ÖNE ÇIKANLAR :
İSTANBUL20°C
Hafif Sağanak Yağışlı
GÜNDEMTÜMÜ
  • GÜNCELLEME: 17 Mayıs 2013 Cuma 22:00

Aile ve Sosyal Politikala-r Bakanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğ-i


Yürürlüğe giren Aile ve Sosyal Politikala-r Bakanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği- ile iller dört bölgeye ayrılarak her bölgede en az bir kez görev yapma esasına dayanan atama sistemi öngörüldü.
     Aile ve Sosyal Politikala-r Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, tüm kurumların atama işlemlerine ilişkin mevzuat düzenlemeleri için bağlayıcı çerçeve niteliği olan Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Sureti İle Atanmalarına İlişkin Yönetmelikte yer alan kriterlere uygun hazırlanan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği'nin bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdiği bildirildi.
     Açıklamada, söz konusu yönetmelik ile bakanlığın personel atama işlemlerinin objektif kriterlere bağlandığı ve ülkenin tüm coğrafi bölgelerinde eşit standartlarda hizmet sunumunu sağlayacak şekilde kamu hizmetinin gereklerini ve kurumun ihtiyaçlarını da karşılayan bir yapı oluşturulmaya çalışıldığı kaydedildi.
     Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Sureti İle Atanmalarına İlişkin Yönetmelik'te, "Kurumların altıyı geçmemek ve üçten az olmamak üzere hizmet bölgesi belirleyebileceği ve her bölgede en az iki yıl olmak üzere hizmet süresi belirlenebileceği" düzenlemesi bulunduğu anımsatılarak, birçok Bakanlık ve kurumun atama ve yer değiştirme yönetmeliklerinde benzer hükümler yer aldığı, bugüne kadar yürürlükte olan SHÇEK Personeli Yer Değiştirme Sureti İle Atama Yönetmeliğinde de ülkenin dört coğrafi bölgeye ayrıldığı, hizmet sürelerinin birinci bölgede 6, ikinci bölgede 4, üçüncü bölgede 3, dördüncü bölgede 2 yıl olarak belirlendiği bildirildi.
     Açıklamada, "Kısaca söz konusu düzenlemeler gerek diğer yönetmeliklerde gerekse mülga yönetmelikte yer alan düzenlemelerden farklı değildir" denildi.
    
     -Hizmet bölgeleri-
    
     Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği ile illeri dört bölgeye ayıran ve her bölgede en az bir kez görev yapma esasına dayanan atama sistemi öngörüldüğü ifade edilen açıklamada, şu bilgilere yer verildi:
     "Her bölge için zorunlu hizmet süresi belirlenerek, yönetmelikte yer alan mazeret durumları hariç personelin belirlenen süre kadar bulunduğu bölgede görev yapma şartı getirilmiştir. Zorunlu çalışma süreleri birinci bölgede 7 yıl, ikinci bölgede 5 yıl, üçüncü bölgede 4 yıl, dördüncü bölgede de 3 yıl olarak belirlenmiştir.
     Bu süreleri dolduran personelin Bakanlıkça açılacak kadrolar için yapacakları tercihlere ve yapılacak, bu dönemler dışında ise atama yapılmayacaktır. Mazeret atamaları için belirli bir dönem şartı aranmayacak, şartları tutan personelin atamaları ise her zaman yapılabilecektir."
    
Mazerete dayalı atama
   
     Açıklamaya göre yeni yönetmelik ile şu kişilere mazeret nedeniyle istedikleri yere atanma imkanı getirildi:
     -Kendisi veya kanunen bakmakla yükümlü olduğu bir yakınının belirli sağlık problemi nedeniyle bulunduğu yerde kalmasının hayati tehlike oluşturduğu sağlık kurulu raporu ile tespit edilenler veya belirli oranların üzerinde engelli yakını olanlar.
     -Eşleri kamu kurum ve kuruluşlarında 657 sayılı Kanuna tabi olarak çalışanlar ile atanmak istedikleri ilde bulunan işyerlerinde son üç yıl içerisinde 720 gün prim ödemek suretiyle sigortalı sayılanlar.
     -Çocukları merkezi sınavla yerleştirme yapılan orta öğretim kurumlarında öğrenim görenlere yurt veya yatılı okuma imkanı olmadığını belgelemeleri halinde, kesin kaydını yaptırdığı yıl içerisinde başvuruda bulunmak ve aynı veya alt bölgeler içerisinde olmak kaydı ile atanmak istediği ilde ihtiyaç bulunanlar ve kadro durumu uygun olanlar.
     Bu kişiler okulun bulunduğu il veya dengi bir okulun bulunduğu illerden birine çocuklarının öğrenim mazereti sebebiyle atanabilecek.
     -Eşi veya çocuğu vefat edenler.
     -Şiddete uğrayan ve hakkında adli makamlarca iş yerinin değiştirilmesine ilişkin koruyucu tedbir kararı alınanlar.
     -Terör eylemleri etkisi ve sebebiyle şehit olan veya çalışamayacak derecede malul olan kamu görevlileri ile er ve erbaşların, eş ve çocukları ile anne, baba ve kardeşleri, malul olup da çalışabilir durumda olanlar.
     Bunun dışında Bakanlığa kurumlar arası nakil yolu ile yapılacak geçiş talepleri, ocak ve temmuz aylarında yılda iki dönem halinde Bakanlıkça belirlenecek kadro ve yerlere topluca yapılacak.
     Açıklamada, "Yönetmeliğin personel lehine getirdiği birçok yenilik görmezden gelinerek, hem çerçeve yönetmeliğin hem de birçok bakanlık ve kurumun yönetmeliklerinin öngördüğü farklı bölge hizmet sürelerine ilişkin düzenlemenin ve ancak hizmetin gereği ve hizmet bölgeleri arasındaki personel dağılımının dengeli bir şekilde sağlanması hususları gözetilerek ihtiyaç halinde uygulanacak hükmün tüm personele hemen zorunlu rotasyon yapılacakmış gibi sunulması gerçeği yansıtmamaktadır" ifadesine yer verildi.
     Bakanlığın yüksek bir özveri ile çalışan personeli mağdur edecek bir uygulamayı hiçbir şekilde yapmadığı gibi bundan sonra da yapmayacağı kaydedildi.

KAYNAK:
AA
ETİKETLER:
ÖNCEKİ HABER

SONRAKİ HABER