ÖNE ÇIKANLAR :
İSTANBUL11°C
Az Bulutlu
EKONOMİTÜMÜ
  • GÜNCELLEME: 06 Kasım 2014 Perşembe 11:53

Türkiye'de yeni dönem başlıyor!

Türkiyede yeni dönem başlıyor!

Başbakan Ahmet Davutoğlu 'Öncelikli dönüşüm programı eylem planını' açıkladı.


Başbakan Ahmet Davutoğlu öncelikli dönüşüm programını açıklıyor. Davutoğlu konuşmasına Türkiye ekonomisinin tarihi dönüşüm noktalarını özetleyerek başladı.

İşte konuşmasından satır başları

Cumhuriyetin ilk yıllarında özel sektörün yetersizliği halinde devlet eliyle gerçekleştirilen sanayi için çok ciddi katkı sağladı. 

90'lı yıllar dünya ekonomisinin genişlediği büyüdüğü yıllardır. Bu yıllar siyasi istikrarsızlıklar Türkiye ekonomisinin küçülmesine neden oldu. 2000'li yıllarda dünya ekonomisi küçülürken Türkiye ekonomisi büyüdü. AK Parti iktidarları dönemi ekonomide "Altın 10 yıl" olarak anılmaktadır. Yabancı yatırım 2013-2014 yıllarda 145 milyar dolara yükseldi. 

Dış yatırımcılar için ne kadar cazip olduğunu gösteren bir olgudur. 

2018 sonuna kadar ki ilk dönemde ulaşmaya çalıştığımız hedefleri sizle paylaşacağız. 

25 ALANDA DÖNÜŞÜM BAŞLIYOR

Ekonomik yapımızı tümüyle yenileyecek olan ve son derece titizlikle yapılmış bir çalışmayı kamuoyumuzla paylaşacağız. 25 alanda geniş kapsamlı dönüşüm öngören eylem planları çerçevesinde yeni hamle dönemini başlatacağız

2015 seçimlerine giderken ve daha sonraki dönemleri planlarken siyasi istikrar ve güven ortamının korunması elzemdir ve buna öncelikle önem vereceğiz

Üretim teknolojisndeki değişime intibak ve öncülük etmek amacındayız. İnsan odaklı ekonominini güçlendirmesine odaklanıyoruz. Gelişmiş ülkelrle aramızdaki farkı kapatmamız insan kanağının yanı sıra teknolojinin etkin kullanımı ile olabilir. finans sektörü ve reel sektor arasındaki karşıtlık bir yansımadan ibarettir. 

Bütüncül ekonomi anlayışı geliştirmeden yapısal değişimi yürütmek mümkün değildir. Bütüncül ekonomik anlaşının kamuda ve ülekinn genelinned hakim olmasıdır. 

Kapalı ekonomik sistemler artık parlak sloganlarla varlığını sürdüremez. 

Ekonomimizin dünya ekonomisiyle entegrasyonu için önemli adımlar atacağız. 

Hedefimiz 2018 sonuna kadar cari açığı yüzde 5.2'ye çekmek, gayri milli safi milli hasıayı 1,3 trilyon dolara çıkartmak. 

12 yıl önce açıkladığımız hedefler tek tek hayata geçirildi. 

Bugün ilan edeceğimiz 9 sektörel dönüşüm programı ve 417 eylem planı ağırlıklı olarak reel sektör alanındadır. Yeni ekonomi paketi içerisinde yer alan 417 eylem planın 9'unu sizlerle açıklıyorum...

1-İTHALATA BAĞIMLILIĞIN AZALTILMASI

Madenciliği yurtiçinde faaliyet alanı olmaktan çıkaracağız.

7 tedarik stratejisini güncelleyeceğiz. Sanayi stratejisini revize edeceğiz.

Enerji üretim tesislerindeki techizatın yurt üretilmesini destekleyeceğiz. Belli bölgelere yeni teşvik paketleri hazırlayacağız.

Elektrikli araçları teşvik edeceğiz.

