ÖNE ÇIKANLAR :
İSTANBUL21°C
Sağanak Yağışlı
GÜNDEMTÜMÜ
  • GÜNCELLEME: 17 Mayıs 2013 Cuma 21:55

Anayasa Mahkemesine bireysel başvurular


Anayasa Mahkemesinin 1. ve 2. Bölümleri dokuz bireysel başvuruyu kabul edilebilirlik yönünden inceledi. Yüksek Mahkeme, başvuruların sekizinin kabul edilemez olduğuna karar verdi, biri hakkında ise düşme kararı verdi.
     Yüksek Mahkeme, bir mahkumun 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu-nun 102. maddesinde öngörülen azami 5 yıllık tutukluluk süresini doldurmasına rağmen tahliye edilmediği gerekçesiyle yaptığı başvuruyu zaman bakımından yetkisizlik nedeniyle kabul edilemez buldu.
     Anayasa Mahkemesi'nin 1. Bölümünün kabul edilemez bulduğu diğer başvurular şunlar:
     Yunanistan ve Türkiye arasındaki mübadeleye ilişkin mukavelename uyarınca, 1924'te Türkiye'ye gelen murisine, iskan amacıyla Safranbolu'da tahsis edilen taşınmazın, mülkiyetinden feragat edildiğine dair işlem geçerli olmadığı halde, kadastro çalışmaları sonunda Maliye Hazinesi adına tapu siciline tescil edilmesinin mülkiyet hakkı ile adil yargılanma hakkını ihlal ettiğine ilişkin başvuru.
     Emekliye sevkle Türk Silahlı Kuvvetlerinden ilişiğinin kesilmesi işleminin iptali istemiyle açtığı dava reddedildikten sonra, hakkında devam eden ceza davalarında beraat kararı verilen kişinin, yargılamanın yenilenmesi talebinin reddine ilişkin Askeri Yüksek İdare Mahkemesi (AYİM) kararı ile hak arama hürriyetinin ve masumiyet karinesinin ihlal edildiğine ilişkin başvurusu.
     Yüksek Mahkeme'nin 2. Bölümünün kabul edilemez bulduğu başvurular ise şöyle:
     Hakaret suçunu işledikleri iddiası ile yargılandıkları Halfeti Sulh Ceza Mahkemesinin hukukun uygulanmasında ve delillerin takdirinde hata yaparak mahkumiyetlerine karar verdiğini ileri süren kişilerin başvurusu.
     Hakkında "kronik nitelikte anksiyete bozukluğu" teşhisi konulması ve "sınıfının kıta komutanlığı olmayan uygun kadro görev yerlerinde görev yapar" değerlendirmesi nedeniyle, nöbet hizmetlerinden muaf tutulmak için yaptığı başvurunun reddedilen kişinin, bu kararın iptali istemiyle açtığı davanın AYİM tarafından reddiyle anayasal haklarının ihlal edildiğine ilişkin başvurusu.
     Hakkında verilen hapis cezalarının kanuna aykırı olarak içtima edilmesi nedeniyle anayasal haklarının ihlal edildiğini ileri süren kişinin başvurusu.
     Emniyet Teşkilatında (B) grubu polis amirinin, (A) grubu polis amiri olarak değerlendirilmesi yönündeki talebinin reddine ilişkin işlem nedeniyle eşitlik ilkesinin ihlali iddiasıyla yaptığı başvuru.
     Kasten öldürme, kasten öldürmeye teşebbüs, Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun'a aykırılık suçlarından yargılanan kişinin, mahkemece verilen mahkumiyet kararının, savunma haklarının ihlal edilmesi nedeniyle anayasal haklarını ihlal ettiğini ileri sürüldüğüne ilişkin başvurusu.
     Yüksek Mahkeme, iş akdinin feshinin geçersizliğine ve işe iadesine karar verilmesi istemiyle açtığı davanın, takip edilmediği gerekçesiyle açılmamış sayılmasına karar verilen kişinin, adil yargılanma hakkının ihlal edildiği iddiasıyla yaptığı başvurunun ise "düşmesine" karar verdi.

KAYNAK:
AA
ETİKETLER:
ÖNCEKİ HABER

SONRAKİ HABER