ÖNE ÇIKANLAR :
GÜNDEMTÜMÜ
  • GÜNCELLEME: 04 Temmuz 2013 Perşembe 16:57

Gazeteciler ve Yazarlar Vakfi Birlesmis Milletler'de


Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı, Birleşmiş Milletler Ekonomik ve Sosyal Konseyi ECOSOC'un Cenevre'de gerçekleşen yıllık toplantısına katıldı. Tüm Birleşmiş Milletler üyesi ülkelerin büyükelçi, bakan ve üst düzey danışman düzeyinde temsil edildiği toplantıda konuşan alan Abant Platformu Genel Sekreteri Hüseyin Hurmalı, vakfın onursal başkanı Fethullah Gülen’in teşvikleri ile açılan eğitim kurumlarının sürdürülebilir kalkınma, eğitimin yaygınlaştırılması, çoğulculuk ve barış inşasına katkıları hakkında bilgi verdi.

Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı’nın katıldığı Birleşmiş Milletler Ekonomik ve Sosyal Konseyi’nin toplantısında bilim, kültür, inovasyon, kültürün Birleşmiş Milletler’in Binyıl Kalkınma Hedefleri’ne ulaxmasına sağlayabileceği katkılar ele alındı. Vakıf adına konuşan Abant Platformu Genel Sekreteri Hüseyin Hurmalı, "Herkesin ücretsiz ve adil olarak eğitime erişebilmesi tüm toplumlar için hayati bir ihtiyaçtır. Büyük kalkınma hedefleri ancak farklı sosyo-ekonomik yapılardan gelen, eğitimli ve herkes için zengin bir gelecek inşa etme iradesine sahip bireylerin çabalarıyla gerçekleşebilir. Bu inançtan hareketle bir Türk entelektüeli olan Fethullah Gülen’den ilham alan eğitimci ve girişimcilerin gayretlerinden doğan yenilikçi bir eğitim modelini bilgilerinize sunmak istiyorum. Sayın Gülen’in insanlığa hizmet etmenin en iyi yolunun eğitim olduğu yönündeki düşüncesi etrafında bir sivil hareket oluşmuştur. Bu hareketin çabalarıyla kurulan özel okullar 20 yıl içinde yoğunlukla gelişmekte olan ülkeler olmak üzere dünyanın 140 ülkesine yayılmıştır.” dedi.

Bu eğitim modelini sadece matematik, fen ve teknolojiye verdiği önemden oturul değil, ayni zamanda öğrencilerini dünyanın sosyal ve çevresel konularda sorumlu yurttaşları olarak yetiştirdiği için de dikkate değer bulduklarını anlatan Hurmalı, "Hepsinde önemlisi, bu eğitim modeli farklı kültürlerin barış içinde bir arada yasamasına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. Bu okullar çatışma bölgelerinde birer “barış adası” işlevi görmekte, barış ortamlarında ise çoğulculuk ve diyalogu güçlendirmektedirler.” ifadelerini kullandı.

Seküler bir anlayışa dayanan bu eğitim modeline göre kurulan okulların tamamen bulundukları ülkenin eğitim müfredatına uygunluk içinde faaliyet yürüttüklerini kaydeden Hurmalı, şöyle davam etti: “Son derece farklı kültürlerden gelen öğrencileri kabul eden bu kurumlar, öğrencilerinin etnik, dini ve kültürel kimliklerine saygı göstermekte ve onları geleceğin dünyasının yurttaşları olarak yetiştirmektedirler. Bu okullar bilimsel ve teknolojik inovasyon araç gereçlerine tam bir erişim sağlamaktadırlar. Bunun yani sıra öğrenciler edebiyat, sanat, yabancı dil ve diğer sosyal alanlarda da kendilerini geliştirerek ülkelerinin ve dünyanın sürdürülebilir kalkınmasında öncüler olabilecek şekilde yetiştirilmektedirler.

Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı Bosna’da savaşın sürdüğü 1995 yılında uc okulun açılmasına onculuk etmiştir. Bu okullar savaşın sürdüğü bir donemde Boşnak, Hırvat ve Sırp öğrencileri ayni çatı altında buluşturmayı başarmıştır. Verdikleri kaliteli eğitim sayesinde söz konusu okullar savaşın tahrip ettiği bir ülkenin sürdürülebilir kalkınma için şiddetle ihtiyaç duyduğu beşeri sermayenin oluşmasına önemli katkıda bulunmuşlardır. Bugün Bosna’da bu kurumlardan 5 lise, 4 ilkokul ve bir üniversite olmak üzere 10 eğitim kurumu faaliyet göstermektedir.

Sözlerimize son verirken, Sayın Fethullah Gülen’in fikirlerinden ilham alan bu yenilikçi ve seküler eğitim modelinin Birleşmiş Milletler tarafından bilim ve teknolojinin Binyıl Kalkınma Hedefleri ‘ne ulaşma yönünde kullanılarak dünya barısına katkıda bulunulmasın başarılı bir örnek olarak kabul edilmesini öneriyoruz.”
 

KAYNAK:
CİHAN
ETİKETLER:
ÖNCEKİ HABER

SONRAKİ HABER