ÖNE ÇIKANLAR :
İSTANBUL16°C
Rüzgarlı
EKONOMİTÜMÜ
  • GÜNCELLEME: 03 Aralık 2016 Cumartesi 10:06

Ticaretin Kolaylaştırılması Kurulu kuruldu

Ticaretin Kolaylaştırılması Kurulu kuruldu

Ticaretin Kolaylaştırılması Kuruluna ilişkin genelge Resmi Gazete'de yer aldı


Türkiye'nin de taraf olduğu Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) Ticaretin Kolaylaştırılması Anlaşması kapsamında kurulan Ticaretin Kolaylaştırılması Kuruluna ilişkin Başbakanlık genelgesi Resmi Gazete'de yayımlandı.

Genelgede, Türkiye'nin Bakanlar Kurulunca 29 Şubat'ta onaylanan Ticaretin Korunması Anlaşması'na ilişkin yükümlülüklerini yerine getirmek amacıyla kurulan Ticaretin Kolaylaştırma Kurulunun yapısı ve işleyişi hakkında bilgilendirmede bulunuldu.

Başbakan Binali Yıldırım imzasıyla çıkan genelgede, tüm kamu kurum ve kuruluşlarına, Ticaretin Kolaylaştırılması Kurulu ve faaliyetlerine destek olmak amacıyla kurulan teknik komitenin çalışmalarının bir bütünlük içinde yürütülmesi ve eş güdümün sağlanması için gereken her türlü destek ve yardımı sağlamaları talimatı verildi.

Genelgede, ticaretin kolaylaştırılmasının arz zinciri üzerinde, uluslararası ticaret altyapısının geliştirilerek rekabet gücünün artırılması yönünde birçok tedbirin alınmasını gerektiren ve bu yönüyle de özel sektörün yanı sıra ticaretle ilgili pek çok kamu kurum ve kuruluşunu ilgilendiren bir süreç olduğu vurgulandı.

Uluslararası düzeyde ticaretin kolaylaştırılmasına yönelik düzenlemelerin takip edilmesinin ve hükümetin ekonomi ve ticaret politikaları çerçevesinde bunlara uyum sağlanmasının hükümet tarafından belirlenen hedeflere ulaşılması bakımından önemine işaret edilen genelgede, bu nedenle hükümetin DTÖ Ticaretin Kolaylaştırılması Anlaşması'nın küresel düzeyde yapılan en önemli çalışmalardan biri olarak gördüğü belirtildi.

Genelgede Türkiye tarafından 15 Ocak'ta kabul edilen Dünya Ticaret Örgütünü Kuran Marakeş Anlaşması'nı Tadil Eden Protokol ile Ticaretin Kolaylaştırılması Kanunu'nun kabulünü uygun bulduğu ve kanunun 29 Şubat'ta Bakanlar Kurulu tarafından onaylandığı hatırlatıldı.

Söz konusu anlaşmanın 23. maddesinin üyelere iç koordinasyonu sağlamak ve anlaşma hükümlerinin uygulanmasını kolaylaştırmak amacıyla ulusal düzeyde bir ticaretin kolaylaştırılması kurulu kurulması yükümlüğünü getirdiği kaydedilen genelgede, Ticaretin Kolaylaştırılması Kurulunun da bu kapsamda kurulduğu ifade edildi.

- Ticaretin Kolaylaştırılması Kurulunun yapısı ve işleyişi

Genelgeye göre, ticaretin kolaylaştırılmasına yönelik stratejilerin ve eylem planlarının oluşumuna katkıda bulunmak, ilgili kurumlar arasında koordinasyonu ve iş birliğini geliştirerek etkinliğini sağlamak yönünde faaliyet gösterecek Ticaretin Kolaylaştırılması Kuruluna, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Ekonomi Bakanlığı müsteşarları eş başkanlık edecek.

Kurul, Bilim, Sanayi ve Teknoloji, Çevre ve Şehircilik, Dışişleri, Ekonomi, Gıda, Tarım ve Hayvancılık, Gümrük ve Ticaret, Kalkınma, Sağlık, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme bakanlıkları ile Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK), Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB), Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Uluslararası Nakliyeciler Derneği (UND), Uluslararası Taşımacılık ve Lojistik Hizmet Üretenleri Derneği (UKİKAD), Türk Standardları Enstitüsü (TSE), Türkiye Bankalar Birliği ve Gümrük Müşavirleri Derneklerinin temsilcilerinden oluşacak.

Sekretarya hizmetleri, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından sağlanacak kurulda bakanlıklar en az müsteşar yardımcısı, kurum ve kuruluşlar en az başkan yardımcısı ve yönetim kurulu üyesi düzeyinde yer alacak. Gümrük Müşavirleri Dernekleri ise tümünü temsilen bir yönetim kurulu başkanı düzeyinde daimi temsil noktası belirleyecek.

Yılda en az iki kez olmak üzere ve ihtiyaç duyulan zamanlarda toplanacak kurulun çalışmalarına destek olmak amacıyla bir teknik komite oluşturulacak. Söz konusu kurul ve komitenin çalışma usul ve esasları kurulun ilk toplantısında belirlenecek.

Kurulun toplantılarına gerekli görüldüğü hallerde kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler, düşünce kuruluşları ile sivil toplum örgütleri ve özel sektör temsilcileri de davet edilebilecek.

KAYNAK:
AA
ETİKETLER:
ÖNCEKİ HABER

SONRAKİ HABER