ÖNE ÇIKANLAR :
İSTANBUL22°C
Mevzi Sağanak
GÜNDEMTÜMÜ
  • GÜNCELLEME: 15 Kasım 2012 Perşembe 03:05

Çalışan ''önce toplu sözleşme'' istiyor


Fatma Can - Çalışanlar, sendikalardan iyi bir toplu sözleşme yapmasını, iş yerlerinde saygınlıklarının korunmasını, önemsenilmeyi, siyasi ve dini görüşlere göre ayrım yapılmamasını, iş güvencelerinin sağlamasını istiyor.

Enerji, Sanayi ve Madencilik Hizmetleri Çalışanları Birliği Sendikası (Enerji Bir-Sen), sendika üyelerinin sendikalarından memnuniyet düzeyleri, sendikalarına bağlılık durumları, sendikal faaliyetlere katılım durumları ve sendikadan beklentilerinin belirlenmesi amacıyla ''Sendikal Bağlılık, Algı, Memnuniyet ve Beklenti Araştırması'' yaptı.

Sendikanın nasıl algılandığının cinsiyet, yaş, kurumda çalışma süresi, sendikaya üyelik süresi gibi bağımsız değişkenlerine göre karşılaştırmalı analiz edildiği araştırma kapsamında, yüzde 90'ı Enerji Bir-Sen üyesi bin 10 kişiyle 27 ilde yüz yüze anket uygulaması yapıldı. Ankete katılanların 13,1'i kadın, yüzde 86,9'u erkek. Yüzde 54,8'inin memur, yüzde 28,1'inin mühendis, yüzde 6,2'sinin koruma ve güvenlik elemanı, yüzde 5,8'inin tekniker, yüzde 2,6'sının teknisyen olan katılımcıların yüzde 1,7'si ilkokul/ortaokul, yüzde 20,2'si lise mezunu, yüzde 52,8'i lisans, yüzde 18,2'si ön lisans mezunu, yüzde 6,6'sı yüksek lisans, yüzde 0,5'i ise doktora dereceli.
    
Üyelerin sendikaya yaklaşımı
    
Anket sonuçlarına göre, katılımcıların yüzde 54,9'u ''çalışanların haklarını koruması, kişisel değerleriyle sendikanın değerlerinin benzer olması'' nedeniyle Enerji Bir-sen'e üye olduğunu ifade ederken, yüzde 20,4'ü ''sendikamdan çalışan haklarına yönelik beklentilerim olmakla birlikte şu ana kadar çoğunun olmaması beni hayal kırıklığına uğrattı'' ifadesini kullandı. '

'İlke ve değerleri bana ters gelse de çalışanlara sağlayacağı hak ve avantajlardan dolayı bu sendikaya üyeyim'' diyenlerin oranı yüzde 5,8 iken ''çalışanlara yarar sağladığına inanmasam da ilke ve değerlerinden dolayı bu sendikanın üyesiyim'' diyenlerin oranı ise yüzde 8,9.

İlkelerine uysa da sendikanın yaptıklarını yetersiz ve yanlış bulanların oranı yüzde 7,7, sendikanın çalışanlara yarar sağlamadığını savunanlar ise yüzde 2,2.
    
''Sendikanın en önemli görevi, iyi bir toplu sözleşme yapmak''
    
''Sendikanın en önemli görevleri sizce ne olmalıdır'' sorusuna, katılımcıların yüzde 22,9'u ''iyi bir toplu sözleşme yapması'' yanıtını verirken, yüzde 14,8'i kamu görevlilerinin çalıştıkları iş yerlerinde saygınlıklarının korunmasını, yüzde 13,4'ü çalışanların önemsenmesini, siyasi ve dini görüşlere göre ayrım yapılmamasını, yüzde 13,1'i iş güvencesinin sağlamasını istedi.

Ankete göre, üyelerin sendikalarından düzenlemesini beklediği en önemli faaliyet ''üye kamu görevlileri için birlik ve dayanışma organizasyonları''nın yapılması. Katılımcıların yüzde 26,9'u bu tür organizasyonları desteklerken, yüzde 24'ü piknik ve gezi gibi faaliyetler düzenleyerek üyelerin kaynaşmasına olanak sağlanmasını, yüzde 21,5'i konferans ve paneller yapılmasını istiyor.
    
