ÖNE ÇIKANLAR :
İSTANBUL9°C
Çok Bulutlu
GÜNDEMTÜMÜ
  • GÜNCELLEME: 16 Nisan 2013 Salı 10:46

Ankara 'Taşkın Eylem Planı' hazırlandı


Orman ve Su İşleri Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) 5. Bölge Müdürlüğü, Ankara Valiliği işbirliğiyle Ankara Taşkın Eylem Planı hazırladı. Plan ile muhtemel taşkınlarda can ve mal kayıplarını önlemek için yapılacaklar belirlendi. Ankara Taşkın Eylem Planı’nın hayata geçirilmesi için 24 ayrı kurum ve kuruluş, 155 eylem gerçekleştirilecek.

Eylem Planı ile taşkın öncesi alınacak tedbirler, taşkın sırasında müdahale, taşkın sonrasında yapılacaklar, sorumlu kuruluşlar da işaret edilerek tespit edildi. Buna göre; taşkına uğrayan alanlar ile taşkına uğrama ihtimali bulunan alanlar tespit edilecek ve bu alanlar öncelikle can kaybı, risk ve tehlikesi esas alınarak derecelendirilecek. Tespit edilen ve derecelendirilen muhtemel taşkın alanlarının envanter ve haritası çıkarılacak. Bu alanlarla ilgili olarak kamuoyu bilgilendirilecek.

ERKEN UYARI SİSTEMİ KURULACAK

Taşkın olaylarının önceden tahmin edilip gerekli tedbirlerin önceden alınabilmesi için, ihtiyaç duyulan akarsu havzaları ya da akarsular üzerinde, otomatik ya da yarı otomatik erken uyarı sistemleri ya da uzaktan algılama sistemleri, tüm akım ve gözlem istasyonları kurulacak. Erken Uyarı Sistemlerinin bulunduğu havzalardaki Akım Gözlem İstasyonu, Meteorolojik Gözlem İstasyonu, Göl Gözlem İstasyonu, Kar Gözlem İstasyonu değerleri sürekli takip edilerek, kritik gelişmeler olduğunda ilgili birimlere aktarılacak.
Taşkın tehlike ve risk alanı olarak belirlenen alanlarda, tehlike ve risk ortadan kaldırabilecek veya tehlike ve riski asgari düzeye indirebilecek şekilde, alınması gereken tedbirlerle ilgili teknik raporlar hazırlanacak. Teknik raporlarda belirtilen tedbirlerin ilgili kurumlar tarafından ivedilikle uygulanması sağlanacak.

KİRLİLİK GİDERİLECEK

Dere yatakları ile taşkın koruma tesislerinde görülen müdahale ve kirlenmelerin önlenmesi için en az yılda bir defa denetim yapılacak. Denetim neticesinde tespit edilen müdahale ve kirlenmelerin giderilmesi için adli ve idari işlemler yapılacak veya ilgili birimlere düzeltici işlemler yaptırılacak. Taşkın koruma tesislerinin kuralına uygun şekilde işletilmesi sağlanacak.
Mansap ıslah tesislerinin ekonomik ömrünü artırmak ve yukarı havzada biriken rusübatın yerinde tutulmasını sağlamak amacıyla yukarı havzalarda ıslah çalışması yapılacak. Çalışmada ıslah sekileri, tersip bentleri ve kuşaklama kanalları gibi tesisler ile teraslama ve ağaçlandırma çalışmaları yapılacak.
Taşkınlara karşı kamuoyu bilinçlendirilecek. Bu kapsamda öğrencilerden çiftçilere uzanan geniş bir perspektifte çeşitli bilgilendirme çalışmaları yürütülecek.

MÜDAHALE TATBİKATI YAPILACAK

Taşkından önce müdahaleye hazırlık olarak yapılması gerekenler ile taşkın sırasında uygulanacak tedbirlerin belirtildiği “Taşkın Müdahale Eylem Planları” ilgili birimler tarafından hazırlanacak. Bu planların tatbikatları ile uygulamaya yönelik hazırlıkları takip edilerek kontrol edilecek.
Taşkın zarar azaltma, müdahale ve iyileştirme çalışmalarını icra, takip ve koordine edecek Afet ve Acil durum Yönetim Merkezleri, ilgili kamu kurum ve kuruluşları tarafından gerekli donanımlarla birlikte oluşturulacak ve 24 saat esasına göre çalışmaları sağlanacak.
Gelebilecek su potansiyelinin ne kadarının depolamalı tesislerde depolanabileceği, yatağa bırakılacak su miktarı, sanat yapılarının ve sedde kapasitelerinin yeterli olup olmadığı kontrol edilecek ve taşkın önleme programları uygulanarak riskli gelişmeler ilgili birimlere bildirilecek.
Şiddetli yağışlarda ilgili birimlerin sorumluluk alanındaki yolları olumsuz etkileyebilecek olası taşkın afetine karşın sorumlu birimler tarafından; yol kontrolleri yapacak, afetin şekli ve büyüklüğü hakkında bilgi sağlanarak afet alanı afet tehlikesi geçene kadar takip edilerek gözlenecek.

UYDUDAN HABERLEŞİLECEK

Can ve mal kaybına sebep olduğu tespit edilen akarsuların havza ve yataklarında kurulan Akım Gözlem İstasyonları, Meteoroloji Gözlem İstasyonları, Göl Gözlem İstasyonları ve Kar Gözlem İstasyonları ile bu istasyonların bağlı bulunduğu DSİ 5. Bölge Müdürlüğü ya da işletme merkezleri arasında; VSAT “Uydu haberleşme Sistemleri”, GPRS/GSM, Telekom hattı, Uzaktan Algılamalı İnternet, Görüntülü Haberleşme gibi etkili haberleşme sistemlerinin kurulması sağlanacak.
Bildirilen erken uyarılar, taşkın öncesi tedbir alınması için ilan yolu ile halka duyurulacak. Afetzedelerin, nakil ve tahliyesi ile önceden tespit edilen geçici iskan ve barınma alanlarında ve kiralanacak alanlarda iskanları sağlanacak; gıda, giyim, ısınma araçları, yatak, yorgan ve battaniye gibi temel ihtiyaçları karşılanacak. Altyapı ve sağlık ihtiyaçlarının öncelikli olarak karşılanması sağlanacak.

BARINAKSIZ HAYVANLAR DA DÜŞÜNÜLDÜ

Taşkın sonrası sahipsiz ve barınaksız kalmış hayvanların tespit ve değerlendirilmesi yapılacak, daha önce belirlenen yerlerde geçici olarak barındırılması için hayvanlar emanete alınacak ve sevk edilmeleri sağlanacak.
Muhtemel taşkınlar sonrası ortaya çıkan hasarlar tespit edilerek ivedilikle bakım, onarım ve yeni yapım hizmetleri gerçekleştirilecek.

 

KAYNAK:
CİHAN
ETİKETLER:
ÖNCEKİ HABER

SONRAKİ HABER