ÖNE ÇIKANLAR :
İSTANBUL13°C
Yağışlı
GÜNDEMTÜMÜ
  • GÜNCELLEME: 07 Şubat 2014 Cuma 06:46

Dershane tasarısı TBMM'ye sunuldu

Dershane tasarısı TBMMye sunuldu

Dershaneler ile ilgili düzenlemeleri de içeren kanun tasarısı, TBMM Başkanlığı'na sunuldu.


Dershaneler ile ilgili düzenlemeleri de içeren Milli Eğitim Temel Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı,TBMM Başkanlığı'na sunuldu.

Tasarıyla eğitim sisteminin, gerek işleyişinde gerekse kurumsal örgütlenmesinde ihtiyaç duyulan yasal düzenlemelerin hayata geçirilmesi ve eğitim hizmetlerinin daha etkin ve verimli sunulabilmesi için gerekli dönüşümün sağlanması amaçlanıyor.

Tasarıya göre, kanunun yürürlüğe girdiği tarihte faal olan dershaneler ile bu kanunla yapılan düzenlemelere göre gerekli dönüşümü tamamlamayan öğrenci etüt eğitim merkezlerinin eğitim öğretim faaliyetleri, 1 Eylül 2015 tarihine kadar devam edebilecek. Bunlardan 1 Eylül 2015 tarihine kadar başvuranlar, belirlenecek esaslara göre uygun görülmesi halinde Milli Eğitim Bakanlığınca öğretim kurumlarına dönüşüm programına alınacak.

Öğrenci etüt eğitim merkezleri ise 12 yaş ve altındakilere yönelik olacak. Dershanelerde çalışan öğretmenler bakanlıkta istihdam edilebilecek.

Tasarıyla getirilen bazı düzenlemeler özetle şöyle:

- Hazineye ait taşınmazlar üzerinde, dönüşüm programına dahil dershaneler lehine bedelsiz olarak en fazla 25 yıl süreli irtifak hakkı tesis edilebilecek ve mülkiyeti Hazine'ye ait olup Milli Eğitim Bakanlığı'na tahsis edilen taşınmazlar üzerindeki okul binaları kiraya verilebilecek

- Dönüşüm kapsamındaki dershanelerde ve diğer özel öğretim kurumlarında okuyan öğrenciler için eğitim öğretim desteğinde bulunulacak

- Eğitim ve öğretim sunmak amacıyla yürütülen faaliyetler Milli Eğitim Bakanlığı'nın izin ve denetimine tabi olacak

- Talim ve Terbiye Kurulu Başkanı ve üyesi, müsteşar yardımcısı, genel müdür, strateji geliştirme başkanı, inşaat ve emlak grup başkanı ve grup başkanı ile il müdürlerinin görevi, bu düzenlemenin yayımı tarihinde sona erecek

- Talim ve Terbiye Kurulu, Milli Eğitim Bakanlığı'nın karar organı olarak bakanlık teşkilatlanmasına uymadığı, eğitim alanında faaliyet gösteren bir vesayet kurumu niteliğinde olduğu gerekçesiyle varolan yapıdan çıkarılacak

- Okul binalarının tamamı veya bir kısmı ile bu binaların eklenti ve bütünleyici parçaları, eğitim ve öğretim faaliyetlerinde kullanılmak üzere, pazarlık usulüyle 10 yıla kadar bakanlıkça kiraya verilebilecek

- Özel Öğretim Kurumları Kanunu'ndan "dershane" tanımı çıkarılarak, ortaöğretime veya yükseköğretime giriş sınavlarına veya bu sınavlar kapsamındaki derslere hazırlık niteliğinde kurs açılması da engelleniyor

-Tasarıya göre, dershanelerde öğretmen olarak çalışanlar KPSS şartı aranmaksızın, sözlü sınavda başarılı olmaları kaydıyla, kadro ve ihtiyaçlar dikkate alınmak suretiyle, belirlenen hizmet bölge ve hizmet alanlarında istihdam edilmek üzere öğretmen unvanlı memur kadrolarına atanabilecek. Bu öğretmenler, sağlık özrü hariç 4 yıl süreyle başka bir yere atanamayacak

-Özel ilkokul, özel ortaokul ve özel liselerde, öğrenim gören öğrenciler için, resmi okullarda öğrenim gören bir öğrencinin okul türüne göre her kademede okulun öğrenim süresini aşmamak üzere, eğitim ve öğretim desteği verilebilecek

-Dönüşüm sürecinin bitiminde, dönüşme talebinde bulundukları örgün eğitim kurumunun haiz olması gereken şartları karşılayamayanların kurum açma izinleri iptal edilerek faaliyetlerine son verilecek.

KAYNAK:
AA
ÖNCEKİ HABER

SONRAKİ HABER