ÖNE ÇIKANLAR :
İSTANBUL23°C
Az Bulutlu
GÜNDEMTÜMÜ
  • GÜNCELLEME: 17 Aralık 2013 Salı 15:57

Diyanet Sen'den yılbaşı açıklaması

Diyanet Senden yılbaşı açıklaması

Diyanet Sen Genel Başkanı Mehmet Bayraktutar, yılbaşı kutlamaları "şekli taklit, itikadi taklide götürür" sözleri ile değerlendirdi.


Diyanet Sen Genel Başkanı Mehmet Bayraktutar, Haçlı seferlerinin modern versiyonu olarak nitelediği ‘yılbaşı kutlamalarının’ emperyalist düzenin Müslümanlar üzerindeki en büyük silahı olduğu tanımlamasını yaptı.

Mehmet Bayraktutar, yeni yılın yaklaşması nedeniyle yılbaşı kutlamaları şeklinde yapılanları eleştiren yazılı bir açıklama yaptı. “Müslüman tüketecek, yaşam tarzından, inancından taviz verip yozlaşacak; Batılı emperyalistler ceplerini doldurup, yaşam tarzlarını yaygınlaştıracak.” yorumlarının yapıldığına işaret eden Bayraktutar, yılbaşı eğlencelerinin, ilk bakışta yeni yıla girişin kutlamaları gibi gözükse de asıl itibariyle Hristiyan Batı’nın Noel bayramıyla yakın ilgili olduğunu belirtti.

Bayraktutar, “Bugünkü Hıristiyan Batı’da milâdî takvimin başlangıcına esas olarak Hz. Îsâ’nın doğum tarihi alınmış ve bu giderek diğer ülkelerde de benimsenmiştir. Bu bakımdan Hristiyanlar aralık ayının son haftasını, doğumun arefesini teşkil etmesi bakımından, en önemli dinî bayramları olarak kabul etmişlerdir. Bu hafta içerisinde Hristiyanlar kiliseye giderler, ayrıca birbirlerini ziyaret edip hediyeleşirler. Dinî bir atmosfer içinde geçen Noel bayramı akabinde ise yeni yıla giriş büyük bir çılgınlıkla, lüks ve israfla kutlanır.” diye ifade etti.

"KÜLTÜR İHRACININ BİR SONUCU"

Türkiye’de ve diğer Müslüman toplumlarda 'yılbaşı kutlaması' adı altında düzenlenen eğlence toplantılarının hiçbir kültürel ve geleneksel temele sahip olmadığını ifade eden Bayraktutar, şöyle devam etti:

"Hristiyan olmayan ülkelerde yılbaşı kutlamaları, Batı’nın körü körüne taklit edilmesinin veya Hristiyan Batı’nın kültür ihracının bir sonucu olarak değerlendirilmektedir. Ülkemizde öteden beri yılbaşı kutlamalarıyla ilgili olarak yapılan tenkitler ve gösterilen hassasiyet de buradan kaynaklanır. Hz. Peygamber’in müslümanlara diğer dinî topluluklara göre farklı bir kimlik bilinci ve kültür değerleri manzumesi kazandırmak için gayret ettiği, bu uğurda saç-sakal, kılık-kıyafet, yeme-içme âdâbı da dahil pek çok konuda tavsiyede bulunduğu düşünülürse, yılbaşı kutlamalarının, sıradan bir kutlama olarak algılanması ve tabii karşılanması mümkün değildir. Aksine, toplumumuzda kültürel tahribata, kimlik bunalımına yol açtığı, yeni yetişen kuşakları kendi öz değerlerinden ve geleneklerinden koparıp Batı’nın önce hayat tarzına alıştırdığı, sonra değer ve inanç esaslarına sıcak bakmaya ve giderek onları benimsemeye götürmektedir."

"İÇKİLİ, KUMARLI EĞLENCELER"

Yılbaşı dolayısıyla yapılan içkili, kumarlı eğlencelerin esasen gerçek Hristiyanlıkla da hiçbir alakası olmadığını, beşeriyetin ıslahı için Allah Teâlâ tarafından gönderilmiş ilahi bir dinin tebliğcisi olan Peygamberin doğum yıl dönümünün bu şekilde kutlanmasına müsaade etmeyeceğini söyleyen Bayraktutar, "İçkili, kumarlı ve insanı küçük düşüren zevklerin terennüm edildiği kutlama törenleri, ilahi bir dinin esaslarıyla da bağdaşmaz.” yorumunda bulundu.