''Sendika, demokratikleşmeye katkı sağlamalı''
    
Türkiye'nin demokratikleşmesi ve sivil toplum bilincinin gelişmesi için sendikanın katkı sunması gerektiğine inananların oranı yüzde 76,9 iken, bu fikre kısmen katılanların oranı yüzde 12,2, katılmayanların oranı ise yüzde 10,9.

Sendikanın, Türkiye'deki doğal afet ve felaketlerin etkisinin giderilmesi için yardım kampanyaları düzenlemesi veya kampanyalara destek olması gerektiğini düşünenlerin oranı yüzde 71,8, dünyanın çeşitli yerlerindeki yoksulluk, doğal afet ve felaketler için yardım kampanyaları düzenlemesini destekleyenlerin oranı ise yüzde 65,6.

Ankete katılanların yüzde 66,4'ü, sendikanın dünya üzerinde yaşanılan haksızlıklar ve zulümler için organizasyon ve mitingler düzenlemesini, basın açıklamaları yapmasını destekliyor.
    
 ''İş arkadaşlarımla sendika sorunlarını tartışıyorum''
    
Etkinliklere katılımın sorulduğu ''sendikal algı ve bağlılık'' başlıklı bölümünde, ''iş arkadaşlarımla sendika sorunlarını ve faaliyetlerini tartışıyorum'', ''sendikanın yayınladığı gazete, bülten ya da dergileri okuyorum'' ve ''sendika seçimlerinde oy kullanıyorum'' ifadelerine olumlu görüş bildirildi.

''Sendika tarafından düzenlenen toplantılarda söz hakkı alıp konuşuyorum'', ''sendika tarafından düzenlenen toplantı, gösteri veya mitinglere katılıyorum'', ''istenirse sendika yönetici seçimleri için aday olurum'' ifadelerine ise daha düşük düzeyde katılım oldu.

Verilere göre, sendika üyeleri kendilerini ön plana çıkarmayan sendikal katılım olanaklarında daha olumlu görüş bildirirken, aktif olabilecekleri sendikal faaliyetlerde daha olumsuz bir yaklaşım sergiliyor.
    
Eğitim düzeyi arttıkça sendikal beklentiler artıyor
    
Sendikadan beklentinin ne olduğuna ilişkin soru üzerine katılımcılar, ''sendikanın çalışanı iş yeri yöneticileriyle karşı karşıya gelmek durumunda bırakmadan haklarını savunmasını'', ''ücret ve sosyal hakların korumasının yanında çalışanların kişisel ve mesleki gelişimine yönelik faaliyetler yapmasını'' beklediklerini ifade ediyor. Ankete katılanlar, ''demokratik bir toplum için sendikanın olmazsa olmaz bir hak'' olduğu düşüncesini de ağırlıklı olarak destekliyor.

Ankete sonuçlarına göre yapılan bazı saptamalar şöyle:
     -Kadınların sendikal faaliyetlere katılımı erkeklerden düşük.
     -Gençlerin sendikaya bağlılığı düşük.
     -Evli katılımcıların bağlılık, özdeşleşme ve katılım düzeyleri, bekar katılımcılardan anlamlı düzeyde yüksek.
     -Eğitim düzeyi arttıkça sendikal beklentiler artıyor.
     -Meslekte geçen süre ve sendikaya üyelik süresi arttıkça sendikal katılım ve bağlılık da artıyor.
     -Genel idari hizmetleri sınıfı üyelerin sendikal faaliyetlere katılımı, diğer hizmet sınıflarından daha yüksek.
     -Sendikal faaliyetlere katılım, Marmara, Karadeniz ve Ege bölgelerinde daha yüksek, İç Anadolu ve Akdeniz bölgelerinde ise düşük.

KAYNAK:
AA
ETİKETLER:
ÖNCEKİ HABER

SONRAKİ HABER