ÖNE ÇIKANLAR :
EKONOMİTÜMÜ
  • GÜNCELLEME: 03 Mart 2020 Salı 10:14

Yolcu beraberinde işlenmemiş 5 kilogram altın yurda getirilebilecek

Yolcu beraberinde işlenmemiş 5 kilogram altın yurda getirilebilecek

Konuya ilişkin düzenlemeleri içeren Cumhurbaşkanı Kararı ile Hazine ve Maliye Bakanlığının tebliği Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.


Yolcu beraberinde en fazla 5 kilograma kadar standart işlenmemiş altının yurda getirilmesine izin verildi.

Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Kararda değişiklik yapılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, Dahilde İşleme Rejimi Kararı kapsamında gerçekleştirilenler dahil olmak üzere standart işlenmemiş kıymetli madenlerin ithali yalnızca, Merkez Bankası ile kendi mevzuatlarındaki hükümler saklı kalmak kaydıyla Kıymetli Madenler Borsası üyesi kıymetli maden aracı kuruluşları tarafından yapılacak.

Kıymetli Madenler Borsası üyesi aracı kuruluşlar ithal ettikleri standart ve standart dışı işlenmemiş kıymetli madenleri 3 iş günü içinde borsaya teslim edecek. Ancak Dahilde İşleme Rejimi kararı kapsamında gerçekleştirilen kıymetli maden ithalatında, ithal edilen standart ve standart dışı işlenmemiş kıymetli madenlerin borsaya teslim şartı bulunmayıp, 3 iş günü içinde kıymetli maden aracı kuruluşu tarafından yazılı olarak bilgi verilmesi zorunlu olacak.

En fazla 5 kilogram ağırlığında standart işlenmemiş altının yolcu beraberinde yurda getirilmesi, Hazine ve Maliye Bakanlığınca belirlenecek esaslar dahilinde mümkün olacak.

- Borsa İstanbul AŞ'nin Rafineriler Listesinde yer alacak

Hazine ve Maliye Bakanlığının düzenlemeye ilişkin tebliği de Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Tebliğe göre, Dahilde İşleme Rejimi Kararı kapsamında ithalatı gerçekleştirilen standart işlenmemiş kıymetli madenlerin Borsa İstanbul AŞ tarafından yayımlanan Rafineriler Listesinde yer alan rafinerilerce üretilmiş olması ve üretildiği rafinerinin mührünü veya ismini ya da amblemini taşıması zorunlu olacak.

Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğin (Tebliğ No: 2008-32/34) 6'ncı maddesinin ikinci fıkrasında yer alan "ekspertiz" ibaresi "ayar" şeklinde, "özel ayar evleri ile eksperlerce" ibaresi "özel ayar evlerince" şeklinde değiştirildi.

- Vatandaşlık bağı bulunmayanlara yönelik düzenleme

Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile vatandaşlık bağı bulunmayan ve yurda giriş tarihinde 18 yaşını doldurmuş olan yolcuların, beraberlerinde bir takvim yılı içerisinde kendilerine ait olan en fazla 5 kilogram ağırlığındaki standart işlenmemiş altını yurda getirmeleri serbest olacak.

Bu kapsamda yurda getirilen standart işlenmemiş altın, Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan altın beyan formu ile yetkili gümrük idaresine beyan edilecek. Yurda getirilecek altının Borsa İstanbul AŞ tarafından yayımlanan Rafineriler Listesinde yer alan rafinerilerce üretilmiş olması ve rafinerinin mührünü veya ismini ya da amblemini taşıması zorunlu olacak.

Yetkili gümrük idaresince ilgili altının Borsa İstanbul AŞ tarafından yayımlanan Rafineriler Listesinde yer alan bir rafineriye ait olup olmadığının kontrolü Borsa İstanbul AŞ tarafından yayımlanan rehber esas alınarak yapılacak. Yolcu beraberinde yapılan standart işlenmemiş altın girişlerinde beyanda bulunulmaması veya yanlış ya da yanıltıcı beyanda bulunulduğunun tespiti halinde söz konusu altının yurda girişine izin verilmeyecek ve altın gümrük idaresince muhafaza altına alınacak.

Söz konusu durum şüpheli kabul edilerek Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığına bildirilecek ve ayrıca, yetkili gümrük idaresince Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanun uyarınca işlem yapılabilmesi için Cumhuriyet Savcılıklarına bildirimde bulunulacak.

5 kilogram ağırlığını aşan miktarda standart işlenmemiş altının, bu kapsamda yurda getirilerek beyan edilmek istenmesi halinde yurda getirilen altının 5 kilogramı aşan kısmı yetkili gümrük idaresince yolcu beraberi eşya ambarına alınacak. 5 kilograma kadar olan kısmı ise yolcu beraberi standart işlenmemiş altının yurda getirilmesine ilişkin usule tabi tutulacak.

Standart işlenmemiş altın getirilmesine ilişkin işlemlerde yetkili gümrük idaresi, İstanbul Havalimanı Yolcu Salonu Gümrük Müdürlüğü olacak. Yetkili gümrük idaresi, yolcu beraberinde yurda getirilen standart işlenmemiş altına ilişkin bilgileri, aylık dönemler halinde her ayın onuncu günü bitimine kadar Hazine ve Maliye Bakanlığına bildirecek.

KAYNAK:
AA
ETİKETLER:
ÖNCEKİ HABER

SONRAKİ HABER