ÖNE ÇIKANLAR :
İSTANBUL15°C
Rüzgarlı
GÜNDEMTÜMÜ
  • GÜNCELLEME: 06 Mart 2013 Çarşamba 16:42

AYM 11 bireysel başvuruyu kabul etmedi


Anayasa Mahkemesi, bireysel başvuru kapsamında yapılan 11 başvuruyu kabul edilemez buldu.
    
Anayasa Mahkemesi 1. ve 2. bölümleri bireysel başvuruları değerlendirdi. Buna göre, 1. bölümde ele alınan Antalya Valiliği'nce verilen idari para cezasına karşı, cezanın dayanağı olan mevzuat hükmünde lehe düzenlemeler yapıldığı ancak bunun uygulanmadığı gerekçesiyle yapılan başvuru, ''zaman bakımından yetkisizlik nedeniyle'' kabul edilmedi.
    
Asliye Ceza Mahkemesi'nde Vergi Usul Kanunu'na muhalefetten yargılanarak cezalandırılan kişinin, şirketine kesilen vergi cezasının iptali için açtığı davanın Vergi Mahkemesi'nce kabul edilmesi ve Danıştay tarafından onanması üzerine Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki yargılamanın yenilenmesi talebinin reddedilmesi gerekçesiyle yaptığı başvuru da ''zaman bakımından yetkisizlik nedeniyle'' kabul edilemez bulundu.
    
Terör ve Terörle Mücadeleden Doğan Zarar Tespit Komisyonu'nun birden fazla başvuru yapıldığı gerekçesiyle tazmin talebinin reddine dair kararına karşı tüm yargı yollarına başvurmasına rağmen sonuç alamadığını belirten kişinin başvurusu da ''zaman bakımından yetkisizlik nedeniyle'' kabul edilmedi.
    
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu'nun 16. maddesinin beşinci fıkrasında yer alan, ''Üst üste iki dönem meclis başkanlığı yapmış olanlar, aradan iki seçim dönemi geçmedikçe aynı göreve yeniden seçilemezler'' ve 18. maddesinin üçüncü fıkrasında düzenlenen, ''Üst üste iki dönem yönetim kurulu başkanlığı yapmış olanlar, aradan iki seçim dönemi geçmedikçe aynı göreve yeniden seçilemezler'' hükümleri nedeniyle Anayasal haklarının ihlal edildiğini ileri süren kişinin başvurusu ise ''kişi bakımından yetkisizlik nedeniyle'' kabul edilemez bulundu.
    
Fırat Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü İkinci Öğretim programına kayıt için yaptığı müracaatın kabul edilmediğini belirterek eğitim ve öğrenim hakkının ihlal edildiğini ileri süren kişinin başvurusu da ''başvuru yollarının tüketilmemiş olması nedeniyle'' kabul edilmedi.
    
Terör olayları nedeniyle köyünü terk etmek zorunda kaldığından uğradığı zararların karşılanması için açtığı davada adli yardım talebinin reddedilerek yargılama giderlerinin yatırılmaması nedeniyle davanın açılmamış sayılması yolunda verilen kararın Danıştayca onandığını belirten kişinin, mülkiyet hakkının, adil yargılanma ilkesi ve hak arama hürriyetinin ihlal edildiği gerekçesiyle yaptığı başvuru ''zaman bakımından yetkisizlik nedeniyle'' kabul edilemez bulundu.
   
  Anayasa Mahkemesi'nin 2. bölümünde ele alınan, Batman Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini iki dönem üst üste ifa ettiğini belirterek 5174 sayılı Kanun'un 40. maddesinde yer alan hüküm nedeniyle üçüncü defa bu göreve seçilme olanağının ortadan kaldırıldığından, eşitlik ilkesi ile seçme ve seçilme özgürlüğünün ihlal edildiğini ileri süren kişinin başvurusu, ''konu bakımından yetkisizlik nedeniyle'' kabul edilmedi.
    
Göçmen konutları projesi kapsamında ödediği avans ve peşinat tutarının borçlanma bedelinden mahsup edilmesi talebiyle açtığı davada verilen ret kararı nedeniyle kanun önünde eşitlik ilkesi, hak arama hürriyeti ve mülkiyet hakkının ihlal edildiğini savunan kişinin başvurusu, ''zaman bakımından yetkisizlik nedeniyle'' kabul edilemez bulundu.
    
Engelli çocuğunun kullanması amacıyla satın aldığı motorlu araç için ödediği katma değer vergisinin tarafına iade edilmesi istemiyle yaptığı idari başvurunun reddedildiğini, idarenin bu işlemine karşı başvurduğu yargısal yollardan sonuç alamadığını belirten kişinin başvurusu da ''zaman bakımından yetkisizlik nedeniyle'' kabul edilmedi.
    
Hakimlik görevine yeniden atanması talebiyle Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'na yaptığı başvurunun reddedilmesi nedeniyle Anayasa'nın 10, 17, 20, 49 ve 70. maddelerinde düzenlenen haklarının ihlal edildiğini ileri süren ve maddi-manevi tazminat talebinde bulunan kişinin başvurusu ''zaman bakımından yetkisizlik nedeniyle'' kabul edilemez bulundu.
    
Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun'un 3. maddesi ile Milletvekili Seçim Kanunu'nun 4. maddesinde yer alan kuralların Anayasa'ya aykırı olduğu ve iptal edilmesi gerektiği savunularak yapılan başvuru da ''konu bakımından yetkisizlik nedeniyle'' kabul edilmedi.
    

KAYNAK:
AA
ÖNCEKİ HABER

SONRAKİ HABER