ÖNE ÇIKANLAR :
İSTANBUL11°C
Yağışlı
GÜNDEMTÜMÜ
  • GÜNCELLEME: 31 Aralık 2012 Pazartesi 20:57

Ek ödemelere ilişkin KHK'ya kısmi iptal


Anayasa Mahkemesi, 666 sayılı Kamu Görevlilerinin Mali Haklarının Düzenlenmesi Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname'nin bazı hükümlerini iptal etti.
    
CHP, 666 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin (KHK), ''kamu personeline sağlanan mali ve sosyal haklar hariç olmak üzere bazı hükümlerinin iptali ve yürürlüğünün durdurulması istemiyle Anayasa Mahkemesi'nde dava açmıştı.
    
Dava dilekçesinde, Başkan Haşim Kılıç ile ilgili ''hakimin reddi'' talebinde de bulunulmuştu.
    
Davayı esastan görüşerek karara bağlayan Anayasa Mahkemesi, ''hakimin reddi'' talebini reddetti.
    
Heyet, KHK'nın 1. maddesiyle Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği kadrosundakilere ve yeni atanacaklara ücret ve tazminat verilmesini öngören hükmünü, 6223 sayılı Yetki Kanunu kapsamında olmadığından iptal etti.
    
KHK'nın şu hükmü de iptal edildi:
    
''Türk Akreditasyon Kurumu Genel Sekreterliği, Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü Başkanlığı, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı, Türk Standartları Enstitüsü Başkanlığı, kalkınma ajansları ve Mesleki Yeterlilik Kurumu kadro ve pozisyonlarına ilk defa veya yeniden atanan genel müdür, genel sekreter, genel müdür yardımcısı ve genel sekreter yardımcısı unvanlı personel ile uzman unvanlı meslek personeline, ilgili mevzuatı uyarınca ödenen her türlü maaş ve diğer ödemeler ile nakdi ödemelerin bir aylık toplam net tutarının genel müdür ve genel sekreterler için bakanlık genel müdürü, genel müdür yardımcısı ve genel sekreter yardımcıları için bakanlık genel müdür yardımcısı, uzman unvanlı meslek personeli için Başbakanlık uzmanlarına mevzuatında kadrosuna bağlı olarak mali haklar ile sosyal hak ve yardımlar kapsamında yapılması öngörülen ödemelerin bir aylık toplam net tutarını geçemeyecek.''
    
14 Ocak 2012 tarihinden geçerli olmak üzere öğretmenler ile Milli Eğitim Bakanlığına bağlı örgün ve yaygın eğitim kurumlarında öğretmen unvanlı kadrolarda görev yapan yöneticiler hariç, Adalet Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı ile diğer kamu idarelerinde görev yapan personele fiilen yapılmayan ders karşılığı ek ders ücreti ödemelerine ilişkin hükümleri yürürlükten kaldıran düzenleme de Anayasa'ya aykırı bulundu.
    
Yürürlükten kaldırılan hükümler ile değiştirilmeden önceki hükümleri uyarınca yapılan ödemelerden yararlananlara söz konusu hükümler uyarınca hesaplanacak aylık net ödeme tutarının, bulundukları kadro ve görev unvanları için ödenen aylık ek ödeme net tutarından fazla olması halinde aradaki farkın ayrıca tazminat olarak ödeneceğine ilişkin hükümler iptal edildi.
    
Bazı kurumlarda ek ödeme yapılmasına 31 Aralık 2012 tarihine kadar devam olunacağına ilişkin düzenleme de Anayasa'ya aykırı bulunarak iptal edildi.
    
İptal edilen hükümlerin yürürlük tarihlerine ilişkin maddeler de iptal edildi.
    
İptal hükümleri, karar Resmi Gazete'de yayımlandıktan 9 ay sonra yürürlüğe girecek.
    
   

KAYNAK:
AA
ÖNCEKİ HABER

SONRAKİ HABER