ÖNE ÇIKANLAR :
GÜNDEMTÜMÜ
  • GÜNCELLEME: 06 Mayıs 2013 Pazartesi 11:51

Bakanlık, 12 yönetmeliği birleştiriyor


Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 12 yönetmelik ve 1 tebliği birleştirerek tek bir ‘Atık Yönetimi Yönetmeliği’ haline getirme çalışması başlattı.

Bakanlık, Avrupa Birliği’nin Atık Çerçeve Direktifi'nde yapılan güncellemeleri örnek alarak, atık yönetimine ilişkin mevzuatta yer alan kavramların ortak bir yapı altında toplanması, mevzuatın sadeleştirilmesi için Atık Yönetimi Yönetmeliği Taslağı hazırladı. Taslak yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren atık yönetimini düzenleyen 12 yönetmelik ve 1 tebliğ yürürlükten kalkmış olacak.

Taslak yönetmeliğin yürürlüğe girmesiyle Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeliği, Atık Pil ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliği, Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği, Bitkisel Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği, Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği, Ömrünü Tamamlamış Lastiklerin Kontrolü Yönetmeliği, Poliklorlu Bifenil ve Poliklorlu Terfenillerin Kontrolü Hakkında Yönetmelik, Atık Yönetimi Genel Esaslarına İlişkin Yönetmelik, Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği, Ömrünü Tamamlamış Araçların Kontrolü Hakkında Yönetmelik, Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği, Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyaların Kontrolü Yönetmeliği, Bazı Tehlikesiz Atıkların Geri Kazanımı Tebliği tek bir yönetmelik altında toplanacak.

Taslak yönetmelik bakanlık birimleri, çevre ve şehircilik il müdürlükleri, kamu kurum ve kuruluşları ile sektör temsilcilerinden oluşan sivil toplum kuruluşlarının görüşüne açıldı. Gelen görüşler dikkate alınarak taslağa son şekli verilecek. 

KAYNAK:
CİHAN
ETİKETLER:
ÖNCEKİ HABER

SONRAKİ HABER