ÖNE ÇIKANLAR :
İSTANBUL13°C
Yağışlı
GÜNDEMTÜMÜ
  • GÜNCELLEME: 13 Haziran 2013 Perşembe 12:12

Ergene Havzası Koruma Eylem Planı


"Ergene Havzası Koruma Eylem Planı"na ilişkin Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasını taşıyan genelge Resmi Gazete'de yayımlandı.
Ergene Havzası'nda gerçekleşen plansız sanayileşme ve şehirleşme, yetersiz altyapı, tarımda bilinçsiz ve denetimsiz kimyasal kullanımı, evsel atık suların arıtılmaması gibi su kalitesini etkileyen faaliyetler nedeniyle havzanın yüzey ve yer altı sularının kalitesinin aşırı derecede bozulduğu belirtilen genelgede, su kirliliğinin azaltılması ve su kalitesinin iyileştirilerek sulama suyu kalitesine kavuşturulması için Orman ve Su İşleri Bakanlığının koordinasyonunda "Ergene Havzası Koruma Eylem Planı" hazırlanarak, yürürlüğe konulduğu belirtildi.
Genelgede, Ergene Havzası'ndaki su kirliliğinin vakit kaybedilmeden önlenmesi için eylem planının Orman ve Su İşleri Bakanlığının koordinasyonunda, sorumlu bakanlık, kurum ve kuruluşlarca hassasiyetle ve bütün imkanlar seferber edilerek, disiplinli şekilde uygulanmasının büyük önem taşıdığı vurgulandı.
Bu kapsamda, Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğünce yürütülen dere yataklarının temizlenmesi ve ıslahı çalışmaları, Eylem Planı'na uygun olarak zamanında tamamlanacak. Nüfusu 10 binin üzerindeki belediyelerin atık su arıtma tesisleri DSİ Genel Müdürlüğünce, nüfusu 10 binin altındaki belediyelerin kanalizasyon şebekeleri, kolektör hatları ve atık su arıtma tesisleri ise, talep edilmesi halinde, İller Bankası (İLBANK) tarafından yürütülen Belediyelerin Su ve Kanalizasyon Altyapı Projesi (SUKAP) kapsamında yapılacak ve bu faaliyetler hızlandırılarak eylem planında öngörülen sürede tamamlanacak.
DSİ tarafından inşa edilen atık su arıtma tesislerinin 2013 sonu ile 2014 başında işletmeye alınabilmesi için ilgili belediyeler ve İLBANK'ın kanalizasyon şebekeleri ve kolektör hatları inşaatları hızlandırılarak atık su arıtma tesisleri ile aynı zamanda işletmeye alınacak. Bu çalışmalara, ihtiyaç duyulması halinde, ilgili mevzuat çerçevesinde, İLBANK tarafından proje ve finansman desteği sağlanacak.
Orman Genel Müdürlüğü ile Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğünce yürütülen Ergene Havzası'nın ağaçlandırılması ve erozyonla mücadele çalışmaları, Eylem Planı takvimine uygun olarak zamanında tamamlanacak.
-Yeni sanayi alanları için Bakanlıktan "uygun" görüşü alınacak
Su kalitesini etkileyen faaliyetler üzerinde gerekli izleme ve denetimlerin sistematik ve disiplinli şekilde yapılması sağlanacak. Nehir ve derelerin su kalitesinin izlenmesi çalışmalarına, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve DSİ Genel Müdürlüğünce devam edilecek. Havzadaki kirlenme kontrolü için gerekli denetimler Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından sürekli ve düzenli yapılacak. Havzada meydana gelen taşkınların önüne geçilmesi için DSİ Genel Müdürlüğü ile Meteoroloji Genel Müdürlüğünce Taşkın Erken Uyarı Sistemi'nin kurulması çalışmaları süratle neticelendirilecek.
