ÖNE ÇIKANLAR :
İSTANBUL20°C
Sağanak Yağışlı
GÜNDEMTÜMÜ
  • GÜNCELLEME: 01 Ocak 2013 Salı 12:51

CHP'nin talebine Mahkeme'den red

CHPnin talebine Mahkemeden red


Anayasa Mahkemesi'nin, 6110 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un bazı hükümlerinin iptali isteminin reddettiğine dair karar, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.
     CHP, 6110 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un bazı hükümlerinin, ''Anayasa'ya aykırı olduğu'' gerekçesiyle iptali ve yürürlüğünün durdurulması istemiyle Anayasa Mahkemesi'nde dava açmıştı.
     Davayı esastan görüşerek karara bağlayan Anayasa Mahkemesi, 6110 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un bazı hükümlerinin iptali istemini ''Anayasa'ya aykırı olmadığı'' gerekçesiyle reddetmişti.
     Yüksek Mahkeme'nin, ilgili kararı Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.
     Bazı hükümlerin reddi kararlarında üyeler Osman Alifeyyaz Paksüt, Mehmet Erten ve Fettah Oto, karşı oy kullanmıştı.
    
     -İptali istenen bazı hükümler-
    
     CHP'nin iptalini istediği, yüksek mahkemece reddedilen bazı madde ve hükümler şöyle:
     -2575 sayılı Danıştay Kanunu'nun 13. Maddesi'nin 1. fıkrası ile aynı kanunun, 2. fıkrasında yer alan ''Her dairede bir başkan ile yeteri kadar üye bulunur. Üye sayısının yeterli olması halinde birden fazla heyet oluşturulabilir'' ifadeleri,
     -2575 sayılı Danıştay Kanunu'nun 17. Maddesi'nin 1. fıkrasında yer alan ''İdari Dava Daireleri Kurulu, idari dava dairelerinin başkanları ile üyelerinden; Vergi Dava Daireleri Kurulu, vergi dava dairelerinin başkanları ile üyelerinden oluşur'' ve 3. fıkrasındaki ''Toplantı ve görüşme yeter sayısı İdari Dava Daireleri Kurulu için 31, Vergi Dava Daireleri Kurulu için ise 13'tür'' kuralları,
     -2659 sayılı Adli Tıp Kurumu Kanunu'nun 4. Maddesi'nde düzenlenen, Adli Tıp Kurumu Başkanlığı'nın ''hizmetin gerektirdiği yönetmelikte belirtilen birim ve müdürlüklerden oluşacağı'' ibaresi,
     -''Yargıtay'da 23 hukuk, 15 ceza dairesi ve her dairede bir daire başkanı ile yeteri kadar üye bulunur'' düzenlemesinin yer aldığı 2797 sayılı Yargıtay Kanunu'nun 5. Maddesi,
     -2797 sayılı Kanun'un 14. Maddesinin Birinci Fıkrasının ''Hukuk daireleri ile ceza daireleri kendi aralarında iş bölümü esasına göre çalışır. Özel kanunlarda başkaca hüküm bulunmadığı takdirde, dairelerin arasındaki iş bölümü karar tasarısı aşağıdaki esaslar uyarınca, Başkanlar Kurulu tarafından hazırlanır. Hazırlanan iş bölümü karar tasarısı, toplantı tarihinden yedi gün önce ilân edilmek kaydıyla Büyük Genel Kurulun onayına sunulur. Büyük Genel Kurul, iş bölümü karar tasarısını aynen onaylayabileceği gibi üye tam sayısının en az üçte birinin teklifi üzerine değiştirerek de onaylayabilir'' bölümü,
     -2797 sayılı Kanun'un 40. Maddesinin Birinci Fıkrasının ''Üye sayısının yeterli olması halinde birden fazla heyet oluşturulabilir. Bu durumda, oluşturulan diğer heyetlere, heyette yer alan en kıdemli üye başkanlık eder'' bölümleri,
     -2797 sayılı Kanun'a eklenen 53/A Maddesi'nin İkinci Fıkrasının (a) Bendinde Yer Alan ''ilk derece ve bölge adliye mahkemeleri bilişim sistemiyle koordineli olarak'' ibaresi,
     -2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu'na eklenen 93/A maddesinin birinci fıkrası.

KAYNAK:
AA
ÖNCEKİ HABER

SONRAKİ HABER