ÖNE ÇIKANLAR :
GÜNDEMTÜMÜ
  • GÜNCELLEME: 05 Mart 2013 Salı 10:55

29 yıla kadar kiraya verilebilecek

29 yıla kadar kiraya verilebilecek

Kiraya verilen mesire yerlerinde engellilere yönelik dinlenme ve eğlenme tesislerinin yapılması zorunlu olacak.


Mesire Yerleri Yönetmeliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yönetmeliğe göre, mesire yerlerinde her türlü düzenleme doğal ekosisteme uygun olarak yapılacak. Gerekli hallerde orman amenajman planları ve ilgili mevzuatta belirtilen her türlü ormancılık çalışmaları gerçekleştirilecek ve idarece belirlenen maksat dışında herhangi bir faydalanmaya müsaade edilmeyecek.

Mesire yerlerine ayrılacak alanlar, orman rejimi içerisinde olacak veya bu amaçla tahsis edilecek. Rekreasyon ve ekosistem yönünden farklı ve zengin özelliklere sahip olacak ve rekreasyonel kullanım talebi ve/veya ihtiyacı olacak. Rekreasyonel kaynak bütünlüğünü sağlayacak nitelik ve büyüklükte olacak.

Mesire yerlerindeki yapı ve tesisler, doğa ile uyumlu, tercihen taş veya ahşap malzemeden zemin ve kullanılabilir çatı katı dışında tek katlı olacak şekilde Genel Müdürlükçe belirlenen esaslara uygun olarak yapılacak. Özel durumlarda Bakanlık onayı ile birden fazla katlı yapılabilecek.
    
SINIR DEĞIŞIKLIĞI VE IPTAL

    
Mesire yerleri, ilgili kurumlardan izin alınmasının ardından, Bakanlıkça uygun görülmesiyle kurulacak. Mesire yerlerinde gerekli hallerde sınır değişikliği, Orman Genel Müdürlüğü onayı ile yapılabilecek. Mevcut mesire yerlerinden kiraya verilmeyen, ziyaretçi potansiyeli yetersiz ve kullanım özelliğini kaybetmiş olanlar, Genel Müdürlük onayı ile iptal edilecek. Mesire yerlerinin tamamı veya bir bölümü, kamu yararı ve zaruret bulunması halinde Orman Kanunu hükümlerine göre başka maksatlara tahsis edilebilecek. İzin sonucunda mesire yerinin tamamı veya izne konu edilen bölümü Genel Müdürlük onayı ile iptal edilebilecek. İptal sonucunda oluşacak zararlarla ilgili işlemler Genel Müdürlükçe belirlenecek.

YÖNETIM, IŞLETME VE DENETIM
    
Mesire yerlerinde plan ve projelerin gerektirdiği her türlü yapı ve tesisler ile hizmet ve faaliyetler, Genel Müdürlükçe belirlenen usul ve esaslara göre yapılacak veya yaptırılacak. Mesire yerleri, Orman Kanunu'nun ek 8'inci maddesine göre 29 yıla kadar kiraya verilebilecek. 29 yıl kiraya verilen mesire yerlerinde engellilere yönelik dinlenme ve eğlenme tesislerinin yapılması zorunlu olacak. Mesire yerlerinin kapalı teklif usulüyle ihale edilmesi esas olacak.

Bölge müdürlüğünce oluşturulan komisyon tarafından kullanılışlarının özelliği, idarelere faydalı olması veya ivediliği nedeniyle kapalı veya açık teklif yöntemleriyle ihalesi uygun görülmeyen mesire yerleri, Genel Müdürlüğün teklifi ile Bakanlık tarafından pazarlık usulü ile kiraya verilebilecek. Her türlü sorumluluk pazarlık usulü ile ihaleyi idareden alanda kalması şartıyla, pazarlık usulü ile ihale edilen mesire yerlerinde yer alan yapı ve tesislerin işletmeciliğinin üçüncü kişi veya kuruluşlara kiraya verilmesi halinde, kiraya verenlerden verilen kira bedel farkının yüzde 50'si idare tarafından tahsil edilecek.

İdare, mesire yerlerinin kiralanması ihalelerinde, ihaleye iştirak edeceklerden ihaleye gireceği konuda deneyim sahibi olduğuna dair belge isteyebilecek. Mesire yerlerinde Genel Müdürlükçe onaylanacak ek proje ile yapılan ve gelir getirici özellik taşıyan tesislerin maliyet bedelinin yüzde 2'si yıllık kiraya ilave edilecek.

Mesire yerlerinde yapılacak yapı ve tesislerin plan ve projeye uygun olarak yapılıp yapılmadığı, saha bakımı, koruma ve temizlik hizmetleri ile vatandaşa verilen hizmetlerin yeterliliği, bölge müdürlüğü tarafından denetlenecek veya denetlettirilecek.

Mesire yerleri, faaliyete geçtikten sonra şube müdürünün başkanlığında, ilgili orman işletme müdürü veya yardımcısı, ilgili orman işletme şefi ve orman muhafaza memurundan oluşan komisyon tarafından en az yılda 1 kez denetlenecek.

30 Eylül 2006 tarihli ve 26305 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan ''Mesire Yerleri Yönetmeliği'' yürürlükten kaldırıldı.
    
 

KAYNAK:
AA
ÖNCEKİ HABER

SONRAKİ HABER