ÖNE ÇIKANLAR :
İSTANBUL20°C
Hafif Sağanak Yağışlı
GÜNDEMTÜMÜ
  • GÜNCELLEME: 13 Kasım 2012 Salı 11:46

''66 aylıkların ilkokula başlaması hukuka aykırı değil''


Danıştay 8. Dairesi, Milli Eğitim Bakanlığı'nın 9 Mayıs 2012 tarihli '12 Yıllık Zorunlu Eğitime Yönelik Uygulamalar'' konulu genelgesinin 66 aylıkların ilkokula başlamasını öngören bölümünün yürütmesinin durdurulması istemini oy birliğiyle reddetti.
    
2007 yılı Şubat ayı doğumlu olan bir öğrencinin velisi, 12 Yıllık Zorunlu Eğitim Kanunu kapsamında başlayan 4+4+4 yeni eğitim sisteminin uygulamalarını içeren genelgenin 5. paragrafındaki, ''66 ayını tamamlayan tüm çocukların okul kayıt işlemlerinin yapılacağına'' ilişkin düzenlemenin iptali ve yürütmesinin durdurulması istemiyle Danıştay'da dava açtı.
    
Davayla ilgili ilk incelemesini yapan Danıştay 8. Dairesi, genelgenin yürütmesinin durdurulması istemini reddetti.
    
Karardan
    
Daire'nin kararında, Anayasa ile yasama organına verilen yasama yetkisi ve bu yetkinin devredilmezliği ilkesi gereği, kanunla yapılacak düzenlemelerin başka bir organ tarafından yerine getirilemeyeceği vurgulandı. Ancak kanunla düzenlenecek konularda yasama organının, asli kuralları koyarak, amaç ve hedefini açıklayıp, yetkinin sınırlarını çizip, uygulayıcı kuralları idarenin düzenleyici işlemlerine bırakabileceği kaydedildi.
    
Bu düzenleyici işlemlerin ise başta Anayasa'ya olmak üzere dayanağı Kanun'a aykırı düzenlemeler içermemesi gerektiğine işaret edilen kararda, bu nedenle davaya konu genelgenin, dayanağı Kanun'a aykırı olup olmadığının incelendiği belirtildi.
    
Kararda, Resmi Gazete'de 11 Nisan 2012'de yayımlanan İlköğretim ve Eğitim Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 1. maddesiyle mecburi ilköğretim çağının 6-13 yaş grubundaki çocukları kapsadığı, bu çağın çocuğun 5 yaşını bitirdiği yılın Eylül ayı sonunda başlayıp, 13 yaşını bitirip 14 yaşına girdiği yılın öğretim yılı sonunda biteceğinin düzenlendiği hatırlatıldı. Aynı Kanun'un 7. maddesiyle de Milli Eğitim Temel Kanunu'na aynı maddenin konulduğu belirtildi.
    
 ''Gereken sınır çizilmiştir''
    
Genelgenin, Kanun hükmünün uygulanmasının daha etkin ve verimli yürütülmesini sağlamak amaçlı çıkarıldığının belirtildiği ifade edilen kararda, Kanun'daki mecburi ilköğretim çağının 6-13 yaş grubundaki çocukları kapsadığı şeklindeki düzenlemenin, genelgede 30 Eylül 2012 itibarıyla 66 ayını dolduranların şeklinde yer aldığı hatırlatıldı. Kararda, böylece Kanun'da öngörülen mecburi ilköğretim yaş grubundaki çocukların kayıtlarının yaptırılması için gereken sınırın çizildiği vurgulandı.
    
Daire'nin kararında, ''Bu durumda dayanağı Kanun hükmüne aykırılık teşkil etmeyen davaya konu genelgenin 5. paragrafındaki düzenlemenin üst hukuk normuna ve hukuka aykırı olmadığı sonucuna varılmıştır'' denildi.
    
Anayasa Mahkemesi de reddetmişti
    
CHP, kamuoyunda 4+4+4 olarak bilinen 6287 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un bazı hükümlerinin iptali ve yürürlüğünün durdurulması istemiyle Anayasa Mahkemesi'nde dava açmıştı.
    
Anayasa Mahkemesi de Kanun'un iptali istenen hükümlerinin, Anayasa'ya aykırı olmadığı sonucuna vararak, iptal istemlerini reddetmişti.

KAYNAK:
AA
ETİKETLER:
ÖNCEKİ HABER

SONRAKİ HABER