"İSLAM TOPLUMLARINI DEJENERE İÇİN.."

"Yılbaşı kutlamaları ilk ortaya çıktığında oldukça sade iken, mutlu azınlık adına ticaret ve eğlence amacıyla zamanla körüklenmiş, çağdaşlaşma adına da Hıristiyan örf ve kültürü yaymak ve İslam toplumlarını dejenere için yaygın hale getirilmiştir” diyen Diyanet Sen Başkanı, “Bizde 19. yüzyılda benliğini inkar eden ve taklit arayışı içerisinde Batı’yı güçlü bulan Türk aydını, yılbaşı ve Noel’i kültürümüze sokmaya çalışmıştır. Zamanla yabancı hayranları, yabancı okullar ve misyonerler tarafından körüklenerek 20. asır başında resmi hale gelmiştir." dedi.

"POLİSİYE VE ADLİ VAKALAR ARTIYOR"

Yılbaşı ve Noel’in, bir kültür yabancılaşması ve batılılaşma eseri olduğunu söyleyen Bayraktutar, şöyle dedi: "Bir nevi kuvvetlinin zayıfa etkisi ve siyasi hakimiyetin yankısıdır. Böyle bir kutlama ne asıl Hristiyanlık’ta ne de Türk İslam kültüründe mevcut değildir. Yılbaşı toplumsal bir duyarsızlıktır. Mutlu azınlık eğlenip bir kaç kişi para kazanırken, açlık, sefahat, kıtlık, kaos ve ızdıraplar toplumların cabası olmaktadır. Yılbaşı gecesinde sarhoşluğun ve çılgınlığın etkisiyle meydana gelen polisiye ve adli vakaların, mala ve cana sataşmaların, ırza tasallutların, trafik kazalarının haddi hesabı yok. Çılgın eğlenceler, sarhoşluklar ne açlığı giderir, ne iç ve dış barışı sağlar, ne de kalkınmayı. Ne de cari açığı kapatır. Müslüman toplumların fert ve toplum olarak belli bir kimlik kazanmaları, kendi şahsiyetlerini korumaları ve kendilerine güven duygusunu geliştirmeleri gerekirken başka inanç ve toplumlara benzemeye ve onları taklide yeltenmek, benlik ve şahsiyetleri mahveder, başkalarının kölesi haline getirir. Şekli benzeşme fert ve toplumu sonuçta itikadi benzeşmeye götürür. Mağluplar, galipleri taklid etme psikolojisini yaşarlar. İnsan ancak sevdiğini, takdir ettiğini ve büyük gördüğünü taklit eder. Şekli taklit, itikadi taklide götürür.

"BUNLARA UYMAYALIM"

Bayraktutar, milletlerin, millî örf ve adetleriyle tanınıp yaşadığına dikkat çekti. Bayraktutar, şöyle devam etti: "Millî örf ve adetleriyle tarih sinesindeki şerefli mevkilerini korurlar. Çünkü, millî örf ve adetler, bir milletin millî kültürünün ve dinî inancının aynasıdır. Millî örf ve adetler, bir milletin şahsiyeti ve tanıtıcı vasfıdır. Sağlam millî örf ve adetlere sahip milletler, dinî bağları kuvvetli ve millî kültürü yüksek olan milletlerdir. Milletlerin örf ve adetlerine, millî kültürleri ve dinî inançları güç verir ve şekil kazandırır. Hatta dinden de kuvvetli olur. Bu sebeple hiçbir Müslüman milli kültüründe olmayan, dinî akidesine ters düşen özentilere hayatında yer vermez.

"KENDİ DEĞERLERİMİZİ YAŞATALIM"

Toplumumuzun, Batı’nın kültür ve gelenekleri altında nasıl değiştiği ve giderek o toplumla bütünleşmeye başladığı iyi izlenirse toplumumuza yabancı kültürlerden taşınan veya yabancı toplumlara özenti şeklinde başlayan örf ve âdetlere karşı duyarlı olunmasının önemi daha iyi anlaşılır. Bunun için kendi kültürel mirasımızdan ve dini anlayış ve heyecanımızdan kaynaklanan değerleri, gelenek ve âdetleri iyileştirerek yaşatmaya ve geliştirmeye çalışmak vazifemiz olmalıdır." 

KAYNAK:
CİHAN
ETİKETLER:
ÖNCEKİ HABER

SONRAKİ HABER