ÖNE ÇIKANLAR :
GÜNDEMTÜMÜ
  • GÜNCELLEME: 13 Şubat 2014 Perşembe 11:20

Bakan Güllüce'den "çevreci seçim" genelgesi


Çevre ve Şehircilik Bakanı İdris Güllüce tarafından yayımlanan genelgede, 30 Mart'taki mahalli idareler seçimlerinin görüntü ve gürültü kirliliğine yol açmadan, çevreci anlayışla yapılması istendi.
Bakan Güllüce tarafından valiliklere gönderilen genelgede, mahalli idareler seçimlerinin 30 Mart pazar günü yapılacağı anımsatıldı. Seçimlerin çevreci anlayışla gerçekleştirilmesinin arzu edildiği belirtilen genelgede, bu nedenle bazı tedbirlerin alınması gerektiği bildirildi.
Seçimle ilgili propaganda ve benzeri çalışmalarda, çevre ile insan sağlığını olumsuz etkileyecek tutum ve davranışlardan kaçınılmasının önemi vurgulanan genelgede, çevresel gürültünün önlenmesi, propaganda amacıyla kullanılacak el ilanı, broşür, afiş, bayrak, flama ve benzerlerinin tüketiminin azaltılması, geri kazanımı mümkün malzeme kullanılmasının, çevrenin korunması ve çevre bilincinin geliştirilmesi bakımından önem arz ettiği belirtildi.
-"İletişimde gereksiz bildiri ve broşürden kaçınılmalı"
Genelgede, bu doğrultuda, iletişimde gereksiz bildiri, broşür ve zarf kullanımından kaçınılması, tanıtım ve propagandalarda mümkün olduğunca elektronik imkanların kullanımının sağlanması, afiş, poster, flamaların, kağıt, bez gibi geri kazanılabilir ve tabiatta çabuk bozulabilir maddelerden yapılması istendi.
Cadde, sokak ve meydanlara, elden, taşıtlardan ve uçaklardan gelişigüzel propaganda malzemesi atılmaması gerektiğine işaret edilen genelgede, şunlar kaydedildi:
"Açık hava toplantıları gibi organizasyonlarda, tertip heyetince, katılımcılara çevre duyarlılığı konusunda gerekli bilgilendirme ve açıklama anonslarının yapılması, mitinglerden sonra asılan afiş, bayrak gibi gereçlerin toplatılması, ortaya çıkan atık malzemelerin ambalaj atığı yönetim sistemi içinde toplanmasının sağlanması ve geri kazanımını sağlayacak şekilde tedbirlerin alınması gerekmektedir."
-Gürültü ve görüntü kirliliği önlenecek
Sesli propaganda araçlarının kullanımında Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği'ndeki sınır değerlerin aşılmamasının önemi vurgulanan genelgede, susturucu gibi ses giderici özellikleri olmayan taşıtların seçim propaganda ve faaliyetlerinde kullanılmaması istendi. Genelgede, korna gibi cihazlarla gürültü yapılmaması, okul, hastane, konut gibi gürültüye hassas alanlarda ses yükselticilerin kullanılmaması gerektiği de belirtildi.
Genelgede, bu konulara uymayanlar hakkında Çevre Kanunu uyarınca işlem yapılacağı kaydedildi.
Görüntü kirliliğinin önlenmesine yönelik de şu ifadelere yer verildi:
"Aday veya partilerin seçim merkez ve büroları dışında ve belediyelerin izin verdiği yerler haricinde afiş, poster ve flama asılmaması, yapıştırılmaması, kullanılacak afiş, poster gibi duvar ilanlarının, il ve ilçe seçim kurullarınca gösterilecek yerler dışında asılmaması, yapıştırılmaması gerekmektedir.
Mülk sahibinden izin alınmadan özel bina ve konutların, kamu binaları ile resmi dairelerin, tarihi, kültürel ve turistik binaların, okulların, mabetlerin duvarlarına, anıtlar, trafik levhaları, aydınlatma lamba ve direkleri ile parklardaki donatı ekipmanları ve şehir mobilyaları, yollar, cadde, sokak ve kaldırımlara afiş, poster ve flama asılmamalı, yapıştırılmamalıdır. Bu hususlara uymayanlar hakkında 5326 sayılı Kabahatler Kanunu uyarınca idari işlem yapılmalıdır."
Genelgede, seçim kampanyasının görüntü ve gürültü kirliliği doğurmadan, çevreye duyarlı şekilde yapılması için gerekli tedbirlerin alınması istendi.
 

KAYNAK:
AA
ETİKETLER:
ÖNCEKİ HABER

SONRAKİ HABER