ÖNE ÇIKANLAR :
GÜNDEMTÜMÜ
  • GÜNCELLEME: 04 Kasım 2013 Pazartesi 13:51

AB raporunda Türkiye’nin çevreciliğine övgü


AB ilerleme raporunda Türkiye’nin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın koordinasyonunda yürütmüş olduğu su kalitesi, gürültü kirliliği ile mücadele, atık yönetimi ve hava kalitesi çalışmalarından övgüyle bahsedildi.
Raporda, “Türkiye’de atıksu arıtımı kapasitesi arttı, gürültü konusundaki mevzuat uyumu ileri düzeydedir, Türkiye’deki ayırma ve geri dönüşüm kapasitesi arttı, Marmara Temiz Hava Merkezi, 11 ilde 39 istasyonu ile hâlihazırda işlevsel durumdadır.” denildi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar, konuyu değerlendiren açıklamasında, “Çevre ve çevreciliği masa başında yapılan bürokratik bir iş olarak görmüyoruz. Sahada ve bizzat yerinde konuya çözümler üretmek maksadıyla çalışıyoruz.” dedi. Bakan Bayraktar açıklamasına şöyle devam etti: “Önümüzdeki 10 yıl içinde Avrupa’yı yakalamış hatta modern dünya standartlarının üzerine çıkmış bir Türkiye hedefliyoruz. Dünya standartlarında kişi başına 8-12 metrekare yeşil alan düşüyor. Biz ise dönüşüm çalışmalarımızda yeni binalar için dünya standartlarının üzerinde, kişi başına 18 metrekare yeşil alan hedefliyoruz.”

ATIK SU ARITIMI KAPASİTESİ ARTTI

Son yıllarda çevre alanında Kentsel Atıksu Arıtımı Direktifi kapsamında yatırımların artmasıyla Türkiye genelinde atık su arıtımı kapasitesi önemli düzeyde artış gösterdi. Bu gelişmeler AB ilerleme raporunda da yer aldı. Raporda “Son dönemdeki yatırımlara bağlı olarak atık su arıtımı kapasitesi artmıştır.” ifadesine yer verildi.

Çevre Kanunu ve AB çevre müktesebatı çerçevesinde ülke genelinde Belediyelerin atıksu arıtma kapasitesinin artırılması için 2008-2012 yıllarını kapsayacak şekilde 'Atıksu Arıtımı Eylem Planı' hazırlandı ve uygulamalar bu çerçevede yapıldı. Buna göre nüfus bazında 2002 yılında belediye nüfusunun yüzde 35’i atıksu arıtma tesisine bağlı iken, 2012 yılında bu oran yüzde 72’ye ulaştı.

GÜRÜLTÜ KONUSUNDAKİ MEVZUAT UYUMU İLERİ DÜZEYDE

Son dönemde gürültü kirliliği ile mücadele de alınan önlemlerin ve denetimlerin artmasını dikkate alan AB, Türkiye’nin üyeliğine ilişkin önem arz eden ilerleme raporunda “Gürültü konusundaki mevzuat uyumu ileri düzeydedir. Gürültü haritalarının ve eylem planlarının oluşturulmasına yönelik pilot çalışmalar için hazırlıklar devam etmektedir.” ifadesine yer verdi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Ankara, İstanbul, İzmir, Bursa ve Adana İllerinde seçilen pilot alanlar için gürültü haritaları ve eylem planları hazırladı. Bakanlık direktifin Türkiye’de uygulanması için kapasite artırımı ve geliştirilmesine yönelik ulusal ve yerel düzeyde eğitimler verdi. Gürültü haritalarının hazırlanması ve gürültü kontrol tedbirlerine yönelik rehber kitaplar hazırladı.
Bakanlık tarafından yürütülen proje kapsamında İstanbul, Bursa, İzmir, Ankara, Kocaeli yerleşim alanlarında; karayolu, demiryolu, endüstri kaynaklarının stratejik gürültü haritası yapılacak. Diğer taraftan, Adana yerleşim alanında havaalanı, Samsun yerleşim alanında limanların stratejik gürültü haritaları oluşturulacak. Türkiye genelinde 7 bölgede belirlenen 10 ilde gerçekleştirilecek 10 pilot çalışma ile gürültü haritaları ve eylem planları hazırlanacak.

