
    
Devletin en önemli varlık nedeninin vatandaşlarının huzur ve güvenliğini sağlamak olduğunu söyleyen Gül, insanların ülkenin her köşesinde, korkudan uzak ve yarınlarından emin bir şekilde yaşamalarını temin etmenin de modern devlet anlayışının temelini oluşturduğunu kaydetti. Cumhurbaşkanı Gül, şöyle konuştu:
    
''Bu süreçte özellikle güvenlik açısından sıkıntı olan illerimizde bu hizmetlerin tüm güvenlik birimlerinin koordinasyonuyla yürütülmesinin önemini bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Dolayısıyla görev yerlerinizde emniyet ve asayişin, huzur ve güvenliğin en iyi şekilde sağlanması her zaman önceliğiniz olmalıdır. Devletin yöneticileri olarak, güvenlik tedbirlerini alırken elbette vatandaşların hak ve özgürlüklerini de dikkate alacağız. Bu anlamda, güvenlik tedbirlerinin bireysel hak ve özgürlükleri kısıtlamaması, bireysel hak ve özgürlüklerin ise güvenlik alanında zaafa yol açmaması temel ölçümüz olmalıdır.
    
Hep üzerinde durduğumuz güvenlik-özgürlük dengesini sürekli gözetmek; özgürlük ve güvenliği birbirine feda etmemek için hepimize düşen görevler vardır. Güvenliği sağlarken hak ve özgürlüklerin kullanılmasını engelleyici tavır içinde olmamalıyız.''
  

KAYNAK:
AA
ETİKETLER:
ÖNCEKİ HABER

SONRAKİ HABER