ÖNE ÇIKANLAR :
GÜNDEMTÜMÜ
  • GÜNCELLEME: 30 Temmuz 2013 Salı 14:51

Çalışanlara eğitim verdirmeyen işveren ceza ödeyecek


Manisa Çalışma ve İş Kurumu (İş-Kur) İl Müdürü Yüksel Uçar, sağlıklı ve güvenli işyerlerinin oluşması, iş kazalarının ve meslek hastalıklarının önlenebilmesi için bu yönde bir kültür oluşturulması ve topluma yaygınlaştırılması gerektiğini bildirdi.

İş sağlığı ve güvenliğinde sadece kuralcılıktan ibaret bir yaklaşımdan ziyade, iyileştirici ve önleyici bir anlayışı esas almak gerektiğini dile getiren Uçar, “Çalışma hayatında iş güvenliği meselesi, uyulması gereken bir mecburiyetten ziyade, çalışanların sağlığını ve güvenliğini destekleyen, verimi ve kaliteyi arttıran bir araç olarak görülmelidir. Bu nedenle iş sağlığı ve güvenliği için alınacak tedbirler bir maliyet olarak değil, işyerlerinin daha huzurlu, çalışanların daha mutlu ve işletmelerin daha verimli olabilmesi için bir öncelik olarak değerlendirilmelidir.” dedi. İl Müdürü Uçar, bu amaçlarla hazırlanan 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun uygulanmasına kademeli olarak başlandığını söyledi. Yönetmelikle çalışanlara eğitim verme yükümlülüğünü yerine getirmeyen işverenlere, 2013 yılı için çalışan kişi başına bin 78 TL idari para cezası uygulanmasının da hüküm altına alınarak, iş sağlığı ve güvenliği açısından yeni bir dönem başladığını kaydetti.

Yüksel Uçar, kuralcıdan öte önleyici, iyileştirici ve geliştirici bir anlayışın benimsendiği ve kamu sektörü özel sektör ayrımı yapılmadan bütün çalışanları kapsayan bu yeni kanunun 17. maddesinin, işverenleri çalışanlarının iş sağlığı ve güvenliği eğitimi almasını sağlamakla yükümlü kıldığını kaydetti. Konu ile ilgili olarak yürürlüğe giren Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik ile üç iş sağlığı güvencesi eğitimi öngörüldüğünü belirterek, “Birincisi çalışanların işe başlamadan önce, çalışma yeri veya işyeri değişikliğinde, iş ekipmanının değişmesi veya yeni teknoloji uygulanması hallerinde verilecek ‘Olağan Eğitim’dir. İkincisi, iş kazası geçiren veya meslek hastalığına yakalanan çalışanın işyerine dönüşünde, çalışmaya başlamadan önce kazanın veya meslek hastalığının sebepleri, korunma yolları ve güvenli çalışma yöntemlerine ilişkin olarak verilmesi gereken ‘İlave Eğitim’dir. Üçüncüsü, herhangi bir nedenle altı aydan fazla süre işten uzak kalanlardan tekrar işe başlayanlara, işe başlamadan önce verilecek olan ‘Bilgi Yenileme Eğitimi’dir.” şeklinde konuştu. Yönetmeliğe göre eğitimlerin çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde yılda en az bir kez, tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde iki yılda en az bir kez, az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde ise üç yılda en az bir kez, değişen ve ortaya çıkan yeni riskler de gözönünde bulundurularak tekrarlanmasının hükme bağlandığını söyledi. 

KAYNAK:
CİHAN
ETİKETLER:
ÖNCEKİ HABER

SONRAKİ HABER