ÖNE ÇIKANLAR :
İSTANBUL26°C
Az Bulutlu
GÜNDEMTÜMÜ
  • GÜNCELLEME: 05 Mayıs 2013 Pazar 12:12

Greve katılan işçiye verilen kınama cezasına iptal


Samsun Bölge İdare Mahkemesi, üyesi olduğu sendikanın aldığı 2 günlük iş bırakma kararına uyan işçiye verilen kınama cezasına ilişkin işlemi iptal etti.
     Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezinde daktilograf olarak görev yapan bir kişi, üyesi olduğu Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikasının 2 günlük iş bırakma kararına uyarak işe gitmedi. Üniversite Rektörlüğünce daktilograf hakkında, özürsüz iki gün işe gitmediği gerekçesiyle kınama cezası verildi.
     Kınama cezası verilmesine ilişkin işlemin iptali istemiyle açılan dava, Samsun 2. İdare Mahkemesince reddedildi.
     Daktilografın, Samsun 2. İdare Mahkemesi kararının bozulmasını istemesi üzerine dosya Samsun Bölge İdare Mahkemesine geldi.
     Bölge İdare Mahkemesi, oy birliğiyle davacının itirazını kabul ederek, İdare Mahkemesi kararını bozdu ve dava konusu işlemi iptal etti.
     Kararın gerekçesinde, uyuşmazlığın özünün, sendikal faaliyetin kapsamı ve kamu hizmetinin sürekliliği, aksatılmadan yürütülmesi dengesinin oluşturduğu belirtilerek, değerlendirmenin ulusal ve uluslararası mevzuat hükümleri, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin (AİHM) benzer uyuşmazlıklarda takındığı tutum ve geliştirdiği içtihatlar göz önüne alınarak çözümlenmesi gerektiği bildirildi.
     AİHM'in, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin (AİHS) 11. maddesindeki sendika hakkının, aynı zamanda toplu sözleşmeli ve toplu eylemli sendika hakkını da içerdiğine hükmeden Türkiye'yi ilgilendiren önemli iki kararı bulunduğu belirtilen gerekçede, Demir-Baykara/Türkiye ve Satılmış ve Diğerleri/Türkiye kararlarına atıfta bulunuldu.
     AİHM'in, başvuranların sivil sorumluluklarının bulunduğunun kabul edilmesinin demokratik toplum için gerekli olmadığına kanaat getirdiği ve konuyla ilgili davalarda AİHS 11. maddesinin ihlal edildiğine karar verdiği ifade edilen gerekçede, şu tespitler yapıldı:
     "Türkiye'nin imzalayarak ve onaylayarak taraf olduğu ILO Sözleşmeleri ve AİHM kararları birlikte değerlendirildiğinde, sendika kurma ve sendikalara üye olma hakkının toplu sözleşme ve toplu eylem hakkını da içerdiği, bu hakkın barışçıl şekilde kullanımının uluslararası hukukun güvencesi altında olduğu açıktır. Bu sözleşmelere ülkemizin taraf olduğu ve yasama meclisince onaylanarak yasalaştığı göz önüne alındığında davacının üyesi bulunduğu sendikanın yetkili kurullarınca alınan karara uyarak sorunlarını kamuoyuna anlatmak ve kamuoyunun desteğini almak amacıyla katıldığı iki gün göreve gelmeme eyleminin, Yükseköğretim Kurumları Yönetici, Öğretim Elemanı ve Memurları Disiplin Yönetmeliğinde belirtilen özürsüz iki gün işe gelmeme kapsamında değerlendirilmesine olanak bulunmadığından, yönetmelik gereği verilen kınama cezasında hukuki isabet görülmemiştir."

KAYNAK:
AA
ETİKETLER:
ÖNCEKİ HABER

SONRAKİ HABER