ÖNE ÇIKANLAR :
GÜNDEMTÜMÜ
  • GÜNCELLEME: 28 Aralık 2012 Cuma 11:42

Devlet, 47 bin personel alacak

Devlet, 47 bin personel alacak

2013 yılında 47 bin personel iş başı yapacak. Yalnız bu işe hemen sevinmeyin. Bu rakam memur alımı değil. İşte ayrıntılar...


Kamu kurum ve kuruluşlarında, 2013'te azami 47 bin geçici personel istihdam edilecek.
    
Bakanlar Kurulu'nun bugünkü Resmi Gazetede yayımlanarak, 1 Ocak 2013'ten geçerli olmak üzere yürürlüğe giren ''Kamu Kurum ve Kuruluşlarındaki Geçici Mahiyetteki İşleri Yürütmek Üzere Geçici Personel İstihdamı ve Bu Personele Ödenecek Ücretler Hakkında Kararı''yla, özelleştirme uygulamalarının ardından işsiz kalıp, tekrar kamuya dönen geçici personelin istihdam koşulları düzenlendi.
    
Buna göre, bu yıl geçici mahiyetteki işleri yürütmek üzere kamu kurum ve kuruluşlarında azami 47 bin kişi istihdam edilecek ve bunların istihdam süresi, 11 ay 28 günü geçmeyecek.
    
Bu karar uyarınca istihdam edilecek yükseköğrenim mezunu geçici personele 21 bin 250, lise ve dengi okul mezunlarına 19 bin 275, ilköğretim mezunlarına (ilkokul veya okuryazar dahil) 17 bin 275 gösterge rakamının memur maaş katsayısıyla çarpımı sonucu bulunacak tutar kadar aylık brüt ücret ödenebilecek.
    
Geçici personele, bu ücretler dışında herhangi bir ödeme yapılmayacak, sözleşmelere de bu yönde bir hüküm konulamayacak.
    
Ödemeler, görevin yapılmasını müteakip her ayın 15'inde yapılacak. Hizmet sözleşmesinin sona erdirilmesi halinde kıst olarak hesaplanan ücret, ayrılma tarihini takip eden ayın başında ödenecek.
    
Geçici personel ücretleri, sosyal güvenlik mevzuatına göre kişiden yapılacak kesintiler ile gelir ve damga vergisi dışında herhangi bir kesintiye tabi tutulmayacak.
    
Karar uyarınca geçici personelin çalışma saat ve sürelerinin belirlenmesinde, çalıştıkları kurumdaki devlet memurları için geçerli süreler dikkate alınacak.
    
Çalıştıkları her ay için azami 2 gün ücretli izin verilebilecek olan geçici personel, bu izinlerini, sözleşme dönemi içinde toplu olarak da kullanabilecek.
    
Geçici personel, yıl içinde resmi tabip raporu ile kanıtlanan hastalıklar için yılda 30 günü geçmemek üzere ücretli hastalık izni verilebilecek.
    
Geçici personelin isteği üzerine eşinin doğum yapması, kendisinin veya çocuğunun evlenmesi; eşinin, çocuğunun, kendisinin veya eşinin ana, baba veya kardeşinin ölümü halinde, her olay için 7 gün ücretli mazeret izni verilecek.
    
Geçici kadın personel, doğum yapmasından önce 8 hafta ve doğum yaptığı tarihten itibaren 8 hafta olmak üzere toplam 16 hafta süreyle aylıklı izin kullanacak. Çoğul gebelik halinde, doğumdan önceki 8 haftalık süreye 2 hafta süre eklenecek. Ancak sağlık durumu uygun olduğu takdirde, tabibin onayı ile geçici personel, isterse doğumdan önceki 3 haftaya kadar işyerinde çalışabilecek. Bu durumda çalışılan süreler, doğum sonrası sürelere eklenecek.
    
Doğum izni sebebiyle SGK tarafından ödenen geçici iş göremezlik ödeneği, geçici personelin ücretinden düşülecek.
    
Geçici personele, çocuklarını emzirmeleri için doğum sonrası izin süresinin bitiminden itibaren ilk 6 ayda günde 3, ikinci 6 ayda günde 1,5 saat süt izni verilecek. Süt izni saatlerini anne seçecek.
    
Geçici personel, istihdam edildiği sürece dışarıda kazanç getirici bir başka iş yapamayacak.
    
Memurlar için suç sayılan fiil ve hareketler ile yaptırımlar, geçici personel için de geçerli olacak.
    
Karar uyarınca istihdam edilecek geçici personel için 2012'deki vizeli mevcut tip sözleşme örnekleri, yeni bir vize yapılmasına gerek kalmaksızın kullanılmaya devam olunacak. Ancak bu karar uyarınca ilk defa geçici personel istihdam edecek olan kamu idarelerinin, geçici personele ilişkin tip sözleşme örneklerini Maliye Bakanlığı'na vize ettirmeleri zorunlu olacak. Vize işlemi yapılmadan sözleşme yapılmayacak ve herhangi bir ödemede bulunulmayacak.
    
Geçici personel istihdam edecek kuruluşlar

Kararda, 2013 içinde geçici personel istihdam edecek kuruluşlar ile personel sayıları da şu şekilde belirlendi:
    
     KURUM ADI ADEDİ
     ------------------------------------------------------------
     Avrupa Birliği Bakanlığı 50
     Adalet Bakanlığı 4.500
     Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı 750
     Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 100
     Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 200
     Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 600
     Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 50
     Gençlik ve Spor Bakanlığı 50
     Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı 3.500
     Gümrük ve Ticaret Bakanlığı 300
     İçişleri Bakanlığı 4.500
     Kültür ve Turizm Bakanlığı 1.000
     Maliye Bakanlığı 1.500
     Milli Eğitim Bakanlığı 15.000
     Milli Savunma Bakanlığı 50
     Orman ve Su İşleri Bakanlığı 1.000
     Sağlık Bakanlığı 1.000
     Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı 500
     Danıştay Başkanlığı 100
     Yargıtay Başkanlığı 150
     Devlet Personel Başkanlığı 50
     Gelir İdaresi Başkanlığı 800
     Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığı 1.500
     Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Başkanlığı 2.500
     Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü 100
     Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 250
     Karayolları Genel Müdürlüğü 250
     Orman Genel Müdürlüğü 1.500
     Spor Genel Müdürlüğü 150
     Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 1.250
     Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu 250
     Üniversiteler 3.500
     TOPLAM 47.000

KAYNAK:
AA
ÖNCEKİ HABER

SONRAKİ HABER