ÖNE ÇIKANLAR :
İSTANBUL3°C
Kar Yağışlı
GÜNDEMTÜMÜ
  • GÜNCELLEME: 06 Mart 2013 Çarşamba 16:46

"Doğuya yatırım çağrısı, izinsiz tesis kurmak değildir"


 Adilcevaz Kaymakamı Ahmet Dilsiz, ilçede bir yatırıma engel olduğu iddiasının doğru olmadığını belirterek, "Doğuya yatırım çağrısı, hiçbir şekilde hazine arazisi işgali, alınması gereken bir takım izinlerin geciktirilmesi veya alınmaması gibi durumları barındırmamaktadır." dedi.

Hakkında yapılan haberlere cevap veren Kaymakam Dilsiz, söz konusu işletme için izin alınmadığını ifade ederek, "Haberde geçen ilgili kişinin 20 Mayıs 2012' de yatırım için Ankara’dan memleketi Bitlis’e geldiği, gerçeği yansıtmamaktadır. Zira 17.05.2012 tarihli tespit tutanağımızla ilgilinin hazine arazisindeki işgali, kayıt altına alınmıştır.” açıklamasında bulundu.

Bitlis'in Adilcevaz ilçesine bir iş adamı tarafından kurulmak istenen parke imalat fabrikası, hazine arazisine izin alınmadan kurulduğu belirtilerek, kaymakamlık tarafından kapatılmıştı. İş adamının, mektupla Başbakan'a durumu iletmesinin ardından yapılan haberlere cevap veren Kaymakam Ahmet Dilsiz, "Söz konusu taşınmaz malın kullanımı için ilgiliye Kaymakamlığımızca (Malmüdürlüğü) resmi yönden ne kira ne de tahsis gibi hiçbir işlem yapılmamıştır. Çünkü iş adamının, tesisi kurmadan önce idaremize bu yönde bir müracaatı olmamıştır. Kendi iradeleri ile 17.05.2012 tarihinde Hazineye ait 54 bin metrekarelik taşınmazı işgal ederek tesisi kurmaya başlamıştır. Bununla da yetinmeyerek 8.6.2012 tarihinde tarla vasıflı taşınmaz üzerine betonarme idare binası yapmıştır. Kanunen Hazineye ait taşınmaz malların sevk ve idaresi ilçelerde kaymakamlıklarca (malmüdürlüğü) yürütülmektedir. Belediyelerin konu ile ilgili herhangi bir yetkisi ve sorumluluğu bulunmamaktadır." dedi.

Satış talebinin, o kişinin arsayı kesin olarak alacağı anlamına gelmediğini ifade eden Kaymakam Dilsiz, açıklamasında şunları söyledi: "Tahliye işleminden önce kanuni süresi içerisinde kişinin işgalli arsayı boşaltması, aksi taktirde mülki makamca boşaltılacağı hususunda yasal tebligat yapılmıştır. İşgalli bir arsanın satışının gerçekleştirilmesinin rekabetin tam olarak sağlanmasını engelleyeceği açık olduğu gibi; “Şartnamenin özel bölümüne taşınmazın üzerindeki bina tesisleri kime ait olduğu belirtilerek satışa çıkarılmasında herhangi bir kanuni engel bulunmadığı” iddiası hukukumuzda yeri bulunmayan bir iddiadır. Zaten, 4706 Sayılı Kanuna göre Hazine arazisi üzerine 2003 yılından sonra yapılan her türlü sabit yapının maliki Hazinedir. Belediye Başkanı Göksoy’un, kaymakamlığın ve malmüdürlüğünün haberi olduğu ve bu doğrultuda iş yerinin kurulduğu açıklaması asılsız bir iddiadır. Zira; konuyla ilgili, firmanın kendiliğinden tarafımıza hiçbir müracaatı olmamış, oluşturduğu fiili durumun tarafımızca tespiti ve tevsiki neticesinde bahse konu taleplerini iletmiştir. Netice olarak; ilgili tesisin kuruluş sürecinde hiçbir müracaatları olmayıp, Hazine arazisinin işgali sonucu fiili bir durum olarak ortaya çıktığı; buna karşın yapılan tahliye işleminin hukuk devleti ilkesi ve ilgili mevzuat çerçevesinde kendi inisiyatifiyle boşaltması, aksi takdirde zorla boşaltılacağının belirtilmesini içeren tebligatın çıkarılması, kişinin kendi rızasıyla boşaltmaması neticesi hukukun verdiği yetkiye dayanılarak tamamen yasal bir zeminde gerçekleştirildiği ortadadır. İdarenin yaptığı tüm işlemler Anayasamızın 125. maddesi gereğince yargı denetimine tabidir. Dolayısıyla ilgili firma hukuksuz yapıldığını düşündüğü bir işlem varsa yargıya götürme hakkına sahiptir.”
 

KAYNAK:
CİHAN
ETİKETLER:
ÖNCEKİ HABER

SONRAKİ HABER