ÖNE ÇIKANLAR :
İSTANBUL33°C
Az Bulutlu
GÜNDEMTÜMÜ
  • GÜNCELLEME: 17 Haziran 2013 Pazartesi 22:17

Balyoz Planı davasında onama istemi


Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, 361 sanıktan, 256 sanık hakkında verilen mahkumiyet kararlarının onanmasını, 67 sanık hakkındaki mahkumiyet kararlarının bozulmasını, 2 sanık hakkındaki mahkumiyet kararının düzelterek onanmasını, 35 sanık hakkında verilen beraat kararının onanmasını, 1 sanık hakkındaki beraat kararının ise bozulmasını istedi.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının tebliğnamesinde, ilk olarak atılı suçun askeri suç olduğu ve yargılamanın genel adliye mahkemelerinde yapılamayacağına ilişkin iddialar incelendi. Askeri mahkemelerin görev alanlarıyla ilgili yapılan değişikliğin hatırlatıldığı tebliğnamede, devletin güvenliğine, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı işlenen suçlara ait davaların her halükarda adliye mahkemelerinde görüleceği nazara alındığında, yapılan itirazın yerinde görülmediği belirtildi.

Dijital delillerin elde edilişinde hukuka aykırı bir durumun bulunup bulunmadığı tartışmalarına da değinilen tebliğnamede, "bir gazeteci tarafından 19 adet CD, 10 ses kaseti ve 2 bin 229 sayfa yazılı belgenin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına bir tutanak ile teslim edildiği anımsatıldı. 19 CD'nin Ceza Muhakemesi Kanununun (CMK) 134. maddesi kapsamına alındığı, usulüne uygun alınan arama, el koyma ve inceleme işlemlerine ilişkin hakim kararına istinaden Gölcük Donanma Komutanlığında yapılan arama işleminin askeri makamların katılımıyla gerçekleştirildiği kaydedildi. Ele geçirilen yazılı ve dijital delillerin tek tek tutanağa yazıldığı, CMK gereğince ele geçen ve el konulan dijital verilerin imajlarının alındığı kaydedildi.

Tebliğnamede, Cumhuriyet Savcısının gözetimi altında, askeri makamlar tarafından yapılan tüm arama ve el koyma işlemlerinin başından sonuna kadar görüntü olarak kaydedildiği ifade edilen tebliğnamede, "Dijital delilerin elde edilmesi ve incelenmesinde, başta Hizbullah terör örgütü olmak üzere, PKK-KCK ve diğer terör örgütlerine ilişkin davalardaki Yargıtay Ceza Genel Kurulu ve Yargıtay 9. Ceza Dairesinin istikrarlı içtihatlarına uygun olarak herhangi bir hukuka aykırılık görülmemiştir" denildi.

-Adil yargılanma haklarının ihlali iddiası

Başsavcılığın tebliğnamesinde, sanıklar ve müdafilerine, iddianamaler ve eklerinin tamamının verildiği, delillerin tek tek okunduğu, sanıklar ve müdafilerinin hiç bir yasal ve fiili kısıtlamaya maruz kalmadan planladıkları süre kadar ve diledikleri şekilde savunma yaptıkları belirtildi.

Bazı tanıkların duruşmada dinlenilmemesinin, mevcut deliller ve bu delillerin niteliği karşısında, yargılamaya yeni bir yenilik getirmeyeceği ve suçun sübutu açısından maddi gerçeğin ortaya çıkmasına hizmet etmeyeceği gerekçesiyle mahkemece reddedilmesinin, eksik soruşturma olarak değerlendirilemeyeceği ifade edildi.

Tebliğnamede, "Sanıkların savunma haklarının güvence altına alınması amacıyla ihdas edilen CMK'nın ilgili maddelerindeki hakların, öngörülen amaçlar dışında kullanılması nedeniyle savunma hakkının kısıtlandığı ve adil yargılanma hakkının ihlal edildiği yönündeki itirazların yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır" denildi.