HAVA KALİTESİ İZLEME FAALİYETLERİ DAHA ETKİN HALE GELİYOR

Hava kalitesi izleme faaliyetlerinin daha etkin hale getirilmesi amacıyla “Planlanan yedi merkezden ilki olan Marmara Temiz Hava Merkezi, 11 ilde 39 istasyonu ile hâlihazırda işlevsel durumdadır” ifadesine yer verilen AB ilerleme raporunda Marmara bölgesine kurulan istasyonların önemine vurgu yapıldı.

Maliyeti 7,08 milyon olan 'Marmara Hava Kalitesi Projesi' ile Marmara bölgesinde yer alan 11 ilde 39 adet hava kalitesi ölçüm istasyonunun kurulumu ile bölgenin hava kalitesi 24 saat izleniyor. Uzun Menzilli Sınır Ötesi Hava Kirliliği Sözleşmesi çerçevesinde yürütülmesi gerekli olan faaliyetlerin farklı kurumlar arasında koordine edilmesi amacıyla Hava Emisyonları Koordinasyon Kurulunun kurulmuş olmasına vurgu yapıldı. Emisyon envanteri her yıl Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından güncelleniyor. Bu kapsamda 1990-2011 verileri ile yapılan 2013 yılı raporlaması ödüle layık görüldü.

AYIRMA VE GERİ DÖNÜŞÜM KAPASİTESİ ARTTI

Çevre ve Şehircilik Bakanlığının yürütmüş olduğu atıkların dönüşümü çalışmalarına değinilen AB ilerleme raporunda, “Düzenli depolama tesislerinin AB standartlarına getirilmesine yönelik çabalar devam ediyor” ifadelerine yer verildi.

Bakanlık yürütmüş olduğu çalışmalarda vahşi atık depolarını rehabilite ederek 2013 yılı itibari ile Türkiye’de düzenli depolama tesis sayısını 69'a ulaştırdı. Bu tesisler ile 903 belediyede 44,5 milyon nüfusa hizmet veriliyor.
Raporda Ayırma ve geri dönüşüm kapasitesinin arttığı belirtildi. 2013 yılı itibariyle 381 adet toplama ayırma tesisi ve 417 adet geri dönüşüm tesisi Bakanlıktan lisans aldı. Ambalaj atığı toplama çalışmaları belediyelerin hazırlamış oldukları ambalaj atığı yönetim planları kapsamında gerçekleştiriliyor. Planı uygun bulunan belediye sayısı 410’a, nüfus ise 39 milyona ulaştı.

Türkiye’de Atık Yakma ve beraber yakma tesis sayısı 38, Tehlikeli Atık Düzenli Depolama Tesisi (1. Sınıf) 6 ve Tehlikeli Atık Geri Kazanım Tesisi 282, Tanker temizleme tesis sayısı 46 ve son olarak ara depolama tesis sayısı 14 olarak belirlendi.

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İLE MÜCADELEDE İLERLEME KAYDEDİLDİ

Türkiye, sera gazı emisyon azaltım hedefi almamasına rağmen iklim değişikliği ile mücadele konusunda üzerine düşen sorumluluğu da en iyi şekilde yerine getiriyor. Sadece kendi kaynakları ile 1990-2012 döneminde sera gazı emisyonları referans senaryoya göre yüzde 21 oranında azaltıldı. Ayrıca İklim Değişikliği 5. Ulusal Bildirimi eylül ayında BMİDÇS Sekretaryasına gönderildi.
 

KAYNAK:
CİHAN
ETİKETLER:
ÖNCEKİ HABER

SONRAKİ HABER