Enerji verimliliğinin geliştirilmesi

Sağlık turizminin geliştirilmesi

Tohumculuk yetiştirme kapasitesini artıracağız. 

Üniversite sanayi işbirliğini artıracağız. 

2-TEKNOLOJİ ALANLARINDA TİCARİLEŞME PROGRAMI

Öncelikli sektörlerde teknoloji yatırımlarını destekleyeceğiz. Prototip geliştirme süreçlerini destekleyeceğiz. Araştırma merkezlerini özel sektöre açacağız. Girişimcileri desteklemek için bir fon kuracağız.  Enerji, sağlık, hava, uzay sektörlerinde teknoloji yatırımlarını destekleyeceğiz. Ülkemizde test alt yapısını geliştireceğiz. Kobiler başta olmak üzere girişimciler ve yatırımcılar arasındaki bağları geliştireceğiz.

3-KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME PROGRAMI

Kamu kurum ve kuruluşlarında farkındalığı arttıracağız.

4-YERLİ KAYNAKLARA DAYALI ENERJİ ALIM PROGRAMI

-Bu alana özgü yeni destek programları bulacağız. Kurumlar arası koordinasyonu destekleyeceğiz. Linyit kaynaklarımızı ekonomimize kazandıracağız. Dış ticaret gibi önemli bir konuda da zaafı gidermeyi umut ediyoruz.

5- ENERJİ VERİMLİLİĞİNİ GELİŞTİRME PROGRAMI

Enerji verimliliğini arttırmaya yönelik mekanizmala geliştireceğiz.Bilinçlendirme programlarını yaygınlaştıracağız. Enerji verimliliği yatırımlarını geliştirmek için programlar bulacağız. Sanayide yüksek verimli motorları geliştirmeyi destekleyeceğiz. Akıllı ulaşım sistemlerini yaygınlaştıracağız. Termik santrallerde atıklardan azami seviyede yararlanacağız.

6-TARIMDA SU KULLANIMINI ETKİNLEŞTİRİLMESİ

Modern sulama metodlarına yaygınlaştırmayı amaçlıyoruz. Arıtılmış sularına sulamada kullanılma alanlarını araştıracağız. Bu program ile modern sulma tesisi sayısını her yıl yüzde 10 artıracağız. Yeraltı su kullanımda kayıt ve kontrol sağlayacağız.  

7-SAĞLIK ENDÜSTRİLERİNE YAPISAL DÖNÜŞÜM PROGRAMI

Yönlendirme komiteleri oluşturacağız. İlaç ve tıbbi ilaç alımlarında yerli üretimi arttıracağız. Biyo teknolojik ilaç alanlarında araştırmaları geliştireceğiz. Kobilere yönelik finansal destek mekanizmaları bulacağız.

8-SAĞLIK TURZİMNİN GELİŞTİRİLMESİ PROGRAMI

Sağlık turizminde hedef ülke bazında programlar hazırlayacağız. Bu alanda hizmet verecek işletmelere ağırlık vereceğiz. Yabancı dil başta olmak üzere çalışanlara eğitim vereceğiz. Yurt dışı tanıtım kapsamında geliştirmeler yapacağız.

9-TAŞIMACILIKTAN LOJİSTİĞE DÖNÜŞÜM PROGRAMI

Lojistik alanda çalışan tüm kurumlar için programlar kuracağız. Ulaşımda elektronik sistemleri geliştireceğiz. Devlet demir yollarının yapılanmasını tamamlayacağız. Gümrük işlemlerini hızlandıracağız. Gümrük kapılarının sayısını arttıracağız. Ürünlerimizi daha az maliyetle ulaştıracağız.

Yemel hedef aslında ülkedeki verimlilği artırmak, kalklınmayı teminat altına almak. Bu yapısal dönüşüm hamlesi zaruridir ve ay bazında takip edilerek gelişim seyrini yöneteceğimiz bir süreçtir. Uygulamada getirdiğimiz her yeniliğin sonuçları kamuoyuyla paylaşılacak.  

KAYNAK:
ÖNCEKİ HABER

SONRAKİ HABER