-Dijital delillerin hukuka uygunluğu

Tebliğnamede, dijital delillerin hukuka uygun delil sayılıp sayılmayacağına ilişkin yapılan değerlendirmede de sanıklar tarafından da doğruluğu kabul edilen 1. Ordu Planı Seminerinde kaydedilen ses kayıtları ve Olasılığı En Yüksek Tehlikeli Senaryo isimli belgedeki hususlar ile sanıklar ve müdafilerince sahteliği ileri sürülen CD'lerde bulunan Balyoz Güvenlik Harekat Planı, Oraj Hava Haraket Planı, Suga Harekat Planı, Çarşaf ve Sakal Eylem Planı isimli dijital belgeler arasındaki benzerlikler ve birbirini teyit edici özelliklerin, belgelerin gerçekliği konusunda ulaşılan sonucu doğruladığı belirtildi.

Sanıklar Cem Aziz Çakmak ve Çetin Doğan'ın Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine yaptığı başvrularla ilgili verilen kararlarda, "Mahkeme, somut olayda başvuranın tutuklanmasının yasaya aykırı nitelendirilmesi konusunda ulusal otoritelerce ileri sürülen yasal hükümlerin davada uygulanması ve yorumlanmasının keyfi ve mahtıksız olduğu sonucunun ortaya çıkmadığı kanaatindedir" şeklinde tespitler yapıldığı kaydedildi. Tebliğnamade, bu tespitlerin de dosyadaki delilerin, suçun subutuna ve yazılı şekilde nitelendirilmesine esas alınabileceğini teyit eder nitelikte olduğu kaydedildi.

-Plan, seminer çalışmasında, darbe çalışmaları gizli şekilde ele alınmış

Tebliğnamede, bir gazeteci tarafından teslim edilen yazılı belgeler arasında, 12 Eylül 1980 askeri darbesine ilişkin belgelerin bulunması ve bu belgelerin konu başlıkları ve içeriklerinin dava konusu planla paralel olduğu ifade edilerek, şu tespitler yapıldı:

"12 Eylül 1980 askeri darbesinin dayanağını oluşturan Bayrak Harekat Direktifi ve bu direktif doğrultusunda hazırlanan belgeler, Balyoz Harekat Planı ve eklerinin hazırlanmasında sanıklarca örnek alınmıştır. Plan seminerlerinde somut olarak gerçek kişiler ve kurum isimleri verilerek, siyasi görüş ve açıklamaları da vurgulanmak suretiyle sunum yapılması ve bir tehdit algılamasından bahsedilmesi yerleşik uygulamalara aykırıdır.

Balyoz Harekat planında öngörülen askeri darbenin gerçekleşmesi sonrasında bir milli mutabakat hükümetinin kurulması planının, plana paralel hazırlanan Suga Harekat Planının eklerinden olan 'Yeniden Yapılandırma Faaliyetleri' isimli belgede, seminer ses kayıtlarında ve seminere ilişkin Genelkurmay Başkanlığı gözlemcileri tarafından hazırlanan sonuç raporunda mevcut olduğu, tüm bu hususlar birlikte değerlendirildiğinde, 'özel seçilmiş sınırlı sayıda personelden' olan bir kısım sanıklarca gerçekleştirilen plan seminer çalışmasında, amaç suçun icrası kapsamında çalışmaların ve darbe provasının yapıldığı sonucuna varılmaktadır.

Plan seminer çalışmasında bir kısım sanıkların yaptıkları sunumun içeriği, Balyoz Harekat Planının hayata geçirilmesi adına hazırlanan planlar, kuvvetlerce oluşturulan listeler, Milli Mutabakat Hükümeti ismiyle harekat sonrasında iş başına getirilmesi planlanan hükümette kimlerin yer alacağının dahi belirlenmis olması, hukuk devletinde ve demokratik sistemlerde kabul edilemez eylemlerdir." 

KAYNAK:
AA
ETİKETLER:
ÖNCEKİ HABER

SONRAKİ HABER