Düzensiz ve yoğun sanayileşmenin kontrol altına alınması, altyapı hizmetlerinin daha iyi yürütülmesi, çevre hassasiyetinden mahrum, altyapısı yetersiz ve çarpık sanayi yapılanmalarının ıslah edilmesi için Ergene Havzası'nda kurulan Islah Organize Sanayi Bölgelerinin (OSB) kuruluş ve faaliyete geçmeleri için yürütülen iş ve işlemlerin hızlandırılmasına yönelik tedbirler, ilgili bakanlık ve kurumlarca alınacak. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının uygun görüşü alınmadan yeni sanayi alanları açılmayacak. OSB'lerde kurulması mümkün olan tesislerin öncelikle mevcut ve planlı OSB'lere yönlendirilmesi için stratejiler, plan şartları ve uygulama araçları ilgili kurumlarca belirlenecek.
Sanayide daha az su, daha az enerji ve daha az kirletici hammadde kullanılan üretim süreçlerine geçiş çalışmaları, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından özendirilecek. Bu konuda sanayicilerin de sorumlu ve duyarlı davranmaları için gerekli çalışmalar yapılacak.
Islah OSB ve diğer OSB'ler tarafından sanayi atık sularının, havza dışına verilse dahi, müşterek atık su arıtma tesislerinde ileri arıtmaya tabi tutularak alıcı ortama deşarj edilmesi çalışmaları hızlandırılacak. Bu çalışmalara, gerektiğinde Orman ve Su İşleri Bakanlığı ile Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca teknik destek verilecek. Bu kapsamdaki faaliyetlerde OSB ve Islah OSB'ler arasındaki koordinasyon ilgili valiliklerce sağlanacak.
-Katı ve tehlikeli atıkların bertarafı
Havza Çevre Düzeni Planı ve diğer planların, su kalitesini düşüren ve yüksek oranda çevreyi kirleten nitelikte yeni tesisler kurulmasına izin verilmeyecek hale getirilmesi ve tavizsiz uygulanmasında gerekli hassasiyet gösterilecek. Ergene Havzası'nda çevre düzeni planlarında talep edilen değişiklikler için öncelikle koordinatör kurum olan Orman ve Su İşleri Bakanlığının uygun görüşü alındıktan sonra diğer işlemlere geçilecek.
Katı atık belediye birlikleri, belediyeler ve sanayiciler tarafından, çevre ve insan sağlığının korunması için katı ve tehlikeli atıkların bertarafına ilişkin görev ve sorumlulukların yerine getirilmesine ve bu konuda Eylem Planı'ndaki iş takvimine uyulmasına özen gösterilecek.
Zirai kaynaklı kirliliğin kontrolü, bitki koruma ürünü ve gübre bayilerinin denetlenmesi, iyi tarım uygulamaları ve bu maksatla çiftçilerin eğitim ve bilinçlendirilmesi, tarım dışı kullanım için izin verilen yerlerde "Toprak Koruma Projeleri"in denetimi çalışmaları Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca yürütülecek.
Yer altı suyu çekiminin kontrol altına alınması için yer altı kuyularına ölçüm cihazı takılması çalışmalarına ivme kazandırılacak. Yer altı suyu seviyesindeki azalmanın önüne geçilmesi ve içme, kullanma ve sulama suyu ihtiyacının karşılanması için havzadaki baraj ve göletlerle sulama tesislerinin inşaat çalışmaları DSİ Genel Müdürlüğü tarafından hızlandırılacak.
Su kaynaklarının bütüncül havza yönetimi anlayışı çerçevesinde korunması için gereken tedbirleri belirlemek, havza planlarında kamu kurum ve kuruluşlarınca yerine getirilmesi gereken hususların uygulanmasını değerlendirmek, üst düzeyde koordinasyonu ve işbirliğini sağlamak üzere 2012/7 sayılı Başbakanlık Genelgesi ile oluşturulan "Su Yönetimi Koordinasyon Kurulu" tarafından eylem planlarının ilgili kurumlarca uygulanması düzenli takip edilerek, değerlendirilecek.
 

KAYNAK:
AA
ETİKETLER:
ÖNCEKİ HABER

SONRAKİ HABER