ÖNE ÇIKANLAR :
GÜNDEMTÜMÜ
  • GÜNCELLEME: 04 Temmuz 2013 Perşembe 21:24

Anayasa Mahkemesi o kararı iptal etti

Anayasa Mahkemesi o kararı iptal etti

Anayasa Mahkemesi, terör suçlarından 10 yıla kadar tutukluluk öngören maddeyi iptal etti.


Anayasa Mahkemesi, 3. yargı paketi olarak bilinen Kanunun, devletin güvenliğine karşı casusluk suçlarında tutuklama süresinin 2 kat uygulanacağına ilişkin hükmünü iptal etti.

Anayasa Mahkemesi, kamuoyunda 3. yargı paketi olarak bilinen 6352 sayılı Kanun'un, "devletin güvenliğine, Anayasal düzene, milli savunmaya ve devlet sırlarına karşı ve casusluk" suçlarında Ceza Muhakemesi Kanunu'nda (CMK) öngörülen tutuklama süresinin iki kat uygulanacağına ilişkin hükmünü iptal etti.

CHP, 6352 sayılı Yargı Hizmetlerinin Etkinleştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması ve Basın Yayın Yoluyla İşlenen Suçlara İlişkin Dava ve Cezaların Ertelenmesi Hakkında Kanun'un bazı maddelerinin iptali ve yürütmesinin durdurulması için Anayasa Mahkemesine başvurmuştu. Yüksek Mahkeme, CHP'nin açtığı davayı esastan karara bağladı.

Heyet, Kanun'un 75. maddesiyle 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu'nun başlığıyla değiştirilen 10. maddesinin, "Türk Ceza Kanununun 305, 318, 319, 323, 324, 325 ve 332. maddeleri hariç olmak üzere, ikinci kitap dördüncü kısmın dört, beş, altı ve yedinci bölümünde tanımlanan suçlarda, Ceza Muhakemesi Kanunu'nda öngörülen tutuklama süresi iki kat olarak uygulanır" biçimindeki beşinci fıkrasının iptaline karar verdi.

İptal edilen düzenleme, TCK'daki, "Devletin Güvenliğine Karşı Suçlar", "Anayasal Düzene ve Bu Düzenin İşleyişine Karşı Suçlar", "Milli Savunmaya Karşı Suçlar" ve "Devlet Sırlarına Karşı Suçlar ve Casusluk" suçlarında, CMK'da öngörülen tutuklama süresinin 2 kat artırılmasını düzenliyordu.

Anayasa Mahkemesi heyeti, kanunun diğer kurallarına ilişkin iptal istemlerini ise reddetti.  

KAYNAK:
ÖNCEKİ HABER

SONRAKİ HABER